Savonia on mukana kansainvälisessä hankkeessa LEARNING to Live, L2L. Hankkeen tavoitteena on tarjota uusilla digitaalisilla tavoilla tukea ja apua yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa opiskeleville maahanmuuttajille. – Työkalupakki englannin kielestä ja digitaalisesta lukutaidosta on nyt saatu pilotointivaiheeseen, kuvaili Lourdes Rubio Rovira i Virgilin yliopistosta Taragonasta, Espanjasta syyskuun projektikokouksessa.

Hankkeen tavoitteena on suunnitella digitaalisia apuvälineitä kansainvälisten opiskelijoiden opintojen alkuvaiheeseen. Sen aikana luodaan ja pilotoidaan yhdessä opiskelijoiden kanssa web-portaali ja mobiilisovellus, joiden osaksi nyt pilotoitava työkalupakki tulee.

 

Opiskelijoita opiskelemassa yhdessä
Kuvateksti: Kansainväliset opiskelijat tarvitsevat paljon tietoa opintojensa alkuvaiheessa. Nursing-koulutusohjelman opiskelijat pilotoivat L2L-hankkeen työkalupakkia, josta toivotaan apuvälinettä opintojen aloitusvaiheeseen. Kuva: Katri Huuskola

Työkalupakki on oikeastaan aktivoiva verkkokurssi, jossa on 10 osiota. Kussakin osiossa käsitellään jotakin opinnoissa tarvittavaa tärkeää taitoa. Osiot tähtäävät opiskelijoiden tietojen ja taitojen parantamiseen näillä osa-alueilla:

 • Akateeminen kieli ja kirjoittamistaidot
 • Pitkien tekstien lukutaito
 • Lähdekritiikki ja digitaalinen tutkimustyö
 • Tehokas oppiminen luennoilla, mm. muistiinpanotekniikat
 • Digitaalinen lukutaito sekä yhteistyötaidot, luovuus ja sisällön koostaminen

Kansainvälisessä hankkeessa työskennellään yhdessä

Hankkeessa on mukana viisi korkeakoulua: Savonia-amk Suomesta, Corkin yliopisto Irlannista, Bradfordin yliopisto Iso-Britanniasta, Rovira i Virgilin yliopisto Espanjasta sekä Mariborin yliopisto Sloveniasta.

Espanjalainen Taragonan tiimi on tehnyt ensimmäisen version työkalupakista: English Language and Digital Literacy Toolkit. Nyt kaikkien mukana olevien maiden opiskelijat pääsevät pilotoimaan työkalupakkia eli verkkokurssia. Savoniassa mukana pilotissa on kaksi Nursing-koulutusohjelman ryhmää.

 

Tutkimusta hyödynnytetään suunnittelussa

Työkalupakki pohjautuu Shrumin ja Glisanin (2005) luomaan viitekehykseen Jisc Digital Capability Framework, joka on luotu maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden digikyvykkyyden lisäämiseen. Viitekehys tarjoaa mallin, jolla pyritään vaikuttamaan äidinkielen säilymiseen, englannin kielen oppimiseen sekä tutkimusten käsittelykykyyn. Lisäksi olennaista on tarjota relevantteja yleisiä ja alakohtaisia lähteitä.

On huomattu (Jacobson 2012), että digitaalisen lukutaidon puute voi johtaa eristyneisyyden tunteisiin ja estää uuteen yhteisöön osallistumisen. Digitaalinen lukutaito on elinikäisen oppimisen keskeinen elementti.

‘Digital literacy is widely recognised as an integral element of learning, scholarship and research, and has been recognised as a key priority for lifelong learning by the UK government ‘(House of Lords Select Committee on Digital Skills 2015).

Työkalupakista tuli käytännönläheinen

Sairaanhoitajaopiskelijat olivat innoissaan päästessään testaamaan työkalupakkia. Tässä reaktioita vapaasti englannista käännettynä syys- ja lokakuun pilotointipäiviltä:

 • Täällähän on tosi hyödyllistä tietoa!
 • Voi, kun meillä olisi ollut tämä jo viime vuonna, kun aloitimme opinnot!
 • Hei, tämähän on tosi kiinnostava video!
Lehtorit työskentelevät kansainvälisessä hankkeessa.
Kuvateksti: Projektipäällikkö Katri Huuskola (vas.) ja Kukka-Maaria Raatikainen ovat mukana hankkeessa Savonian edustajina. Yhteistyö Kuopion ja Iisalmen kampusten sekä eurooppalaisten yliopistojen välillä sujuu hankkeen teemaan sopivasti etänä. Välillä kuitenkin nähdään livenäkin. Kuva: Kukka-Maaria Raatikainen

 

Koko kansainvälinen projektiryhmä kokoontuu seuraavan kerran Kuopiossa, Savonia-amk:n tiloissa kansainvälisellä viikolla 19.–20.2.2020.

– – – –

Shortly in English

The aim of the LEARNING to Live, L2L project, is to improve the quality of life for vulnerable migrant students through integrated digital technology enhanced support and transformative action in higher education. The first intellectual output, language and digital literacy toolkit for the migrant students, is now ready for piloting.

The toolkit aims to improve students’ language proficiency skills for higher education studies:

 • Academic language/ writing skills
 • Reading skills to access longer texts
 • Evaluating on-line resources/Digital Research skills
 • Speaking and listening-note-taking for seminars/ presentations/ lectures
 • Digital Literacy

This toolkit uses the Jisc Digital Capability Framework, a developmental tool, which provides a model for supporting vulnerable migrant students in extending their digital capabilities; this, in turn, helps to maintain home language proficiency, support English language learning, enable students to conduct research and offers authentic, current resources, both general and discipline specific (Shrum & Glisan, 2005). In contrast, a lack of digital literacy may result in feelings of isolation and prevent participation in many aspects of life in the new community (Jacobson, 2012).

The importance of digital literacy has been recognised by the UK Parliament,

 ‘Digital literacy is widely recognised as an integral element of learning, scholarship and research, and has been recognised as a key priority for lifelong learning by the UK government ‘(House of Lords Select Committee on Digital Skills, 2015).

 

Kirjoittajat:

Katri Huuskola
Kukka-Maaria Raatikainen
Lehtorit
Savonia-amk

Työkalupakki maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille on pilottivaiheessa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *