Esittely video


Esittely video

Tervetuloa tutustumaan Riimi-Ruuhun. Ruu tykkää kantaa mukanaan reppua. Repussa Ruulla on aina mukanaan peili, pilli, vesivärit ja saippuakuplia. Ruu asuu pienessä punaisessa mökissä riimipuron rannalla, riimiryteikössä. Ruu rakastaa riimittelyä ja suujumppaa. Lähde mukaan Ruun seikkailuhin oppimaan uutta.


Video: Riimi arvoitukset


Video: Riimi arvoitukset

Riimit kehittävät lapsen kykyä havainnoida sanojen äännerakennetta ja rytmiä. Riimittely kehittää myös sanojen tuottamista ja muistamista, mielikuvitusta sekä kuuntelemista. Samankaltaisten sanojen avulla voi leikkiä niiden alku- ja loppusoinnuilla. Sanoja vertailemalla opitaan kuuntelemaan sanojen samankaltaisuus. Riimi arvoitukset kehittävät myös lapsen oivallusta ja mielikuvitusta.

Tämän harjoitteen tarkoituksena on kehittää lapsen oivalluskykyä ja mielikuvitusta hauskojen arvoitusten kautta.


Video: Riimien täydentäminen


Video: Riimien täydentäminen

Riimit kehittävät lapsen kykyä havainnoida sanojen äännerakennetta ja rytmiä. Riimittely kehittää myös sanojen tuottamista ja muistamista, mielikuvitusta sekä kuuntelemista. Samankaltaisten sanojen avulla voi leikkiä niiden alku- ja loppusoinnuilla. Sanoja vertailemalla opitaan kuuntelemaan sanojen samankaltaisuus.

Riimien täydentäminen on hauska vapaamuotoinen tapa havainnoida sanojen loppusointuja.  Täydennä sopivalla sanalla.


Video: Vapaa riimittely


Video: Vapaa riimittely

Riimit kehittävät lapsen kykyä havainnoida sanojen äännerakennetta ja rytmiä. Riimittely kehittää myös sanojen tuottamista ja muistamista, mielikuvitusta sekä kuuntelemista. Samankaltaisten sanojen avulla voi leikkiä niiden alku- ja loppusoinnuilla. Sanoja vertailemalla opitaan kuuntelemaan sanojen samankaltaisuus. 

Tämän harjoitteen merkitys on sanojen samankaltaisuudessa. Sanojen tarkoituksella ei ole merkitystä, vaan harjoitukset kehittävät oivalluskykyä sanojen samankaltaisuudesta.


Video: Äänneharjoituksia


Video: Äänneharjoituksia

Suujumppa on osaksi myös artikulaatio harjoituksia, eri kirjain äänteiden harjoituksia sekä äänneharjoituksia. Suujumppa kohdistuu lihasryhmiin kuten huulet, kieli ja suulaen kitapurje. Näitä lihasryhmiä tarvitaan muun muassa hyvässä artikuloimisessa. Usein samat äänteet toteutuvat suussa samassa paikassa, joten esimerkiksi r- äännettä voidaan harjoittaa d-äänteen kautta. Suujumpan yksi tavoitteista on auttaa kieltä löytämään oikea paikka suussa äänteitä muodostaessa. Harjoitteet löydät myös avainsäätiön kirjasta suupoppia. Suupoppia kirjasta löytyy myös cd-jonka mukana voi laulaa. (Pohjakallio, Anna-Kaarina 2011,9. Suupoppia. Espoo: Avainsäätiö)

Tule tekemään suujumpaa yhdessä Ruun kanssa. Autoloru on suujumppa, jossa harjoitellaan artikulaatio taitoja. Harjoituksen tavuja on hyvä opetella etukäteen. Voitte myös tehdä oman autoradan, jotta Autoloru olisi hauskaa ja mielekästä tekemistä yhdessä Riimi- Ruun kanssa. Keksikää yhdessä lisää hauskoja ääniä loruun ja lausukaa tavut huolellisesti.Ilmapallopop on suujumppa joka tukee artikulaatio harjoituksia, eri kirjain äänteiden harjoituksia sekä äänneharjoituksia. Ennen harjoituksen alkua puhaltakaa yhdessä ilmapallo.


Video: Kielijumppa harjoituksia


Video: Kielijumppa harjoituksia

Kielijumppa harjoitukset ovat tarkoitettu lapsen kielenmotoriikan parantamiseksi ja tukevat lapsen valmiuksia sujuvaan puheeseen. (Hakamo, Maija-Leena 2011. S.48 Puhekuplia. Saarijärvi: Lastenkeskus.) 

Videon avulla voitte kielijumpata yhdessä Ruun kanssa. Harjoituksia on hyvä tehdä peilin edessä jotta lapsi näkee omat suun ja kielen liikkeet selvästi. Pilli on myös hyvä apuväline jolla kieli saadaan haluttuun muotoon.

Tämän kielijumpan avulla, tuetaan lapsen valmiuksia sujuvaan puheeseen ja parannetaan kielenmotoriikkaa mielenkiintoisten harjoitteiden avulla.


Video: Puhallus harjoituksia


Video: Puhallus harjoituksia

Tehtävien tarkoitus on harjoittaa hengitykseen tarkoitettuja lihaksia. Lihaksia olisi hyvä vahvistaa, jotta lihakset olisivat riittävän vahvat mahdollistaakseen hyvän äänen muodostamisen. Äänen muodostuksessa oikeanlainen hengittäminen on erittäin tärkeää. Osassa harjoitteista vahvistetaan myös purentalihaksia. (Harju 2003.)

Ruun metsäretken ja puhallusmaalus videoitten mukana pääset tekemään suujumppa harjoituksia iloisella ja hauskalla tavalla. Tehtävät sisältävät puhallus- ja imemisharjoituksia sekä purentalihaksia vahvistavia menetelmiä.Puhallusmaalus tukee hengitykseen tarvittavia lihaksia, jotka mahdollistavat hyvän äänen muodostamisen. Iloisella ja innostavalla tavalla voit motivoida lapsia tekemään harjoituksia ja samalla luotte yhdessä taidetta.
Lähde puhaltelemaan Ruun mukaan!


Esittely video


Esittely video

Tervetuloa tutustumaan Riimi-Ruuhun. Ruu tykkää kantaa mukanaan reppua. Repussa Ruulla on aina mukanaan peili, pilli, vesivärit ja saippuakuplia. Ruu asuu pienessä punaisessa mökissä riimipuron rannalla, riimiryteikössä. Ruu rakastaa riimittelyä ja suujumppaa. Lähde mukaan Ruun seikkailuhin oppimaan uutta.