Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä Saarikan alueella lähdettiin järjestämään valtakunnallisen uniapneaohjelman roolituksen mukaan CPAP-hoidossa olevien uniapneapotilaiden kontrollikäyntien toteuttamista ja CPAP-hoitoon kuuluva tarvikejakelua perusterveydenhuollossa. Aiemmin kontrollikäynnit ja tarvikejakelu oli toteutettu erikoissairaanhoidossa, mutta potilaiden määrän kasvun myötä resurssit eivät enää riittäneet. Uniapneaohjelman mukaiseen roolitukseen ei ollut toimintamallia, ja niinpä sairaanhoitajat Carita Malinen ja Marjo Kotilainen alkoivat koota niin toimintamallia kuin ohjeistusta uudelle toiminnalle AMK-opinnäytetyönään.

Aloitteluvaiheessa syksyllä 2018 olimme yhdessä kolmen muun sairaanhoitajan kanssa perehtymässä CPAP-potilaiden hoitoon ja kontrolleihin Keski-Suomen keskussairaalan uniapneapolilla. Perusperehdytyksen lisäksi sovimme tuolloin yhteisistä pelisäännöistä ja käytännöistä. Uuden toimintamallin käynnistämiseen tarvittavia tietoja kartutimme kirjallisten lähteiden kautta opinnäytetyön edetessä. Lisäksi tärkeitä yhteistyökumppaneita opinnäytetyössä olivat laitevalmistajat, joiden laite-edustajat kävivät terveysasemalla perehdyttämässä välineistöön ja laitteiden toimintaan sekä tarvikevalikoimaan, kuten maskeihin.

Vuodenvaihteen jälkeen saimme keskussairaalasta ensimmäiset potilaslistaukset terveysasemalle, ja näin alkoivat potilaiden kontrollikäynnit ja tarvikejakelu. Toimintamallin ja oppaan hiominen kulkivat käytännön työn rinnalla. Samalla kirjoitimme opinnäytetyön raporttiosuutta. Helmikuussa 2019 kävimme opintokäynnillä Kuopion Harjulan sairaalan unipoliklinikalla ja saimme lisää aineistoa kehittämistyöhön.

Jatkuva yhteistyö keskussairaalan unipoliklinikan ja perusterveydenhuollon välillä on tärkeää. Keskussairaalan unihoitajan tuki on tärkeä terveysaseman sairaanhoitajille, ja sitä kautta myös seurataan ajantasaisesti koulutuksia sekä sairaanhoitopiirin päivittyviä ohjeistuksia. Arvelemme, että toiminta hakee varmasti jonkin verran vielä muotoaan.

Erikoissairaanhoidossa paine helpottaa ja potilastyytyväisyys kasvaa, kun palvelu on lähellä, omalla terveysasemalla.

Uusien sairaanhoitajien riittävään perehdyttämiseen on kiinnitettävä erityishuomiota, ja jatkossa on myös varauduttava terveysasemalla jatkuvasti kasvavaan potilaiden määrään. Voimme kuitenkin olla tyytyväisiä ja ylpeitäkin pienessä ajassa hallitusti käynnistettyyn uuteen toimintamuotoon. Erikoissairaanhoidossa paine helpottaa ja potilastyytyväisyys kasvaa, kun palvelu on lähellä, omalla terveysasemalla. Samalla potilaat voivat hoitaa myös muita terveyteensä ja sen ylläpitoon ja edistämiseen liittyviä asioita. Omahoitaja pystyy paremmin puuttumaan potilaan mahdollisiin ongelmiin ja tukemaan ja motivoimaan hoidossa.

Toiminnan siirron kautta on arvioitu saatavan säästöjä niin yksilötasolla potilaan näkökulmasta kuin erikoissairaanhoidon kulujen kasvun tasoittumisena. Näin erikoissairaanhoidon resurssit säästyisivät niitä tarvitseville.”

Marjo Kotilainen, sairaanhoitaja AMK, Saarikka
Carita Malinen, sairaanhoitaja AMK, Saarikka
Marja-Liisa Rissanen,lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyö:
Marjo Kotilainen ja Carita Malinen 2019:

Uniapneaa sairastavan potilaan CPAP-hoidon seuranta sairaanhoitajan vastaanotolla perusterveydenhuollossa – Toimintamalli ja ja opas sairaanhoitajille

Linkki: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/169333/A%20OPINNÄYTETYÖ%20UNIPNEA%20CARITA%20JA%20MARJO.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Uniapneaa sairastavan potilaan CPAP-hoidon seurannan järjestäminen Saarikassa sairaanhoitajan vastaanotolla – toimintamalli ja ohjeistus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *