Vankien kanssa tehtävän työn painopiste on muuttumassa. Tarkoitus on, että alan ammattilaiset osallistuvat yhä enenevässä määrin kuntoutustehtäviin kuten päihdetyöhön ja asiakkaiden vapaa-ajantoimintojen ohjaukseen. Näin alan ammattilaiset pääsevät tekemään vaikuttavaa, luotettavaa ja merkityksellistä työtä yhteiskunnan vakauden ja turvallisuuden hyväksi. (Tyni 2015.)

Kuntouttavan työn tarkoituksena on edistää valtakunnallisesti lainrikkojataustaisten henkilöiden voimaantumista, osallisuuden vahvistumista ja myönteistä kiinnittymistä yhteiskuntaan.  Tavoitteina on laajemminkin yhteiskunnan asenteisiin ja arvoihin vaikuttaminen, rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaiseminen, rikollisuuden vähentäminen sekä lainrikkojataustaisten elämänhallinnan ja yhteiskuntaan osallistumisen edistäminen. Alalla tarvitaan ammattilaisia, jotka toimivat eettiset seikat huomioiden ja joilla on hyvät vuorovaikutustaidot sekä kattava työmenetelmäosaaminen.  

Sosionomin perustutkinnon antamat mahdollisuudet tarjoavat oivan perustan rikosseuraamusalan ammattilaisten osaamisen vahvistamiseen ja suuntaamiseen kohti vaativaa kuntoutustyötä. Sosionomi (AMK) -tutkinnossa painopisteinä ovat asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallisuuden vahvistaminen, palveluohjaus, sosiaalinen kuntoutus, asiakaslähtöinen kehittäminen, sote-alan kehittäminen ja johtaminen ja digitalisaatio.

Osaamisessa korostuu erityisalueilla, kuten mielenterveys- ja päihdetyössä, moninaisuus- ja monikulttuurisuustyössä, rikosseuraamusalan työssä, kohdattavien hyvinvointiin, elämänhallintaan ja osallisuuteen liittyvien ilmiöiden syvempi ymmärtäminen teoria- ja tutkimustiedon tukemana. Lisäksi ammatillinen osaaminen syvenee palvelujärjestelmän (esimerkiksi asiakaslähtöiset palvelupolut), sosiaalialan työmenetelmien sekä tutkimus- ja kehittämisosaamisen näkökulmista (Arenen selvitys 2017). 

Ihmisiä keskustelemassa pöydän ääressä.
KUVATEKSTI: Sosionomit ovat vuorovaikutuksen ammattilaisia. Kuva: Unsplash

Savonia ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskus yhteistyössä

Savonia ammattikorkeakoulu Oy käynnistää vuoden 2021 alusta koulutusyhteistyön Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen kanssa. Syksyllä 2020 haettiin erillishaun kautta sosionomi (AMK) tutkinnon suorittajaksi opiskelijoita, joilla oli rikosseuraamusalan tai vankeinhoidon perustutkinto ja vähintään kaksi vuotta työkokemusta alalla tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuspaikkoja varattiin kymmenelle ja hakijoita oli 36. Tämä sosionomin perustutkintoon tähtäävä koulutus toteutetaan vuosina 2021 – 2024 monimuoto-opetuksena, jossa vaihtelevat lähiopetus, verkko-opiskelu, simulaatiot, projektit sekä ammattitaitoa edistävät harjoittelut. 

Ihminen tietokoneen ja puhelimen kanssa.
KUVATEKSTI: Sosionomi (AMK) -koulutuksessa hyödynnetään laajasti erilaisia oppimisen menetelmiä yhteistyössä työelämän kanssa. Kuva: Unsplash

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen johtaja Hannu Kiehelä toteaa nyt aloitettavasta yhteistyöstä seuraavaa:  – Rikosseuraamuslaitoksen meneillään olevan organisaatiouudistuksen yhteydessä on valmisteltu korkeakouluopintoja vastaavia tehtäviä, jotka perustuvat Rikosseuraamuslaitoksen strategiaan ja lainsäädännössä säädettyihin tehtäviin. Rikosseuraamuslaitoksessa on otettu käyttöön uusi vankilassa työskentelevän rikosseuraamustyöntekijän tehtävänkuva. Nämä muutokset lisäävät AMK-taustaisen henkilöstön rekrytointitarvetta lähivuosina. Juuri käynnistynyt Savonia_AMK:n ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen välinen yhteistyö tarjoaa opintoväylän näihin uusiin tehtäviin alueen rikosseuraamuslaitoksen työntekijöille.      

 Savonian koulutusvastuupäällikkö Maritta Pitkänen on samoilla linjoilla. Pitkänen toteaakin: – On hienoa aloittaa uusi yhteistyö. Uskon, että yhteistyö rikastuttaa molempia aloja. Näin voimme myös vastata alueelliseen työvoimatarpeeseen rikosseuraamusalalla.

Nyt alkava uusi sosionomitutkinnon yhteistyö tehdään kiinteässä vuorovaikutuksessa työelämän kanssa, jotta uusi  koulutus vastaisi mahdollisimman hyvin muuttuvan alan haasteisiin.  

Kirjoittajat: 

Pirjo Turunen 
sosiaalialan yliopettaja 

Johanna Komulainen
sosiaalialan lehtori  

Katja Valtanen 
opinto-ohjaaja 
 

Lue lisää koulutuksesta:  

SS21KMR Sosionomin tutkinto-ohjelma, rikosseuraamusala (monimuotototeutus)

Lähteet:  

Sosionomi tuottaa hyvinvointia läpi elämänkaaren. Ammattikorkeakoulutus sosiaalialan muutoksen edistäjänä.  Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n työryhmän selvitys sosiaalialan tilanteesta ja kehityksestä 2017. Haettu 8.10.202

Tyni Sasu 2015: Vankeinhoidon vaikuttavuus. Onko kuntoutuksella tilastollisia perusteita? Akateeminen väitöskirja. Rikosseuraamuslaitoksen julkaisuja 1/2015.

Sosionomi (AMK) -tutkinto rikosseuraamusalan ammattilaisten ulottuville

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *