Manuresource 2017 seminaari, 25.-26.11.2017 Eindhoven, Alankomaat

Manuresource seminaarin ohjelma käsitteli nimensä mukaisesti karjanlannan käyttöä. Seminaariin osallistui 235 osallistujaa 28 maasta (5 henkilöä Suomesta). Paikallinen maakunta ja Hollannin maatalousministeriö käyttivät innostavan aloituspuheenvuoron oman alueensa lannankäytön tavoitteista. Provinssissa oli pienellä alueella 600 000 nautaa. Lanta on tuote (product), ei

Uusinta teknologiatietoa Agritechnica 2017 näyttelystä

Savonia-ammattikorkeakoulun ja ProAgrian toteuttama KasviTaito -hanke järjesti kasvinviljelytiloille suunnatun opintomatkan Saksaan 10.-13.11.2017. Opintomatkalla perehdyttiin tilakohteissa mm. täsmäviljelyyn, aurattomaan viljelyyn ja tilojen väliseen yhteistyöhön. Tilakohteiden lisäksi opintomatkan kohteena oli Agritechnica -näyttely Hannoverissa. Joka toinen vuosi järjestettävä Agritechnica on maailman suurin peltoviljelyyn