Ensimmäisenä päivänä ilmoittautui yli 20 000, joten vilinää riitti.

European Congress of Radiology ECR

Wien, 27.2.–3.3.2019

EFRS:n opettajakokous                                                                     

Osallistuin torstaina 28.2.2019 European Federation of Radiographers Societies (EFRS) -järjestön opettajakokoukseen (Annual Meeting of EFRS Educational Wing). EFRS:ään kuuluu 40 kansallista röntgenhoitajaliittoa, muun muassa Suomen röntgenhoitajaliitto. Lisäksi siihen kuuluu 60 ammatillista oppilaitosta, myös Savonia-ammattikorkeakoulu. Liitto edustaa yli 8000 röntgenhoitajaopiskelijaa, ja sen tavoitteena on edistää alan koulutusta ja tutkimusta.

Kokouksessa esiteltiin lyhyesti EFRS:n viime vuonna tekemää tutkimusta siitä, miten röntgenhoitajakoulutus on järjestetty eri Euroopan maissa. Koulutuksen pituus ja röntgenhoitajien osaamisalueet vaihtelevat eri maissa. Kaikissa maissa röntgenhoitajat eivät työskentele esimerkiksi isotooppikuvantamisessa tai sädehoidossa. Tästä tutkimuksesta julkaistaan myöhemmin tarkempaa tietoa.

EFRS kannattaa sitä, että jokaisessa maassa olisi oma valtakunnallinen loppukoe röntgenhoitajaopiskelijoille. Tällainen koe on käytössä vain muutamassa Euroopan maassa. Kokousta edeltävänä päivänä EFRS oli ensimmäistä kertaa järjestänyt röntgenhoitajien teoreettista osaamista mittaavan kokeen. Koe oli herättänyt paljon mielenkiintoa esimerkiksi Afrikan maissa. Sieltä oli tullut tiedusteluja, voiko kokeen suoritettuaan hakeutua röntgenhoitajan töihin Eurooppaan. Monien pettymykseksi näin ei tietenkään voi tehdä.

Ryhmäkeskustelun aiheena oli tohtoritason koulutuksen tila jäsenmaissa. Ryhmäkeskustelujen purkamiseen jäi valitettavan vähän aikaa kokouksen päätteeksi, mutta yhteenvetona voi todeta, että tässäkin asiassa käytännöt vaihtelevat eri maissa. Esimerkiksi Suomessa todettiin haasteena olevan se, että tohtoritutkintoja ohjaavia oman alan asiantuntijoita ei ole kovin monta. Keskusteltiin myös siitä, miten alan opettajia voitaisiin kannustaa tohtoriopintoihin.

Konferenssi

Konferenssipaikka oli Austria Center Vienna, jonne kaikki yli 20 000 eri puolilta maailmaa tulleet röntgenhoitajat, radiologit ja opiskelijat mahtuivat hyvin. Konferenssissa oli mielenkiintoisten luentojen lisäksi valtava näyttely, jossa esiteltiin kuvantamisen uusimpia laitteita suurista magneettitutkimuslaiteista pienempiin osastokuvauslaitteisiin. Mielenkiintoisia luentoja oli tarjoilla paljon. Kiinnostavat luennot oli kätevää valita jo edellisenä päivänä hyvin toimivan sähköisen aikataulun avulla. Sen avulla oli helppo löytää myös oikea luentosali useasta rakennuksesta koostuvalla konferenssialueella.

Yksi konferenssin tärkeimpiä teemoja oli ehdottomasti tekoäly ja sen vaikutus radiologiaan. Osallistuin useampaan tekoälysovelluksia kehittävän firman esittelyyn ja luentoon. He korostivat sitä, miten paljon tekoäly tulee muuttamaan radiologiaa. Tekoälyn todettiin helpottavan radiologien työtä, koska tekoäly ehdottaa kuvista valmiiksi löydöksiä kuvien lausujalle ja säästää radiologin aikaan. Tekoälyä kehitetään ”syöttämällä” sille tietoja eri röntgentutkimuksista aiemmin havaituista löydöksistä. Tämän tiedon avulla tekoälyn odotetaan tunnistavan vastaavat poikkeamat uusista kuvista. Yleisön kommentissa oltiin huolissaan esimerkiksi siitä, miten tekoäly oppii tunnistamaan hyvin harvinaiset löydökset.

Konferenssissa oli paljon röntgenhoitajien pitämiä luentoja. Osallistuin esimerkiksi röntgenhoitajaopiskelijoiden moniammatillista simulaatio-opetusta koskevaan luentokokonaisuuteen. Tämän koin hyödylliseksi, koska Savoniassa aloitetaan elokuussa moniammatillisten simulaatioiden suunnittelu, ja olen mukana suunnitteluryhmässä.

Oman mielenkiintoni kohteena olivat esimerkiksi tietokonetomografiaa koskevat luennot. Osallistuin traumakuvantamista, laitefysiikkaa ja optimointia käsitteleviin luentoihin. Myös tietokonetomografian nopeasta kehittymisestä oli mielenkiintoisia luentoja. Lasten tietokonetomografian optimoinnista oli hyvä esitys, jossa luennoitsijana oli esimerkiksi lastenradiologi Raija Seuri.

Mielestäni on tärkeää, että Savonia on mukana EFRS:n toiminnassa jatkossakin. Eurooppalaisten opettajien tapaaminen vahvisti ajatusta siitä, että meille on tärkeää pienenä koulutusalana tehdä yhteistyötä paitsi valtakunnallisesti myös Euroopan laajuisesti. ECR:ään osallistuminen oli tärkeää myös siksi, että siellä on esillä alan uusin tieto. Tämä auttaa kehittämään omaa opetusta tulevaa kehitystä silmällä pitäen.

 

Kaija Laitinen, radiografian lehtori, Savonia-amk

 

SAVONIAN OPETTAJAT KOULUTTAUTUVAT JA VERKOSTOITUVAT

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *