Opistovuosi oppivelvollisille: mahdollisuus vai hukattua aikaa nuoren elämässä?

Laajennettu oppivelvollisuuslaki ja koulutukseen hakeutumisvelvoite  tuli voimaan 1.1.2021. Laajennus koskee kaikkia 2005 syntyneitä nuoria, jotka päättävät peruskoulunsa tänä keväänä. Laajentumisen myötä koulutus on maksutonta kohderyhmälle, mikä on merkittävä tekijä vähävaraisille nuorille ja heidän perheilleen. Maksuttomuus mahdollistaa nuorille paremmat mahdollisuudet toteuttaa