Metropolia amk:n päärakennus
SIMHE-seminaari pidettiin Metropolia-amk:n upeassa päärakennuksen Helsingin Myllypurolla.

Joulukuisessa – mutta ei järin jouluisessa – Helsingissä pidettiin SIMHE-seminaari, jonka teemat liittyivät maahanmuuttajien elämään. Seminaarissa annettiin kansalliset suositukset ammattikorkeakoululaissa mainittujen valmentavien koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen sekä valotettiin SIMHE-ohjauspalvelun tarvetta ja merkitystä.

Suositukset ovat puuttuneet, jonka vuoksi eri amkien järjestämät koulutukset eivät ole olleet yhteismitallisia. Koulutusten tavoite on myös päässyt hämärtymään.

– Maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen rekisteridata osoittaa, että koulutukseen tullaan hakemaan valmiuksia myös työelämään tai Suomessa elämiseen yleensä – ei pelkästään korkeakouluopintoihin valmentautumiseen, totesi Kaisu Piiroinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Valmentavan koulutuksen tarkoituksena pitäisi kuitenkin olla nimenomaan tarjota mahdollisuus päästä opiskelemaan tutkintoa korkeakouluun tai täydentämään omia, lähtömaassa suoritettua opintoja. Myös Savoniassa monet opiskelijat ovat hakeneet koulutuksesta eri syistä nostetta elämälleen, ei vain hakeutuakseen korkeakouluopintoihin. Savonian koulutuksen nimi on Mavasuomi, ja sitä on pyöritetty lukuvuodesta 2014–15 saakka.

Tavoitteet ovat nyt selkeät

Korkeakoulujen saavutettavuutta pyritään parantamaan myös maahanmuuttajille. – Kuilua kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien välillä pyritään kuromaan kapeammaksi, kuvaili Piiroinen. Tällä hetkellä kantasuomalaisista 47 % ja maahanmuuttajista 27 % suorittaa korkeakoulututkinnon, mutta tavoitteena on, että vuonna 2030 puolet maahanmuuttajataustaisista saa korkeakoulututkinnon.

Niin ikään suomen kielen koulutukseen pääsemistä tulee helpottaa. Kun henkilö on saanut oleskeluluvan Suomeen, hänen pitäisi saada kolmen kuukauden kuluessa pääsy kotimaisen kielen koulutukseen. Tämä ei kaikkialla toteudu, mutta siihen pyritään nyt aiempaa topakammin.

– Kotoutumiskoulutusta tulee myös kehittää niin, että korkeakoulutettujen markkinoille mielivät pääsevät nopeasti eteenpäin, kertaa Piiroinen muutostarpeita.

Kaisu Piiroinen näki tilanteen kaikesta huolimatta valoisena. – Tähän kysymykseen on havahduttu ja nyt ollaan jo enemmän hereillä. Suomalainen yhteiskunta on yhä valmiimpi ottamaan maahanmuuttajat mukaan – on huomattu, että ilman heitä yhteiskunta ei tulevaisuudessa toimi.

Valmentavasta valmiiksi -hankkeen tulokset julki

Seminaarissa julkistettiin valtakunnallisen Valmentavasta valmiiksi -hankkeen tuloksina kansalliset suositukset maahanmuuttajille suunnattujen valmentavien koulutusten pitämiseen ja erillisvalintojen toteuttamiseen.
Nämä molemmat suositukset ovat merkittäviä edistysaskelia, ja ne tulivat tarpeeseen.

Uuden, syksyllä käyttöön otetun digitaalisen valintakokeen aiheuttamia muutoksia emme osaa vielä täysin arvioida, mutta on tärkeää, että pystymme jatkossakin varmistamaan maahanmuuttajataustaisten mahdollisuudet päästä opiskelemaan tutkintoja korkeakouluissa.

Miten kansalliset suositukset muuttavat Mavasuomi-koulutusta?

Savonia-ammattikorkeakoulussa perehdytään seuraavaksi huolellisesti kansallisiin suosituksiin. Valmentavan koulutuksen laajuutta suositellaan pidennettäväksi Mavasuomen nykyisestä 20 opintopisteestä 30 opintopisteeseen. Suositusten mukaan nykyistä opetussuunnitelmaa tarkennetaan. Opetettavien aineiden listalle kehotetaan lisäämään englanti ja matematiikka.

Monet Mavasuomessa hyväksi havaitut käytännöt kuten tiivis yhteistyö korkeakoulussamme jo opiskelevien opiskelijoiden sekä työelämän kanssa säilyvät. Arviointi suositellaan kuitenkin muutettavaksi numeeriseksi entisen Hyväksytty / Hylätty -arviointikriteeristön sijaan. Numeerisen arvioinnin ajatellaan motivoivan opiskelijaa parempaan suoritukseen sekä antavan tarkempaa palautetta.

Suomen kielen taito pysyy keskeisessä roolissa valmentavassa koulutuksessa. Pelkästään kieliopin hinkkaamista se ei jatkossakaan ole.

– Alojen erilaisissa kielenkäyttötilanteiden omaleimainen käsikirjoitus täytyy hallita – esimerkiksi myyjän ja palvelutalon työntekijöiden arjessa asiakastilanteet ovat täysin erilaisia, painottivat suomen kielen opettajat Riikka Sandberg ja Marjaan Valo-Vuorela Valmentavasta valmiiksi -hankkeesta.

Ensi syksynä 2020 nähdään, millaista Mavasuomea Savonia tarjoaa. Nyt on saatu hyvä pohja kehittämistyölle. Tammikuussa alkaa vielä entisenkaltainen Mavasuomi, johon hakuaika on käynnissä parhaillaan Koulutuskalenterissamme.

Valmentavasta valmiiksi -hankkeeseen osallistui yhdeksän ammattikorkeakoulua, jotka valmistelivat, suunnittelivat ja testasivat kansalliset suositukset. Metropolia-ammattikorkeakoulu koordinoi hanketta, jonka loppuseminaari pidettiin 12.12.2019 Helsingissä Metropolian Myllypuron kampuksella.

SIMHE-ohjaus on maksuton maahanmuuttajien ohjaamisen palvelu

Seminaarissa käsiteltiin myös valtakunnallista SIMHE-ohjausta, jota myös Savonia-amk on nyt vakiinnuttamassa Pohjois-Savoon yhdessä Karelia-amk:n kanssa hankkeessa nimeltä SIMHEmalli. Siinä missä edellä mainittu Mavasuomi on koulutusta ryhmille, SIMHE-ohjaus on henkilökohtaista ura- ja opiskelupolun hahmottamisessa auttamista.

Käytännön esteitä ohjauksen täysimääräiselle onnistumiselle on valtakunnassamme vielä monia, lähtien siitä, ettei viesti maksuttomasta ohjauspalvelusta ole vieläkään kovin hyvin saavuttanut kohderyhmää. SIMHE-ohjauksen kohderyhmään kuuluvat korkeakoulututkinnon jo hankkineet tai korkeakouluun opiskelemaan haluavat maahanmuuttajataustaiset henkilöt.

Yhtenä suurimmista ongelmista Hanna Väätäinen Kansallisesta koulutuken arviointikeskus Karvista näki sen, että ulkomaalaistaustaisten ryhmää ei vieläkään täysin tunnisteta. Heidän statustaan tai taustaansa ei tiedetä, joten heille on vaikea kohdentaa viestintää, ohjausta ja tukea.

Joka tapauksessa SIMHE-ohjausta voi saada henkilökohtaisesti, infoissa tai tilaisuuksissa eri puolilla Suomea. Pohjois-Savossa ohjaukseen pääsee livenä Iisalmessa, Varkaudessa tai Kuopiossa sekä verkossa (videoneuvottelussa).

 

Lue lisää:

Valmentavasta valmiiksi -hankkeen aikana tehdyt kansalliset suositukset

Kokemuksia SIMHE-ohjauksesta (videot Maamot.fi-sivustolla)

Savonian palvelut maahanmuuttajille

Karvi: Taustalla on väliä – ulkomaalaistaustaiset opiskelijat korkeakoulupolulla, julkaisut 22:2019

Katso myös Yle Areenasta ohjelma:
Dok: Maahanmuuttajanuoret
jossa nuoret maahanmuuttajat kertovat elämästään ja haaveistaan korkeakoulutukseen.

 

Teksti ja kuvat:
Kukka-Maaria Raatikainen
Suomen kielen ja viestinnän lehtori ja koordinaattori
Savonia-amk

Suositukset korkeakoulujen maahanmuuttajille suunnattuihin koulutuksiin ja palveluihin julkaistiin
Merkitty:                    

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *