Mikä ihmeen RAI?

Tämä kysymys on viimeisen vuoden ollut usein Vaalijalan kuntayhtymän avopalveluiden palvelukotien ohjaajien mielessä. Vaalijalan kuntayhtymän avopalvelut ovat ottamassa asteittain vuoden 2021 aikana RAI-toimintakyvyn arviointivälinettä käyttöön asumispalveluissa RAI (Resident Assessment Instrumen, interRAI) Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmat ja päätökset perustuvat tietoon toimintakyvystä.

Kevät on peruttu!

Sosiaaliala vaatii jatkuvasti uudenlaisia välineitä ihmisten tavoittamiseen, innostamiseen ja osallistamiseen. Digitaalinen ohjaus on paljon muutakin, kuin chat-palveluita ja sosiaalialan muuttuvat tarpeet haastaa miettimään digitaalista ohjausta uudella tavalla. ”Kevät on peruttu”- kehittämisprojektilla lähdimme rohkeasti kokeilemaan ohjausta ennennäkemättömällä ja näin syntyi uusi

Jokainen kohtaaminen on aina mahdollisuus – Vahvuuspedagogiikka osaksi varhaiskasvatusta

Jokainen on ollut joskus lapsi. Lapsi, joka on katsellut maailmaa avoimin ja ihmettelevin silmin oppien samalla kaikkea uutta ja ihmeellistä. Lapsi, joka on alkanut rakentaa pohjaa omalle identiteetilleen ja itsetunnolleen elämässä ympärillä olevien ihmisten palautteen perusteella. Lasta kasvattavat aikuiset tekevät

Vahvista varhaisen tuen asiantuntijuuttasi uudella sosiaalialan YAMK-koulutuksella

Varhainen tukeminen kuuluu varhaiskasvatukseen ja lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen. Pian sitä on mahdollisuus opiskella Savonia-ammattikorkeakoulun ylemmässä korkeakoulututkinnossa nimeltä Varhaisen tuen asiantuntija (YAMK). Varhaisen tuen tavoitteena on sekä lapsen varhaisvuosien tukeminen että mahdollisimman varhain aloitetut tukitoimet. Varhaisen tuen antamisen keskeinen

Iisalmelaisten lapsuusmuistot digitarinoiksi

Savonia-ammattikorkeakoulussa sosiaalialaa opiskelevat keräävät iisalmelaisilta lapsilta ja nuorilta sekä heidän perheiltään ja läheisiltään lapsuusmuistoja ja tarinoita ja tallentavat muistot digitarinoiksi. Tarinat ovat osa Iisalmen kaupungin 130-vuotisjuhlavuoden tapahtumia. Mila Simonen ja Terhi Lappalainen, sosionomi (YAMK) -tutkinnon suorittajat, ovat luoneet ensimmäisen digitarinan,

Lähisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen -kysymistä, kuuntelemista ja kohtaamista

Lähisuhdeväkivalta on edelleen yleistä. Se jää usein piiloon kotien seinien sisäpuolelle ja harvoin loppuu itsestään. Lähisuhdeväkivalta on vahingollista ja vaurioittavaa kaikille osapuolille sekä väkivaltaa käyttäneille ja kokeneille että sille altistuneille, esimerkiksi lapsille. Tämä kaikki on usein tuttua sosiaali- ja terveysalan

Sukupuolistuneen väkivallan vastainen työ pakolaiskontekstissa – moniammatillista verkostoyhteistyötä ja sensitiivistä kohtaamista

Eurooppaan suuntautui vuosina 2015–2016 siirtolaisvirta: turvapaikkahakemuksia tehtiin yli miljoona. Luku on lähes kolminkertainen esimerkiksi viime vuoteen verrattuna. Turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelevissä kansalaisjärjestöissä huomattiin naisilla olevan kokemuksia sukupuolistuneesta väkivallasta. Väkivallan yleisyyden ja eri muotojen tutkimiseksi ja auttamiskeinojen kehittämiseksi käynnistettiin Co-creating a Counselling

”Elämä on mennyt parempaan suuntaan” – Nuorten kokemuksia neuropsykiatrisen valmennuksen vaikuttavuudesta

”Hahmotushäiriö vaikutti ajanhallintaan niin voimakkaasti, että aamut ei ollut rutinoituneet. Minä vaan poukkoilin eessun taassun, ei ollut selkeitä rutiineja. Ja mitä minun pitää tehhä että kerkeen ite töihin ajoissa? Se kuulostaa hauskalta normaali ihmisen korvissa mutta itselle se oli tosi

Perhekeskuspalvelujen ja päiväkotien välinen monialainen yhteistyö Kajaanissa

MONIALAISUUS – SILLÄ MEITÄ ON MONEKSI JA MEISTÄ ON MONEKSI Suomalaisten hyvinvointierot ovat merkittävästi kasvaneet. Pirstaleiset ja siiloutuneet palvelut ja palveluja tarvitsevat moniongelmaiset asiakkaat eivät kohtaa. Voidaanko palvelupolkua eheyttää ja rakentaa sellaiseksi, että lapset ja lapsiperheet saisivat tarvitsemansa tuen riittävästi

Pedagogisen prosessin johtaminen varhaiskasvatuksen muutoksessa – kokemuksia hajautetuista organisaatioista

Yhteiskunnan ja erilaisten organisaatioiden muutokset varhaiskasvatuksessa vaativat johtajalta vahvaa otetta muutosjohtamiseen. Miten muutoksista selvitään ja varhaiskasvatuksen kehittämistyötä voidaan toteuttaa? Varhaiskasvatuksessa on yhä enenevissä määrin siirrytty hajautettuihin organisaatioihin, joissa yhdellä johtajalla voi olla useampia päiväkotiryhmiä tai -yksikköjä johdettavanaan. Jokaisen työntekijän varhaiskasvatustyötä