Alueellisten toimijoiden näkemyksiä Erikoistumiskoulutuksien vaikutuksien ja vaikuttavuuden arvioinnista keväällä 2020

Alueellisten toimijoiden näkemyksiä Erikoistumiskoulutuksien vaikutuksien ja vaikuttavuuden arvioinnista keväällä 2020

Lapin amk järjesti toukokuun lopussa kaksi verkkotyöpajaa, joissa käsiteltiin koulutuksen vaikutusta ja vaikuttavuutta. Työpajat oli suunniteltu yhdessä Laurean SOTETIE ja SotePeda -hankkeiden toimijoiden kanssa. Lapissa arvioinnin kohteena oli Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoiskoulutus. Aiemmin tässä hankkeessa on selvinnyt, että koulutuksen vaikutus ja

Asiakas- ja palveluohjauksen koulutuspilotti käynnistyi – ammattilaiset kehittämässä osaamista ja uutta koulutusta.

Asiakas- ja palveluohjauksen koulutuspilotti käynnistyi – ammattilaiset kehittämässä osaamista ja uutta koulutusta.

Tulevaisuuden sote-alan osaamisessa lähtökohtana on palvelujen asiakaslähtöinen toteutus- ja toimintamalli. Sotetie-hankkeella tarkoitetaan kehittämishanketta, jossa rakennetaan sote-ammattilaisten jatkuvan oppimisen tiekarttaa. Osana jatkuvan oppimisen tukemista hankkeessa toteutetaan koulutuspilotti, jossa tavoitteena on kehittää sote-ammattilaisten asiakas- ja palveluohjaamisosaamista. Koulutuspilotin suunnittelusta, toteutuksesta ja jatkokehittämisestä vastaavat

Sosiaali- ja terveysalan geneeriset osaamistarpeet vuoteen 2030 – kyselytutkimus

Sosiaali- ja terveysalan geneeriset osaamistarpeet vuoteen 2030 – kyselytutkimus

SOTETIE –hankkeessa toteutettiin vuoden 2020 alussa kyselytutkimus. Kyselyllä kartoitettiin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten näkemyksiä tulevaisuuden geneerisistä eli kaikille yhteisistä osaamisista vuoteen 2030 ulottuen. Kyselyyn vastanneiden mielestä tulevaisuuden osaamisessa oleellisinta tai tärkeintä oli asiakaslähtöisyysosaaminen. Vähiten tärkeimpänä vastaajat pitivät robotiikka- ja digitalisaatio-osaamista.

Virtuaalinen eDelphi-asiantuntijapaneeli menetelmänä sote-alan tulevaisuuden geneeristen osaamistarpeiden määrittelyssä

Virtuaalinen eDelphi-asiantuntijapaneeli menetelmänä sote-alan tulevaisuuden geneeristen osaamistarpeiden määrittelyssä

Virtuaalisen eDelphi-asiantuntijapaneelin tarkoituksena oli yhteistyössä sote-alan työelämän asiantuntijoiden kanssa tuottaa tietoa, jonka avulla syvennetään ja täsmennetään tulevaisuuden sote-alan geneerisiä eli yhteisiä osaamistarpeita. Tässä blogissa kuvataan sosiaali-ja terveysalan asiantuntijoille keväällä 2020 suunnattua eDelphi-asiantuntijapaneelin toteutusta. Työelämän muutokset edellyttävät jatkuvaa osaamisen päivittämistä ja

Geneerinen osaaminen tulevaisuudessa – tuloksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa toteutetuista tulevaisuusfoorumeista / Osa 5 Työntekijyysosaaminen

Geneerinen osaaminen tulevaisuudessa – tuloksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa toteutetuista tulevaisuusfoorumeista / Osa 5 Työntekijyysosaaminen

Tässä 5-osaisessa blogisarjassa julkaistaan tulevaisuusfoorumeissa käsiteltyjen teemojen keskeiset tulokset. Itsensä johtaminen työntekijyysosaamisen keskiössä Itsensä johtaminen on noussut yhä keskeisemmäksi osaamiseksi tulevaisuuden työntekijöillä. Vahva oma osaaminen liitettynä moniammatilliseen yhteistyöhön rakentaa niin yhteistä työskentelyä kuin asiakaslähtöisyyttä. Tulevaisuusfoorumin aineistonanalyysissä tarkasteltiin työntekijyysosaamisen sisältöä ja mitä

Geneerinen osaaminen tulevaisuudessa – tuloksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa toteutetuista tulevaisuusfoorumeista / osa 4 kestävän kehityksen osaaminen

Geneerinen osaaminen tulevaisuudessa – tuloksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa toteutetuista tulevaisuusfoorumeista / osa 4 kestävän kehityksen osaaminen

Tässä 5-osaisessa blogisarjassa julkaistaan tulevaisuusfoorumeissa käsiteltyjen teemojen keskeiset tulokset. Kestävän kehityksen osaamista kuvattiin laajasti tulevaisuusfoorumeissa. Osaaminen ilmenee esim. asiakastyön kohtaamisissa, omassa työtavassa käyttää tuotteita sekä sitoutumisena kestävän kehityksen mukaisiin toimintatapoihin. Tulevaisuusfoorumien aineistonanalyysissä tarkasteltiin kestävän kehityksen osaamisen sisältöä ja mitä kestävän

Geneerinen osaaminen tulevaisuudessa – tuloksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa toteutetuista tulevaisuusfoorumeista / Osa 3 Työn kehittämisosaaminen

Geneerinen osaaminen tulevaisuudessa – tuloksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa toteutetuista tulevaisuusfoorumeista / Osa 3 Työn kehittämisosaaminen

Tässä 5-osaisessa blogisarjassa julkaistaan tulevaisuusfoorumeissa käsiteltyjen teemojen keskeiset tulokset. Työn kehittämisessä innovaatio-osaaminen haastaa työntekijää Innovaatiolla tarkoitetaan uutta ideaa, joka on viety käytäntöön. Pelkkä idea ilman käytännön toteutusta ei vielä ole innovaatio. Innovaatio tuottaa hyötyä niin sen kehittäjille kuin käyttäjille, ja sillä on laajempia vaikutuksia.

Geneerinen osaaminen tulevaisuudessa – tuloksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa toteutetuista tulevaisuusfoorumeista / Osa 2 Palvelujen tuottamisen muutososaaminen

Geneerinen osaaminen tulevaisuudessa – tuloksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa toteutetuista tulevaisuusfoorumeista / Osa 2 Palvelujen tuottamisen muutososaaminen

Tässä 5-osaisessa blogisarjassa julkaistaan tulevaisuusfoorumeissa käsiteltyjen teemojen keskeiset tulokset. Verkkopalveluihin siirtyminen edellyttää osaamista ja halua toimia digitaalisesti Uudessa covid-19 tilanteessa ensimmäiset kokemukset ovat osoittaneet digitaalisten välineiden käytön lisäävän mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kohtaamiseen ja parantavan sote-ammattilaisten ja asiakkaiden tavoitettavuutta. Sosiaali- ja terveysalan

Geneerinen osaaminen tulevaisuudessa – tuloksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa toteutetuista tulevaisuusfoorumeista / Osa 1 Neuvonta- ja ohjausosaaminen

Geneerinen osaaminen tulevaisuudessa – tuloksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa toteutetuista tulevaisuusfoorumeista / Osa 1 Neuvonta- ja ohjausosaaminen

Tässä 5-osaisessa blogisarjassa julkaistaan tulevaisuusfoorumeissa käsiteltyjen teemojen keskeiset tulokset. Neuvonta- ja ohjausosaamisen tulevaisuusfoorumin aineistoanalyysissa tarkasteltiin, mitä sote-ammattilaisten tulevaisuuden geneerinen eli yhteinen neuvonta- ja ohjausosaaminen sisältää sekä mitä se on käytännön toimintana. Koko aineisto koostui 104 alkuperäisilmauksesta ohjaus -ja neuvontaosaamisesta. Neuvonta