Ketkä ovat vahvistaneet sinua elämäsi varrella? Kenen seurassa olet voinut tuntea itsesi hyväksytyksi juuri sellaisena kuin olet? Entä millainen olisi oman itkusi tarina? Mistä se kertoisi?

Ihmiselämässä vaihtelevat vuoroin avun antaminen ja avun saaminen. Ainakin näin olisi hyvä olla, sillä molempia tarvitaan. Elämäntilanteet ja tarpeet vaihtelevat, mutta yhteyden tarve pysyy. Myös ne tunteet, joita tunnemme liittyvät olennaisesti ihmissuhteisiin. Siitäkin huolimatta, että ne voivat tuntua kovin henkilökohtaisilta, jopa kätketyiltä. Joskus tunteita voi olla hankala tunnistaa, mutta ne eivät lakkaa olemasta.

Tänä päivänä puhutaan paljon tunnetaidoista. Niiden merkitystä ihmiselämässä on vaikea kiistää. Olemmehan tuntevia ja myös alati yhteydessä kanssaihmisiin. Ihminen tarvitsee tunnetaitoja tullakseen toimeen toisten ihmisten kanssa, samoin kuin itsensäkin. Tunteet ovat tärkeitä viestejä, eikä niitä tulisi ohittaa. Ne myös viestivät meistä toinen toisillemme. Millaisen viestin sinä tänään annat?

Piirroskuva, jossa paperilentokoneet lentävät sinisellä taustalla.
Tunteita voi olla joskus vaikeaa tavoittaa. Kuva: freepik.com

 

Naisten tunnetaitoryhmä Voimasiskot

Vuonna 2016 syntynyt Suomen NNKY-liiton juhlavuoden julkaisu ja hanke, Voimasiskot, tukee naisten henkistä voimistumista ja omien voimavarojen käyttöönottamista. Sen vertaistoiminnan malli tarjoaa kaikenikäisille naisille mahdollisuuden työstää itseään ja tunneasioita pienryhmissä eri puolilla Suomea. Samalla se tarjoaa yhteisöllisen, turvallisen tilan, jossa voimaantua.

Turvallinen ryhmä on tyytyväisyyden peruslähteitä. Turvallinen ryhmä luo myös onnellisuutta. Sitä on voinut kokea perheessä, kavereiden kanssa, koulussa, kurssilla tai jossakin muussa ryhmässä. Nekin piirteet ihmisessä, joita hän on voinut pitää kehittymättöminä, voivat jalostua. Turvallisessa ryhmässä ihminen voi kokea hyväksyntää, arvostusta sekä välittämistä. Turvallinen ryhmä voi vahvistaa jäsentensä itsetuntoa ja näin ihmiset uskaltautuvat ajattelemaan myös muiden parasta. Välittäminen muista ryhmän jäsenistä alkaa. (Aalto 2000.)

Voimasiskot -ryhmässä voi lähteä tarkastelemaan omaa historiaa ja monenlaisia elämänasioita yhdessä, samoin kuin oppimaan tunnetaitoja. Se voi auttaa etsijäänsä löytämään myös omaa ainutlaatuisuutta. Lisäksi ryhmästä voi saada tukea naisena olemisen kysymyksiin sekä oman kutsumuksen kuulemiseen. Ohjaajalle Voimasiskot-vertaistoiminta tarjoaa myös merkityksellisen ryhmänohjaamiseen liittyvän kokemuksen. Ohjaajana voi olla edistämässä ryhmäläisten voimavarojen vahvistumista sekä samalla kasvaa ja oppia myös itse jotakin uutta. Voimasiskot-vertaistoiminnan pyrkimyksenä on tukea naisten itsetuntemuksen kasvua sekä opettaa näkemään menneisyys voimavarana. Toiminta tukee niin yksilöiden kuin yhteisöjen hyvinvointia hoitaen, vahvistaen ja voimistaen naisia.

– Vapauttava. Koen saaneeni tulla kokonaisemmaksi ja näkyvämmäksi. Omanarvon tuntoni on saanut vahvistua. (Voimasiskot -ryhmään osallistunut nainen, 34 v., kuvaa ryhmän vaikutuksia)

Jokainen Voimasiskot ryhmäprosessi on ainutkertainen kokemus ja matka. Sillä on alkunsa ja loppunsa. Vertaistoiminnan vaikutukset voivat olla lyhyet tai kauaskantoiset. Voimasiskot -ryhmään mukaan tulo ja siihen sitoutuminen ovat aina tärkeitä viestejä toiminnan tarpeellisuudesta. Vertaisryhmät ovat vapaaehtoistoimintaa, mutta niiden suosio kertoo jotakin sellaista, mikä kantaa tässä ajassa. Turvallisena koettu ryhmä luo turvaa myös ihmisen arkeen ja sisimpään sekä tapaan katsoa tulevaan. Merkitykselliset kokemukset muistuvat mieleen vielä vuosien päästä.

 

Piirroskuva, jossa on erilaisten naisten kasvoja ja kukkia.
Naisten yhteydessä on voimaa. Kuva: freepik

Elämän pisin ihmissuhde


Olisiko jokin toisin jos liikkuisit mielesi maisemassa vapain sydämin
muistojesi kellareissa kulkisit pelotta
huomisesi horisontissa tunnistaisit toivon
tämän päivän tuokioissa kohtaisit itsesi

Näin kysyy piispa emerita ja Voimasiskot -hankkeen suojelija Irja Askola runossaan.

Elämän pisin ihmissuhde on suhde oman itsensä kanssa. Monien vuosisatojen saatteessa itsetuntemuksen merkitys ei ole lakannut olemasta, vaan se on edelleen yksi elämän, ihmissuhteiden ja mielen hyvinvoinnin merkittävimmistä tekijöistä. Suhde itseen on pohjana myös muiden ihmissuhteiden luomiselle. Itsensä tuntemisessa ei kuitenkaan tule koskaan valmiiksi tässä ajassa. Eri ikävuosina, elämäntilanteissa ja rooleissa syntyy jatkuvasti uutta tietoa, uusia puolia ja sävyjä itsensä ymmärtämiseen. Itsensä tunteminen on juurikin tuntemista nimensä mukaisesti: tunteita monin sävyin ja voimakkuuksin. (Kallio 2019.)

Omia tunteita ja tarpeita niiden takana voi oppia ymmärtämään vielä vanhemmitenkin. Ihminen tarvitsee yhteyttä, hyväksytyksi tulemista ja turvallisuuden tunnetta läpi elämän eri vaiheiden. Tunteet myös ilmentävät kokemuksia ja saavat elämän maistumaan. Tunnetaidot auttavat kohti omannäköistä, hyvältä tuntuvaa elämää. Sillä olethan sinä ainutlaatuinen ja tunteva.

Tämä blogikirjoitus on tehty osana sosionomi (YAMK) koulutuksen opinnäytetyöprosessia.

 

Kirjoittajat

Suvi Leppäpuisto
sosionomi YAMK -opiskelija

Anne Waldén
sosiaalialan yliopettaja

Savonia-ammattikorkeakoulu

 

Lähteet:

AALTO, Mikko 2000. Ryppäästä ryhmäksi. Turvallisen ryhmän rakentaminen. Ryttylä: My Generation Oy. 17.

KALLIO, Maaret 2019. Lujasti lempeä. Helsinki: WSOY. 44-45.

LEPPÄPUISTO, Suvi 2020. AINUTLAATUINEN JA TUNTEVA. Kokemuksia Voimasiskot-vertaistoiminnasta. Savonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan yamk-koulutusohjelma. Opinnäytetyö. Sijainti: Theseus.fi

Suomen NNKY-liitto s.a. Voimasiskot. [Viitattu 2020-05-20.]

Tunnetaidot hyvää elämää tukemassa
Merkitty:                

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *