SOKK-hankkeen logo.
www.sokk.fi

SOKK-hanke on Itä-Suomen yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu yhteistyöhanke. SOKK-hankkeen tavoitteena on luoda sosiaali- ja terveysalan ammattien välisen koulutuksen asiantuntijakeskus, joka vastaa työelämän ja sote-palvelujärjestelmän muuttuviin tarpeisiin kehittämällä ammattien välistä yhteistyötä. Tavoitteemme on rakentaa monialaisia oppimisympäristöjä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään, luoda koulutuskokonaisuus monialaisten käytännönjaksojen ohjaukseen sekä edistää digitaalisuutta oppimisessa ja ammattien välisessä työskentelyssä. Toteutamme SOKK-hankkeen ajalla 1.1.2020–31.12.2022. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Toimijoina SOKK-hankkeessa ovat Itä-Suomen yliopisto ja Savonia-AMK. Hankkeessa on mukana useita eri koulutusaloja. Savonia-amk:sta mukana ovat sairaanhoitajan-, sosionomin- ja fysioterapeutin tutkinto-ohjelmat. Itä-Suomen yliopistosta mukana ovat lääketiede, sosiaalityö ja ravitsemustiede.

Opitaan yhdessä ammattilaisiksi. Hankkeen slogan.
www.sokk.fi

Hankkeen slogan on: ”Opitaan yhdessä ammattilaisiksi”.

Tähän mennessä kokemus käytäntöjen monialaisuudesta on opettanut, ettei sloganin mukainen tehtävä ole välttämättä aivan yksinkertainen, toteaa Taru Kekoni, 24.8. julkaistussa blogissaan ja jatkaa, että: – Yhteistyö alkaa siitä, että selvennämme ensin itsellemme ja toisillemme, mistä ja millä käsitteillä puhumme, kun puhumme monialaisuudesta ja sen opettamisesta. Tämän syksyn aikana paneudumme muun muassa kysymykseen, miten monialaisuutta voidaan sosiaali- ja terveysalan käytännöissä opettaa.

SOKK-hankkeessa on kuusi työpakettia. Näitä työpaketteja esitellään tarkemmin SOKK-hankkeen nettisivuilla www.SOKK.fi  sitä mukaa, kun hanke ja työpaketit etenevät. Jatkossa kirjoitan SOKK-hankkeen kuulumisia tänne Sosiaalialaa kehittämässä –blogiin ja tavoitteena on innostaa sosiaalialan työntekijöitä, opiskelijoita ja opettajia lähtemään mukaan hankkeeseen. Alkukevään poikkeustilanne viivästytti osaltaan hankkeen käynnistymistä, mutta syksy on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin ja ollaan hyvällä otteella tekemässä hanketta eteenpäin.

Mihin SOKK-hanketta tarvitaan?

Hankkeen suunnitelmaan on kirjattu mm. seuraavia perusteluja miksi SOKK-hanketta tarvitaan.

Väestö ikääntyy, ja sen moninaiset, eri sote-ammattialoille ulottuvat tarpeet haastavat entistä tehokkaampaan ammattien väliseen työskentelyyn ja siihen kouluttautumiseen.​  Pohjois-Savon vetovoiman kannalta on tärkeää huolehtia sote-alojen koulutuksen ja työn vetovoimaisuudesta, tehdä uusia avauksia. Hankkeessa huomioidaan myös väljästi asutut alueet ja kehitetään digitaalista osaamista esimerkkinä etävastaanottojen kehittäminen. Hankkeessa luodaan sote-alojen ammattien välisen koulutuksen osaamiskeskittymä, SOKK, jossa UEF ja Savonia yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa rakentavat moniammatillisia oppimisympäristöjä palvelujärjestelmään. Hankkeen aikana pilotoimme opiskelumallin. Ensimmäiset pilotit Kysin akuuttiosastolla, Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksessa, Päihdepalvelusäätiössä, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä ja Kysterin liikelaitoksessa käynnistyvät syksyllä 2021.

UEF ja Savonian sotealat rakentavat opintosuunnitelmien pohjalta palvelujärjestelmässä toteutettavat opinto- ja harjoittelujaksot.​ Uudenlaiseen ammattien väliseen oppimiseen luodaan opinto- ja harjoittelujaksojen oppimistavoitteet, kurssien ajankohdat eri alojen opintosuunnitelmissa, sopimukset palvelujärjestelmän kanssa sekä työelämäyhteys. Harjoittelujaksoilla keskitytään Pohjois-Savon tunnistettujen hyvinvointihaasteiden moniammatilliseen hoitoon​ ja edistetään teknologian käyttöä. Lisätään sote-toimijoiden yhteistyötä ja vahvistaa palveluketjuja​. Digitaalisuus luo uusia moniammatillisia osaamistarpeita, kuten etävastaanotolla ja -kokouksessa toimimisen ja terveysteknologian hyödyntämisen.

Hankkeessa luodaan monialaisten harjoittelujen ohjausmalli. Hankkeen digitaalinen oppimisalusta on DC-Moodle​, johon tulee yhteinen oppimateriaali monialaisille opinto- ja harjoittelujaksoille​. Hankkeen oppimisalusta on valmistuttuaan avoin opiskelijoille, opettajille ja palvelujärjestelmän ohjaajille. Erityistä huomioita kiinnitetään monialaisen harjoittelun ohjaajien koulutukseen. Monialaisiin ohjaajakoulutuksiin on tarkoitus saada useista eri työyksiköistä ohjaajia mukaan oppimaan uudenlaisia monialaisia ohjauskäytäntöjä. Monialainen ohjaaja -koulutus toimii samalla ammattien välisen työskentelyn täydennyskoulutuksena palvelujärjestelmän ammattilaisille.

Tervetuloa mukaan hankkeen Webinaariin 25.11.2020. Webinaarissa esitellään SOKK-hanketta laajemmin. Ilmoittautumislinkki hankkeen sivuilla.

Kirjoittaja:

Mira Polón
yhteiskuntatieteellisten aineiden lehtori
YTM
Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Savonia-amk
SOKK-hankkeessa osatoteuttajana osana Savonian SOKK-tiimiä

Linkit:

SOKK.fi | Hankkeen omat sivut

Kekoni Taru, Monialaista yhdessä oppimista, 24.8.2020, Blogi, ISOnet

SOKK-hankkeen kuulumisia | osa1: Luodaan sosiaali- ja terveysalan ammattien välisen koulutuksen asiantuntijakeskus!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *