Perheentalo on matalan kynnyksen avoin, kohtaamispaikka kaikenikäisille lapsille perheineen. Perheentalot ovat kolmannen sektorin organisoimia yhteistoimintamuotoja, jotka tukevat kunnallisia palveluita. Perheentalolla voi viettää aikaa leikkien, vaihtaa kuulumisia kahvikupin ääressä sekä saada uusia tuttavuuksia. Perheentalolla voi myös osallistua eri järjestöjen tuottamiin toimintoihin tai teemailtoihin.

Perheentalon toiminta perustuu vahvasti kansalaistoiminnan vahvistamiseen. Perheentalon tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä sekä osallisuuden mahdollisuuksia lapsille ja perheille. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa lapsiperheiden hyvinvointia. Syyskuussa avautunut Varkauden Perheentalo on kaikista neljästä toiminnassa olevista Perheentaloista uusin. Varkauden Perheentaloa pyörittää Lapsen Kengissä Ry.

Varkauden Perheentalo kadulta päin kuvattuna.
Varkauden Perheentalo. Kuva: Teija Tukiainen

Toiminnantäytteinen avajaispäivä

Silmäilyä sinne tänne. Jännitys tuntuu rinnassa ja toisaalta helpotus, koska olemme opiskelijoina tähdänneet kauan tähän hetkeen. Aloitimme keväällä 2019 yhteisen projektin Lastu- hankkeen sekä Perheentalon kanssa. Nyt viimein syksyllä elokuussa 2019 tuo hanke saa päätöksensä.

Perheentalon ovelle saapuessa ilmapallot heiluvat tuulessa ja toivottavat tervetulleeksi juuri avatulle Perheentalolle. Vastassa meitä opiskelukavereita ovat Perheentalon työntekijä kaksikko Johanna Rastas sekä Johanna Purhonen. Tuotimme kesän aikana Varkautelaisille perheille kyselyn, jolla selvitimme heidän tarpeitaan ja toiveita tulevalle Perheentalolle.

Kyselymme koski myös erityislapsiperheitä, koska projektimme toimeksiantajana oli Lastu-hanke. Lastu – Vammaisten lasten perheiden tukimallit- levittämishanke (2019), joka edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden sekä vammaisten osallisuutta ja hyvinvointia.

Varkauden Perheentalo sisältä päin: käytävä, jossa on kuvia.
Avajaisjuhlat. Kuva: Teija Tukiainen

Hankkeen toiminnalla pyritään edistämään Perheentalojen
sosiaalista, fyysistä ja viestinnän saavutettavuutta.

Kyselyn tulokset julki avajaispäivänä

Toteutimme kyselyn Webropol-kyselynä kesäkuusta heinäkuun loppuun. Levitimme kyselyä päiväkodeissa, Vekara-Varkaus tapahtumassa ja sosiaalisessa mediassa. Kyselyymme vastasi 62 vastaajaa. Kysyimme varkautelaisilta perheiltä huollettavien lasten määrää sekä kuinka usealla perheeseen kuuluu erityisentuen tarpeessa oleva lapsi.

Selvitimme kyselyn välityksellä toiveita mm. toiminnan, aukioloaikojen, erilaisten ryhmien ja aiheiden suhteen. Kysyimme myös, toivovatko he erilaista suunniteltua toimintaa vai avointa tilaa, jossa vierailla ja leikkiä. Kyselyssämme oli myös vanhemmuuden tukeen liittyviä kysymyksiä. Esteettömyydestä kysyimme, kuinka tarpeellisena ihmiset pitävät erinäisiä esteettömyyteen liittyviä asioita. Pyrimme myös selvittämään millainen toiminta saisi ihmiset tulemaan Varkauden Perheentalolle.

Pidimme Varkauden Perheentalolla avajaispäivänä kaksi eri esittelyä alustavista tuloksistamme. Kummallakin kerralla meitä kuulemaan tuli noin 10 henkilöä. Paikalle tuli Varkauden alueelta eri sosiaalialan ammattilaisia kuten sosiaalityöntekijöitä, seurakunnan henkilöstä ja perhetyöntekijöitä sekä koulukuraattoreita. Lapsiparkki herätti keskustelua, koska varkautelaiset ovat toivoneet lapsiparkkia tai lastenhoitoa. Avajaisissa kaikkiaan oli päivän aikana kävijöitä noin 300.

Puu, joka on maalattu seinälle.
Toiveiden puu. Kuva: Siina Väisänen

Vertaistuki on toivottua Varkaudessa

”Vertaistukea ei ole koskaan liikaa, on hyvä, että on paikka, jossa voi kokoontua samassa elämäntilanteessa olevat.” totesi yksi kyselyn vastaajista. 69 % kyselyyn vastanneista vanhemmista toivoivat vanhemmuuden tukeen vertaistukiryhmiä. Lisäksi toivottiin avointa – ja ohjattua leikkitoimintaa, jotka painottuisivat erityisesti arki- iltoihin ja viikonloppuun.

Avajaispäivänä paikalle on järjestetty lapsille erilaista puuhaa ja toimintaa avoimet- ovet periaatteella. Päivän aikana lapsille ja lapsiperheille on järjestetty toimintaa: kasvomaalausta, Satujen taikaa ”toukkien loruleikit” lapsiperheille (Lasten kulttuurikeskus Verso) tukiviitottuja satuhetkiä, nukketyöpajaa järjesti UNICEF: n jäsenet. Järjestöt ovat samalla esittelemässä kävijöille toimintaansa sekä Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL) oli paikalla kaverikoirien kanssa.

 

Nalleneuvola herätti kiinnostusta

Värikäs leikkipaikka lapsille ja nalleneuvolan pöytä.
Lasten leikkipaikka ja Nalleneuvola. Kuvat: Siina Väisänen ja Teija Tukiainen

Lapset pääsivät myös päivän aikana hoitamaan omaa tai Perheentalon nalleja. Nalleneuvola tulee olemaan jatkossakin osa Perheentalon toimintaa. Nalleneuvolassa hoidetaan lasten omia pehmoleluja tai Perheentalon nalleja.

Leikin lomassa lapset saavat turvallisen kokemuksen esim. haavan hoidosta, punnitsemisesta, mittaamisesta yms. Lapsille oma toimintapaikka takaa viihtyvyyttä sekä seinää koristaa toiveiden puu, johon jokainen saa päivän aikana lisätä oman käden jälkensä, yhteisölliseen taideteokseen.

 

Hanketyö vaatii yhteistyötä

Hanketyöskentely opetti meille taitoja yhteistyöhön. Toimiminen monen tahon kanssa vaatii suunnittelua ja aikataulujen yhteen saattamista. Opimme itse kyselyn teosta sen, kuinka Webropolin avulla on helppo tuottaa kyselyjä ja kuinka ohjelma auttaa analysoimaan tuloksia.

Jälkeenpäin kyselyssä olisimme muutaman kohdan toteuttaneet analysoinnin helpottamiseksi eri tavalla. Pohdimme myös, että esittely tilaisuus olisi voinut kiinnostaa isompaakin yleisöä, joten esittely tilaisuudet olisi voinut olla avoimia.

Lahjapaketteja pöydällä.Opimme kyselyn tekemisen lomassa myös erityisen tuen tarpeessa olevista lapsista ja heidän perheistään. Kysely auttoi selvittämään meille itselle, millaisia tarpeita tällaisilla erityislapsen omaavilla perheillä on. Mielestämme tämä voi olla tärkeää tietoa myös tulevaisuudessa, ja sitä voimme hyödyntää omassa työssämme mahdollisesti joskus myöhemmin.

 

 

 

 

 

Kirjoittanut:
Siina Väisänen
Teija Tukiainen

Sosiaalialan yliopettaja
Anne Waldèn

Sosionomi (AMK) -opiskelijat

 

 

Varkauteen avattiin kauan toivottu kohtaamispaikka lapsiperheille

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *