Päihderiippuvuuden monet ulottuvuudet koskettavat lähes meitä kaikkia. Yhden päihderiippuvaisen ympärillä on ainakin kymmenen omaista tai ystävää, jotka kärsivät läheisensä päihderiippuvuudesta, puhumattakaan meistä ammattilaisista, jotka työssämme kohtaamme mitä haasteellisempia tapauksia. Päihteidenkäytön kirjo on moninaistunut, päihteidenkäyttö tavat ovat muuttuneet ja entistä nuoremmat aloittavat päihdekokeilut.

 

Vertaistukea, apua ja ymmärrystä

Sosionomi (YAMK) -opinnäytetyönä opiskelija Eeva-Mari Penttonen toteutti laadullisella menetelmällä toteutetun tutkimuksen päihdekuntoutusyksikkö Toipumossa.

Tutkimuksessa kerättiin tietoa päihdekuntoutuksessa olleilta asiakkailta heidän kokemuksistaan Toipumon päihdekuntoutuksesta, sen sisällöstä ja vertaistuen merkityksestä toipumisprosessissa. Tutkimukseen osallistui kymmenen haastatteluhetkellä päihdekuntoutuksessa ollutta asiakasta.

 

Toipumo, -elämäsi mahdollisuus

Kaksi ihmistä istuu tuoleissa, vain jalat näkyvät.
Vertaistuen merkitys Toipumossa on suuri. Kuva: Pirjo Nousiainen.

Toipumo on 15-paikkainen yksikkö, joka on tarkoitettu täysi-ikäisille erilaisia riippuvuuksia sairastaville ihmisille. Yksikkö tarjoaa kodinomaiset ja viihtyisät tilat asiakkailleen luonnon kauniissa maisemassa.

Ympäröivä luonto ja vesistö luovat rauhalliset puitteet toipumiselle. Päihdekuntoutuksen sisällöllisenä ohjelmana sovelletaan 12 -askeleen toipumisohjelmaa. Vertaistoiminnan merkitys kuntoutusprosessissa on suuri.

 

Kokemuksia Toipumon päihdekuntoutusohjelmasta

Haastatteluun osallistuneet asiakkaat kokivat Toipumon päihdekuntoutusohjelman tukeneen toipumisprosessia merkittävästi ja 12 -askeleen ohjelmatyöskentelyn syventäneen ymmärrystä päihderiippuvuudesta.

Lisäksi päihdekuntoutusohjelman luennot lisäsivät tietoisuuttaa riippuvuus – sairaudesta ja sen myötä ymmärrys omaa sairautta kohtaan lisääntyi. Myös

Suuri rakennus.
Puitteet tukevat päihderiippuvaista toipumaan. Kuva: Eeva-Mari Penttonen.

ryhmäterapiassa koettu vertaistuki koettiin tärkeäksi kokonaisuudeksi. Suurin osa haastateltavista sitoutui myös kuntoutusohjelmaan kuuluviin ulkopuolisiin vertaisryhmiin. Toipumon päihdekuntoutusohjelma koettiin kaikin puolin hyväksi.

Penttosen opinnäytetyön eräänä teemana selvitettiin, miltä osin Toipumon päihdekuntoutusohjelmaa tulisi kehittää. Tutkimuksen tuloksena asiakkaat antoivat kehitysajatuksia ja palautetta, joita Toipumo voi jatkossa huomioida toimintansa kehittämisessä.

Kehittämisehdotukset liittyivät muun muassa:

  • yksilökeskustelujen lisäämiseen ja oman työntekijän kanssa työskentelyyn:
    on helpompi puhua yhdelle työntekijälle enemmän omista aroista asioista;
  • perusasioiden kirkastamiseen (hygienia, siisteys, puhtaus):
    osalla toipujista on kyky ”mennä siitä, missä aita on matalin”;
  • toiveisiin kuntoutusohjelman sisällöllisistä seikoista sekä käytännön järjestelyihin:
    ”sais edes kerran viikolla soittaa läheisille, helpottaisi ikävää”.

Päihdetyötä tarvitaan jatkossakin kaikkien ikäryhmien parissa. Päihderiippuvuudesta voi toipua, muttei parantua!

 

Teksti:

Eeva-Mari Penttonen
sosionomi (YAMK) -opiskelija

Anne-Leena Juntunen
lehtori, sosiaaliala
Savonia-ammattikorkeakoulu

 

Lähteet:

PENTTONEN, E-M. 2020. ”Tavoitteena toipuminen. Kokemuksia toipumisesta päihdekuntoutusyksikkö Toipumossa.” Löytyy myöhemmin Theseuksesta.

 

Tavoitteena toipuminen – asiakkaiden kokemuksia Toipumon tarjoamasta avusta
Merkitty:                

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *