Varhainen tukeminen kuuluu varhaiskasvatukseen ja lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen. Pian sitä on mahdollisuus opiskella Savonia-ammattikorkeakoulun ylemmässä korkeakoulututkinnossa nimeltä Varhaisen tuen asiantuntija (YAMK). Varhaisen tuen tavoitteena on sekä lapsen varhaisvuosien tukeminen että mahdollisimman varhain aloitetut tukitoimet.

Varhaisen tuen antamisen keskeinen tavoite on edistää lapsen suotuisaa kasvua ja kehitystä sekä ehkäistä suurempien pulmien syntymistä. Varhaisen tuen avulla kavennetaan terveys- ja hyvinvointieroja ja lisätään lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Kuvituskuvassa viisi lasta hyppää ilmaan ja hymyilee katsoen kameraan. Kaikilla on yllään värikkäät vaatteet.
Lapset tarvitsevat varhaisvuosiinsa monenlaista tukea aikuisilta. Kuva: Flikcr CC BY-NC 2.0

Mihin varhaisen tuen asiantuntijaa tarvitaan?

Lapsi voi tarvita tukea kehitykselleen ja oppimiselleen monista eri syistä. Tuen tarvetta voi ilmetä esimerkiksi sosiaalisten taitojen ja käyttäytymisen alueella, tunne-elämän, kielellisten ja matemaattisten taitojen alueella, keskittymisen ja tarkkaavaisuuden, kädentaitojen ja liikunnallisten taitojen alueella.

Vanhemmuus on nyky-yhteiskunnassa haasteellista. Tutkimustulosten mukaan ennaltaehkäisevä perhetyö ja varhainen tuki tukevat varhaiskasvatusikäisten lasten vanhemmuutta. Matalan kynnyksen palvelujen merkitys vanhemmuuden tukemiselle on suuri. Palvelujen oikea-aikaisuus ja palveluohjauksen/sosiaaliohjauksen merkitys vanhemmuuden tueksi korostuvat. Sote-uudistus ja lapsistrategia korostavat kokonaisvaltaista työotetta varhaisen tuen työskentelyssä.

Varhaisen tuen tutkimukset osoittavat myös, että nykyisiä ennaltaehkäiseviä perhetyön palveluja ja varhaista tukea tulisi kehittää ja palveluja monimuotoistaa tukemaan perheiden yksilöllisiä tarpeita. Erityisesti vaikeuksia on ollut saada tukea perheiden kriisitilanteissa etenkin, jos perheen tukiverkot ovat ohuet. Korona-aika on tuonut työhön myös lisähaasteita.

Uusi koulutus täydentää aiempaa osaamista

Savonia-ammattikorkeakoulu tarjoaa uutta sosiaalialan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, joka painottuu varhaisen tuen kehittämiseen ja asiantuntijuuden vahvistamiseen. Ensimmäinen toteutus on Kuopion Microkadun kampuksella keväällä 2022. Haku koulutukseen on syksyllä 2021. Koulutuksen aikana pyritään lisäämään varhaisen tuen parissa työskentelevien alan ammattilaisten varhaisen tuen osaamista, kehittämään varhaisen tuen palveluja ja mahdollistamaan verkostoituminen alan toimijoiden kanssa.

Lisätietoja koulutuksesta löydät klikkaamalla tästä. Koulutukseen haku on osoitteessa opintopolku.fi syksyllä 2021!

Kirjoittaja:
Pirjo Turunen, sosiaalialan yliopettaja

Vahvista varhaisen tuen asiantuntijuuttasi uudella sosiaalialan YAMK-koulutuksella

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *