Jokainen kohtaaminen on aina mahdollisuus – Vahvuuspedagogiikka osaksi varhaiskasvatusta

Jokainen on ollut joskus lapsi. Lapsi, joka on katsellut maailmaa avoimin ja ihmettelevin silmin oppien samalla kaikkea uutta ja ihmeellistä. Lapsi, joka on alkanut rakentaa pohjaa omalle identiteetilleen ja itsetunnolleen elämässä ympärillä olevien ihmisten palautteen perusteella. Lasta kasvattavat aikuiset tekevät

Perhekeskuspalvelujen ja päiväkotien välinen monialainen yhteistyö Kajaanissa

MONIALAISUUS – SILLÄ MEITÄ ON MONEKSI JA MEISTÄ ON MONEKSI Suomalaisten hyvinvointierot ovat merkittävästi kasvaneet. Pirstaleiset ja siiloutuneet palvelut ja palveluja tarvitsevat moniongelmaiset asiakkaat eivät kohtaa. Voidaanko palvelupolkua eheyttää ja rakentaa sellaiseksi, että lapset ja lapsiperheet saisivat tarvitsemansa tuen riittävästi