Sosiaaliala vaatii jatkuvasti uudenlaisia välineitä ihmisten tavoittamiseen, innostamiseen ja osallistamiseen. Digitaalinen ohjaus on paljon muutakin, kuin chat-palveluita ja sosiaalialan muuttuvat tarpeet haastaa miettimään digitaalista ohjausta uudella tavalla. ”Kevät on peruttu”- kehittämisprojektilla lähdimme rohkeasti kokeilemaan ohjausta ennennäkemättömällä ja näin syntyi uusi työmenetelmä, jonka soveltuvuutta erilaisille asiakasryhmille ja eri aiheiden käsittelyyn suosittelemme kokeilemaan.

Kevät on Peruttu- videosarjassa oli yhteensä viisi videota, markkinointivideo, neljä jaksoa ja lukudraama. Kuva: Topi Lindh.

Koronapandemia sulki yhteiskunnalliset palvelut keväällä 2020, mikä pakotti eri palvelujen tarjoajia kehittämään toimintaansa uudella tavalla. Liikkumista ja kokoontumista koskevat rajoitukset estivät kasvokkain tehtävän työskentelyn ja pelko siitä, että jo tavoitetut asiakkaat putoavat palveluiden piiristä, oli suuri. Rajoitusten seurauksena suljettiin koulut ja harrastustilat, nuorisotyön ryhmät ja nuorisotalotoiminta loppuivat. Kajaanin Kaupunginteatterin esitykset peruttiin ja lasten ja nuorten kulttuurikasvatuksen järjestämät erilaiset ryhmä- ja luentotoiminnat keskeytyivät. Työskentelyn muuttuessa mahdottomaksi työn toteuttamiseksi tarvittiin uudenlaisia innovaatioita.

Kajaanissa tähän tilanteeseen lähdettiin reagoimaan nopeasti Kajaanin kaupungin nuorisopalveluiden ja Kajaanin kaupunginteatterin osalta. Digitaalisten palvelujen kehittämistarve oli välttämätöntä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi akuutissa tilanteessa. Koottiin taide- ja sosiaalialan monialainen kehittämistiimi, joka lähti ideoimaan digitaalisia työtapoja nuorten tavoittamiseksi. Syntyi idea vuorovaikutteisesta nuorille suunnatusta videosarjasta, jonka toteutettaisiin taide- ja sosiaalialan osaajien monialaisena yhteistyöprojektina Kajaanin nuorisotyön sosiaalisen median kanavilla, sekä projektin omilla nettisivuilla.

Kehittämisprojekti oli kaikille toimijoille uudenlainen lähestymistapa ohjaustyöhön, koska kohderyhmän kanssa ei tulisi minkäänlaista reaaliaikaista kohtaamista. Digitaalisen nuorisotyön kehittämistavoitteena oli saada pidettyä kontaktia nuoriin ja osallistaa nuoria vuoropuheluun pandemian aiheuttamista tunnekokemuksista; peloista, epätietoisuudesta ja yksinäisyydestä. Syntyi idea vuorovaikutteisesta kulttuuriteoksesta, jonka sisällön tuottajiksi haluttiin osallistaa monialaisen kehittämistiimin lisäksi nuoret itse. Videosarja sai nimekseen “Kevät on peruttu”, koska siltä elämä sen hetkisten lehtiotsikoiden valossa näytti.

“Kevät on peruttu” -videosarjan jaksojen sisältö rakennettiin nuorilta saaduista viesteistä, joissa lähdettiin kysymään nuorilta yksinkertaisuudessaan: “Mitä sinulle juuri nyt kuuluu?”. Tavoitteena oli saada kuuluviin nuorten ajatuksia, tuntemuksia ja kysymyksiä rajoitusten varjostamasta koronakeväästä ja siitä, miten se on vaikuttanut nuorten arkeen.

Nuoria pyydettiin lähettämään viestejä anonyymisti tekstiviestinä, nettilomakkeella tai somekanavissa. Viestien sisältöjä tarkasteltiin nuorisotyön ammattilaisten kanssa ja saaduista viesteistä etsittiin pääteema ja mahdolliset kysymykset, joihin videon sisällön avulla lähdettiin vastaamaan. Aiheesta tehtiin puhutteleva, mutta viihteellinen videosarja, joka sisälsi viisi jaksoa. Viimeinen päätäntäjakso työstettiin lukudraamaksi Kajaanin kaupunginteatterin, Kajaanin harrastajateatterin sekä paikallisen ammattilaistaiteilijaryhmän Vaara-kollektiivin voimin.

https://www.kevatonperuttu.com/
Viimeisenä jaksona toteutettiin Vaara-kollektiivin, Kajaannin kaupunginteatterin ja Kajaanin harrastajateatterin aiheesta tekemä Lukudraama. Kuva: Topi Lindh

Vaikka aihe olikin monelta kannalta vakava ja saaduissa viesteissä tuli vahvasti ilmi nuorten huoli tulevaisuudesta ja ärsytys vallitsevaa tilannetta kohtaan, video-ohjauksen tavoitteena oli kertoa asioista kuitenkin kevyellä asenteella ja käyttää huumoria välineenä. Tuotteen olisi oltava asiakaslähtöinen ja mediasisällön oli oltava nuoria puhutteleva. Sen tuli antaa informaatiota epävarmassa ja epäselvässä tilanteessa ja voimavaraistaa nuoria.

Olemme tuotteistaneet sosionomi(AMK) opinnäytetyönä “Kevät on peruttu”- digitaalisen mediaohjauksen mallin. Opinnäytetyön kautta toivomme mahdollisimman monen pääsevän tutustumaan tähän työmenetelmään ja soveltamaan sitä omien asiakasryhmien tarpeiden mukaisiksi. Osallistava ohjaus käsitetään usein pelkästään reaaliajassa kasvokkain tehtäväksi työksi, digitaalinen ohjausmalli haastaa tämän ajattelun ja saa pohtimaan ohjausta uudella tavalla. Digitaalisen ohjausmallin vahvuuksia on katsojan mahdollisuus päättää osallistumistapansa ja päästä osallistumaan anonyymisti. Katsoja voi osallistua pelkästään katsojana, jolloin hän saa itselleen uutta tietoa ja kuulee muiden mielipiteitä ja ajatuksia. Tällöin ohjausmalli toimii palveluohjauksena ja vertaistuen kanavana.

Osallistuminen on helppoa, sillä viestejä voidaan lähettää eri kanavien kautta. Digitaalisessa ohjausmallissa nuoria kannustetaan lähettämään omia ajatuksia myös taiteellisesti vapailla tyylillä: kuvina, tarinoina, runoina, tai miten nuori haluaa viestinsä esille tuodakaan. Sosiokulttuurillisen innostamisen keinoin nuorten on mahdollista rakentaa käsitystä omasta elinympäristöstä, omasta asemasta yhteisössä sekä tarjotaan vertaistukea. Ohjauksessa huomioidaan vaihtoehtoiset kommunikaatiotavat, esteettömyys ja kestävä kehitys.

Vaikka “Kevät on peruttu” -video-ohjausmalli kehitettiin digitaalisen nuorisotyön työmenetelmäksi, sitä voidaan soveltaa myös muille asiakasryhmille. Osallistava ohjaus toteutuu parhaiten silloin, kun kohderyhmä osallistuu aktiivisena osana kehittäjätiiminä. Tavoitteena on saada passiivisen katsojan rooli muutettua aktiiviseksi toimijaksi, joka lähettää ajatuksiaan ja mietteitään kehittäjätiimille työstettäväksi aineistoksi. Teoreettisesti tässä toteutuu sosiokulttuurisen innostamisen periaatteet innostamisesta osallisuuteen ja kulttuurilliseen vaikuttamiseen.

Kirjoittajat:

Petja Korkkonen, sosionomiopiskelija (AMK)

Heini Juntunen, sosionomiopiskelija (AMK)

Marjaana Tuovinen, sosiaalialan lehtori

Kiitokset: Kajaanin nuorisopalvelut, Kajaanin Kaupunginteatteri, Vaara-Kollektiivi, Kulttura, Topi Lindh ja Matias Nieminen.

Lue lisää:

Juntunen, Heini ja Korkkonen, Petja 2021. Kevät on peruttu! Osallistava mediaohjauksen malli Kajaanin kaupungin nuorisopalveluille. Savonia ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, sosionomi (ylempi AMK).

Kevät on Peruttu 2020.

Krogerus, Milka 2020. Kevät on peruttu! Kajaanin nuorisotyö ja taiteilijat tuovat nuorten koronakevään tunnelmat esiin. Verkkojulkaisu. YLE uutiset. Julkaistu 20.5.2020. Viitattu 8.6.2021

Verke 2019. Kunnallisen nuorisotyön digitalisaatio 2019. Pdf-tiedosto. Viitattu 9.6.2021.

Kevät on peruttu!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *