Röntgenhoitajaopiskelijat Janna Vepsä ja Riikka Haasiomäki tekivät opinnäytetyön röntgenhoitajan työnkuvasta Yliopistollisessa eläinsairaalassa. Työn tuotoksena syntyi ammatillinen posteri, josta tuli osa Savonian röntgenhoitajan tutkinto-ohjelman opetusmateriaalia.

 

KUVA 1. Yliopistolliseen eläinsairaalaan ovat tervetulleita kaikki kotieläimet (Wikimedia Commons: Josef Maria Eder; Metropolitan Museum of Art)

 

Suomessa tehdään noin 170 000 eläinten röntgentutkimusta vuosittain, ja luvut ovat jatkuvassa kasvussa. Suurena syynä pidetään lemmikkieläinten määrän kasvua sekä aiempaa isompaa panostusta lemmikin hyvinvointiin ja sitä kautta terveyspalveluihin. On siis selvää, että diagnostisen kuvantamisen rooli on muuttumassa keskeisemmäksi eläinten terveydenhoidossa. Tämä voi mielestämme luoda mahdollisuuden entistä useampien röntgenhoitajien työllistymiseen eläinlääkintähuollon kuvantamispalveluihin. Tällä hetkellä Helsingin Viikissä sijaitseva Yliopistollinen eläinsairaala on niitä harvoja paikkoja Suomessa, jossa työskentelee röntgenhoitajia.

 

Eläinröntgen kiinnostaa opiskelijoita

Kokemustemme mukaan osa röntgenhoitajaopiskelijoista on kovin kiinnostuneita tietämään terveydenhuollon ulkopuolisista töistä, joissa röntgenhoitajan tutkintoa voi käyttää. Keskusteluissa erityisesti eläinten kuvantaminen oli noussut pinnalle useampaan otteeseen. Tutkinto-ohjelman sisällä näitä asioita ei kuitenkaan sen tarkemmin käsitellä. Näiden ajatusten sekä myös oman mielenkiintomme pohjalta päädyimme tähän opinnäytetyön aiheeseen. Opinnäytetyön tuotoksena kehitettiin ammatillinen posteri tavoitteena täyttää ensisijaisesti tämä röntgenhoitajaopiskelijoiden tarve. Siitä voivat kuitenkin hyötyä myös muut aiheesta kiinnostuneet.

 

Erot ihmisten kuvantamiseen isoja

Posteriin nostimme ydinasioita röntgenhoitajan työnkuvasta, työtehtävistä sekä työn luonteesta Yliopistollisessa eläinsairaalassa. Eläimiä kuvataan lähtökohtaisesti samoilla säteillä ja laitteilla kuin ihmisiä. Posterin avulla voi saada myös kuvan siitä, millä tavoin työskentely eroaa eläinten ja ihmisten kuvantamisen välillä esimerkiksi säteilysuojelun näkökulmasta. Yliopistollisen eläinsairaalan röntgenhoitajien mielestä eläinröntgen onkin täysin oma maailmansa. Terveydenhuollossa kuvataan ihmisiä – eli suurin piirtein saman kokoisia ja saman anatomian omaavia kohteita, kun taas Yliopistollisessa eläinsairaalassa vastassa voi taas olla pieni hamsteri tai satoja kiloja painava hevonen. Viikkiin ovat tervetulleita kaikki kotieläimet.

 

Posterin tekeminen oli luova prosessi

 

Posterin tekeminen opinnäytetyönä oli luova prosessi. Savonian röntgenhoitajaopiskelijoilta saatu palaute posterista oli pääasiassa positiivista, ja monelle sen sisältö oli täysin uutta tietoa. Opinnäytetyön tekeminen opetti vastuullisuutta omasta työskentelystä, oppimisesta ja tavoitteisiin pääsemisestä. Toivomme, että opinnäytetyömme tavoittaa jatkossakin röntgenhoitajaopiskelijat sekä muut aiheesta kiinnostuneet ja auttaa kasvattamaan tietoisuutta alan monimuotoisuudesta ja laajuudesta.

 

KUVA 2. Valmis posteri

 

 

Janna Vepsä

Riikka Haasiomäki

Röntgenhoitajan tutkinto-ohjelma

Savonia-ammattikorkeakoulu

 

Anne Karuaho

Savonia-ammattikorkeakoulu

 

Opinnäytetyön esittely: Eläinten kuvantaminen osana röntgenhoitajan monipuolista ammattia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *