Jokainen on ollut joskus lapsi. Lapsi, joka on katsellut maailmaa avoimin ja ihmettelevin silmin oppien samalla kaikkea uutta ja ihmeellistä. Lapsi, joka on alkanut rakentaa pohjaa omalle identiteetilleen ja itsetunnolleen elämässä ympärillä olevien ihmisten palautteen perusteella.

Kuvituskuva. Lapsi seisoo selkä kameran päin reppu selässään ja katsoo metsän siimekseen.

Lasta kasvattavat aikuiset tekevät valinnat siitä, mitä tuo lapsi muistaa myöhemmin, ja millaisena ihmisenä hän näkee itsensä aikuisena. Sen takia on tärkeää alkaa tukea lapsen vahvuuksia ja taitoja jo varhaislapsuudessa. Moni lapsi viettää suurimman osan arkipäivästään päiväkodissa, joten varhaiskasvattajilla on suuri vastuu ja velvollisuus tukea lapsen kasvua ja kehitystä mahdollisimman monipuolisesti. Mitä enemmän lasta kannustetaan ja kehutaan, sitä parempi itsetunto ja positiivisempi minä-kuva hänelle kehittyy.

Sen takia on tärkeää, että vahvuuspedagogiikka on osa varhaiskasvatustoimintaa. Vahvuuksien kautta lapsi oppii huomaamaan itse, missä hän on hyvä. Hän oppii myös huomaamaan hyvää muissa ja kertomaan sen ääneen toisille. Hyvä ruokkii hyvää.

Lapsi tarvitsee aina ihmisen, joka jaksaa uskoa hänen taitoihinsa ja kykyihinsä. Aikuisen uskoa, hän hakee silloinkin kun kiukuttaa, ärsyttää ja suututtaa. Yleensä lapsen negatiivinen käytöksen syynä on pohjimmillaan tarve saada yhteys aikuiseen. Samalla saaden tämän hyväksyntä kaikille tunteille. Kasvattajan sensitiivinen, kannustava ja kehuva ja vahvuuksiin keskittyvä työote auttavat lasta selviytymään näistä hetkistä. Samalla aikuinen saa luotua lapselle turvallisuuden tunteen siitä, että minä riitän, vaikka välillä suututtaisi.

Savonia-ammattikorkeakoulussa blogimuotoisena toteutetussa sosionomi (YAMK) -opinnäytetyössä kehitettiin Hyvää huomioiden- musiikillinen satutuokiokokonaisuus. Opinnäytetyön tavoitteena on tukea positiivisen pedagogiikan ja vahvuuspedagogiikan käyttöönottoa varhaiskasvatuksessa.Vahvuuspedagogiikka tarkoittaa tietoista keskittymistä siihen, mikä kussakin oppijassa on toimivaa ja hyvää (Uusitalo-Malmivaara 2018).

Hyvää huomioiden -oppimistuokiot

Hyvää huomioiden -oppimistuokiot on suunniteltu 4-5-vuotiaille, ja niiden kautta tutustutaan 16 eri luonteenvahvuuteen. Oppimistuokioissa yhdistyy musiikkikasvatus ja satujen maailma luonteenvahvuuksiin tutustumiseen. Luonteenvahvuudet ovat ihmisen ominaisuuksia, joita voi kehittää ja vahvistaa. Ne myös näkyvät lähes kaikessa ihmisen toiminnassa kuten tunteissa, käytöksessä ja ajatuksissa. Tuokioiden saduissa on mukana perinnesatuja sekä aivan uusia satuja. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Musiikkipäiväkoti Priimi.

Oppimistuokioiden kautta lapsi oppii huomaamaan hyvää itsessä ja muissa. Samalla satujen kautta vahvistetaan myös lapsen musiikillisia valmiuksia ja osallisuuden tunnetta osana omaa oppimistaan.

Opinnäytetyö toteutettiin toimintatutkimuksena. Sadut ja musiikkikasvatuksen työtavat tukivat lasten mielikuvitusta pitäen heidän mielenkiintoaan yllä tuokioilla. Ne myös innostivat osallistumaan ja lasten kanssa pystyttiin käymään aika syvällisiäkin keskusteluja luonteenvahvuuksiin liittyen. Lapset nauttivat tuokioiden toiminnallisuudesta ja siitä, että pääsivät itse vaikuttamaan moniin asioihin. Lapset myös pitivät kaikista eniten niistä osioista, joihin he olivat itse saaneet eniten vaikuttaa.

Opinnäytetyö tarjoaa valmista oppimateriaalia lasten kanssa yhdessä löytää taitoja ja vahvuuksia niin itsestä kuin muista. Se millaisia kasvattajia olemme lapselle silloin kun hän on vielä pieni, vaikuttaa samalla hänen tulevaisuuteensa. Lapsi tarvitsee aina rinnalleen kulkemaan aikuisen, joka jaksaa uskoa, kehua ja kannustaa. Tärkeintä on muistaa: ”jokainen kohtaaminen on aina mahdollisuus” (Vuorinen 2021.)

Kuvituskuva. Äiti ja lapsi seisovat metsätiellä ja pitävät toisiaan kädestä katsoen samalla toisiaan. Metsän latvuksista lankeaa kaunis valo heidän ylleen.

Tämä blogipostaus on tehty osana sosionomi (YAMK) -tutkinnon opinnäytetyöprosessia.

Kirjoittajat:

Enni Nuora, sosionomi, YAMK-opiskelija
Savonia-ammattikorkeakoulu

Anne-Leena Juntunen, Sosiaali- ja terveysalan lehtori
Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Nuora, Enni.2021. Hyvää huomioiden- vahvuuspedagogiikkaa 4-5-vuotialle lapsille musiikillisten satutuokioiden kautta varhaiskasvatuksessa. Teksti löytyy myöhemmin myös Theseuksesta

Uusitalo-Malmivaara, Lotta 2018. Huomaa hyvä, sano se ääneen ja tallenna-kannustus vahvuuspedagogiikan keinoin.verkkojulkaisu. Julkaistu 15.10.2018.

Vuorinen, Kaisa.2021. Verkkosivut; https://kaisavuorinen.com

Jokainen kohtaaminen on aina mahdollisuus – Vahvuuspedagogiikka osaksi varhaiskasvatusta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *