Suuhygienistiopiskelijat Aino Juusola ja Anni Kaiharju tutkivat opinnäytetyössään fluorin käyttöön liittyviä käsityksiä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että fluorin käyttöön suhtaudutaan monella eri tavalla, ja käsitykset voivat olla hyvin negatiivisestikin värittyneitä.

Fluoritabletteihin yhdistetään monenlaisia käsityksiä. Kuva: Wikimedia Commons

Fluori on alkuaine, jota lisätään erilaisiin suun hoitotuotteisiin esimerkiksi hammastahnoihin. Fluorilla on todettu ennaltaehkäisevä vaikutus karioitumisen eli hampaan reikiintymisen kannalta. Se vaikuttaa hampaan pinnalla kemiallisesti pysäyttäen alkavan kariesvaurion. Vaikka fluorilla on tutkitusti terveyttä edistävä vaikutus, on sosiaalisessa mediassa
noussut esiin keskusteluja fluorin vaarallisuudesta ja sen tarpeellisuutta on kyseenalaistettu. Savonia-ammattikorkeakoulussa tehtiin opinnäytetyönä katsaus internetin keskustelupalstoille, jonka tarkoituksena oli selvittää, miksi fluorituotteita ei haluttu käyttää suun omahoidossa.

Katsauksessa tuli esille viisi käsitystä fluorista, joilla ihmiset perustelivat päätöstään olla käyttämättä fluorituotteita suun omahoidossa. Vastaukset käsityksiin pohjautuvat useisiin kansainvälisiin tutkimuksiin.

 

 1. Fluorin uskottiin kertyvän keskushermostoon ja aivoihin aiheuttaen muun muassa oppimisvaikeuksia ja lisäävän muistisairauksien riskiä.

Vastaus käsitykseen: Sloveniassa tehdyn katsauksen mukaan hampaiden hoidossa käytetyn fluorin ei ole tutkitusti osoitettu aiheuttavan ongelmia keskushermoston tai aivojen toiminnalle. Fluoria suositellaan paikalliseen käyttöön, jolloin systeemiseen verenkiertoon ja tätä kautta aivoihin ja muualle elimistöön pääsee hyvin vähän fluoria.

 1. Fluorin hyötyjä suun terveydelle epäiltiin ja fluorin uskottiin olevan vahingollista hampaille.

Vastaus käsitykseen: Kun fluorituotteita käytetään suun omahoidossa suositusten mukaisesti, fluori ei aiheuta haittaa hampaille, vaan suojaa hampaita reikiintymiseltä. Fluorilla on kuitenkin todettu yli suositusten saatuna haittavaikutuksia. Lapsen kehittyvään hampaistoon voi kehittyä kiillehäiriötä eli fluoroosia, joka esiintyy hammaskiilteen vaaleana tai ruskeana laikkuisuutena. Fluoroosi voi kehittyä hampaistoon, jos lapsi altistuu pitkäaikaisesti fluorille yli fluorin saantisuositusten. Fluoroosin riskiä lisää, jos talousvetenä käytettävässä pohjavedessä on runsaasti fluoria. 

 1. Fluorin myrkyllisyys ihmiselle ja ympäristölle oli keskustelupalstoilla esiintynyt huolenaihe

Vastaus käsitykseen: Fluoria itsessään alkuaineena käytetään teollisuudessa raaka-aineena ja muiden tuotteiden jalostamiseen, mutta hampaiden hoidossa käytettävä fluori ei ole puhdasta fluoria vaan yhdiste. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi hammastahnoissa käytetyt natriumfluoridi ja tinafluoridi ovat täysin turvallisia tuotteita, jotka eivät vahingoita ympäristöä. 

Jos nauttii huomattavasti yli suositusten fluorituotteita, myrkytystilan muodostuminen on mahdollista. Helsingin ylipistossa tehdyn tutkimuksen mukaan fluorimyrkytys on mahdollinen, jos nauttii fluoria 5 mg painokiloa kohden. Esimerkiksi 20 kg painavalle lapselle myrkyllinen määrä fluoria on noin 300-400 fluoritablettia, joiden vahvuus on 0,25 mg. Fluorimyrkytyksen yleisimmät oireet ovat pahoinvointi ja mahakipu. 

 1. Aineenvaihdunnan ja hormonitoiminnan häiriöiden suurentunut riski fluorin vaikutuksesta nousivat esiin kirjoituksissa

Vastaus käsitykseen: Tieteellisesti ei ole pystytty osoittamaan fluorituotteilla olevan yhteyttä aineenvaihdunnan tai hormonitoiminnan häiriöihin. Alkuaineena fluori on hyvin reaktiivinen muiden aineiden kanssa, mutta ihmisen elimistössä fluorin reaktiivisuus näkyy vain hampaan kariesvaurion korjaantumisessa fluorin ansiosta.

 1. Hyvät kokemukset fluorittomista suun hoitotuotteista olivat myös yksi syy fluorituotteiden käyttämättömyydelle

Vastaus käsitykseen: Fluorittomien tuotteiden käyttökokemukset vaihtelevat paljon. Hampaiden reikiintymisen aiheuttaa bakteeri, joka esiintyy niiden ihmisten suussa, jotka ovat saaneet tartuntana kyseisen bakteerin lapsena. Suussa on myös muita karieksen syntyyn vaikuttavia bakteereita. Jokaisella aikuisella on suussaan enemmän tai vähemmän näitä bakteereja, jolloin fluorihammastahnan käytön tärkeys korostuu.

Tieteellisesti ei ole pystytty osoittamaan, että fluorilla olisi paikallisesti käytettynä tai ruuansulatuskanavan kautta otettuna muuta vaikutusta elimistölle kuin hampaiden reikiintymisen ehkäisy fluorin käyttösuosituksia noudattaessa. Pelko fluorin aiheuttamista vaurioista elimistössä ja sen toiminnassa on siis aiheeton, kun käyttää fluorituotteita suositusten mukaisesti.

Käypä hoito -suositukseen on koottu fluorihammastahnan käyttösuositukset ikäryhmittäin.

Alle 3-vuotiaat: 1000-1100 ppm (parts per million) fluoria sisältävää hammastahnaa sipaisu kerran päivässä
3 – 6-vuotiaat: 1000-1100 ppm fluoria sisältävää hammastahnaa kahdesti päivässä lapsen pikkusormen pään kokoinen nokare.
Yli 6-vuotiaat: 1450 ppm fluoria sisältävää hammastahnaa kahdesti päivässä 0,5–2 cm:n kokoinen nokare.

Fluorilla on tärkeä asema reikiintymisen ennaltaehkäisyssä. Hampaiden harjaaminen kahdesti päivässä fluorihammastahnalla edistää suun ja hampaiden terveyttä merkittävästi. Merkitys korostuu varsinkin lapsilla, kun hampaat ovat puhkeamassa, sillä fluori vahvistaa kehittyvää hammaskiillettä kestävämmäksi. Suomalaiset lapset harjaavat yhtä laiskemmin hampaitaan. Myös epäsäännölliset ruokailutottumukset, napostelun ja makeiden juomien lisääntyminen aiheuttavat suurentuneen riskin reikiintymiselle. Fluorihammastahnan käyttö ja säännölliset ruokailutottumukset ovat avainasemassa hampaiden reikiintymisen ennaltaehkäisyssä. Jos jokin fluorihammastahnassa tai muissa fluorituotteissa mietityttää, on hyvä kysyä neuvoa suun terveydenhuollon ammattilaisilta.

Aino Juusola, suuhygienistiopiskelija, Savonia-ammattikorkeakoulu
Anni Kaiharju, suuhygienistiopiskelija, Savonia-ammattikorkeakoulu
Ohjaava opettaja Kaarina Sirviö, yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu

 

‘’Onko teillä hajuakaan, kuinka vaarallinen aine on fluori?’’ – Miksi fluoria vastustetaan?

6 thoughts on “‘’Onko teillä hajuakaan, kuinka vaarallinen aine on fluori?’’ – Miksi fluoria vastustetaan?

 • 16/07/2021 10:16 pm:sta
  Permalink

  Olikos tämä tutkimus, tai tämän tutkimuksen tekijät millään tavalla sidoksissa lääkefirmoihin tai sponsoroiko joku kyseistä tutkimusta?

  Vastaa
  • 09/08/2021 1:43 pm:sta
   Permalink

   Kiitos kysymyksestä!
   Opinnäytetyössä käytettiin tutkimusmenetelmänä katsausta ja analyysimenetelmänä tekstianalyysi. Työntekijöillä ei ollut sidoksia eikä mikään taho rahoittanut kyseistä opinnäytetyötä.

   Aija Hietanen

   Vastaa
 • 26/08/2021 5:22 pm:sta
  Permalink

  Eli siis fluori ei ole hyvä hampaiden pesussa ainakaan lapsille? Onko mitään vaihtoehtoja markkinoilla jotka ei sisällä fluoria tai muita myrkkyjä?

  Vastaa
  • 27/08/2021 10:28 am:sta
   Permalink

   Hei Samu!
   Kiitos kysymyksestäsi!
   Fluorihammastahnaa suositellaan siksi, että sen käyttö ehkäisee kariesta eli reikiintymistä. Sen käyttö on yksinkertainen menetelmä estää lasta saamasta em. infektiosairautta. Fluorittomia tahnoja on joilla hampaat voi puhdistaa mutta karieksen ehkäisyn näkökulmasta sitä ei suositella. Fluoia sisältävien hammastahnojen reikiintymiseltä suojaava vaikutus on selkeästi parempi kuin fluorittomien hammastahnojen (fluoritahnan käyttöä on verrattu lumetahnaan yli 70 satunnaistetussa tutkimuksessa, joiden seuranta-aika on ollut vähintään vuoden. Fluoritahna esti 22–32 % pysyvien hampaiden reikiintymisestä. Kun hammastahnan fluoridipitoisuus oli alle 550 ppm, ei reikiintymistä ehkäisevää vaikutusta tullut esiin).

   Karieksen ehkäisyssä Käypä hoito suosituksen ohjeiden noudattaminen varmistaa fluoritahan turvallisen käytön lapsella. Lasten fluorihammastahnan käytössä on huomioitava hammastahnan fluoripitoisuus eli ppm (1 ppm = mg litrassa tai kilossa) ja kerralla käytettävän hammastahnan määrä.
   Karies (hallinta) Käypä hoito –suosituksen mukaan:
   · Fluorihammastahnan käyttö aloitetaan, kun lapsen ensimmäiset hampaat puhkeavat. Alle 3-vuotiaille on suositeltavaa annostella kahdesti päivässä sipaisu tai riisiryynin kokoinen pieni määrä fluorihammastahnaa, jossa on 1 000–1 100 ppm fluoridia.
   · 3–5-vuotiaille on suositeltavaa annostella kahdesti päivässä lapsen pikkusormen kynnen tai herneen kokoinen nokare hammastahnaa, jossa on 1 000–1 100 ppm fluoridia
   6-vuotiaat ja sitä vanhemmat voivat käyttää 0,5–2 cm:n kokoista nokaretta tälle ikäryhmälle tarkoitettua juniori- tai aikuisten hammastahnaa, joissa on 1 450 ppm fluoridia.
   Aikuisten hammastahnoista esimerkiksi valkaisevat tai hammaskiven muodostumista ehkäisevät tahnat eivät sovellu lasten käyttöön.
   · Harjauksen jälkeen suun voi huuhdella pienellä vesimäärällä (esim. ruokalusikallisella vettä), joka sitten syljetään pois suusta. Runsas huuhtelu pienentää syljen fluoridipitoisuutta, mikä saattaa heikentää fluorihammastahnan vaikutusta.

   Vastaa
 • 23/10/2023 9:48 pm:sta
  Permalink

  Miksi hammasmätää tavataan sitten enemmän alueilla, joissa fluorin saanti on runsasta esim. sen runsaan esiintymisen takia pohjavesistössä? Miksi hammasmätää oli huomattavasti vähemmän historiallisissa ihmisten pääkalloissa? Nykyään lähes jokaisella ihmisellä on karies.

  Vastaa
  • 24/10/2023 10:29 am:sta
   Permalink

   Hei Markku,
   tämä sivusto ei ole enää käytössä, joten sinun täytyy kysyä tuo hyvä kysymyksesi jollain muulla asiantuntijafoorumilla.
   T: Sivuston ylläpitäjä

   Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *