Opinnäytetyön esittely: Grooming verkossa – Apua nuorelle tunnistamiseen ja suojautumiseen

Keväällä 2021 Pelastakaa lapset ry:n tekemä kysely yli 1 750 Suomessa asuvalle 11–17-vuotiaalle paljastaa, että jopa 62 % lapsista on saanut netin kautta yhteydenottoja ennalta tuntemattomalta aikuiselta tai itseään vanhemmalta henkilöltä. Sosiaalisessa mediassa tapahtuva grooming yleistyy ja lisääntyy kaikkialla maailmassa.

Sujuvaa suun hoitoa hammaslääketieteen opetusklinikalla – toimintaprosessin kuvaus suun perustutkimuksesta

Kuopion hammaslääketieteen opetuksessa painotetaan potilaan terveydentilan ja terveystarpeiden kokonaisvaltaista hahmottamista ja niiden huomioimista hoidon kaikissa vaiheissa. Asiakkaiden kertomaa… ” Parasta hoitoa mitä olen saanut.” ”Kiitos erittäin perusteellisesta hampaiston tutkimisesta. Palvelu oli ystävällistä ja potilaan huomioon ottavaa.” ”Opiskelija oli tosi mukava

Ehkä otin, ehkä en, so not, kunhan hyppy kulkee!

Monet huippu-urheilijat tienaavat aivan valtavia summia rahaa vain harrastamalla heidän rakastamaansa urheilulajia. Heidän ei tarvitse käydä edes töissä, riittää kun vain urheilee ja kaikki tuodaan ”hopeatarjottimella” pöytään. Huippu-urheilijan elämä on niin helppoa. Tällaisia olettamuksia kuulee päivittäin valtaväestön suusta. Mutta onko

Hyvät työyhteisötaidot työhyvinvoinnin peruspilareina

Sairaanhoitaja Marjo Miettinen tarkasteli AMK-opinnäytetyössään aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella, mitä eroavaisuuksia työyhteisötaidoissa on havaittavissa, kun niitä tarkastellaan esihenkilön ja alaisen näkökulmista. Hyvien työyhteisötaitojen varaan rakentuu koko organisaation ja työyksikön työhyvinvointi. Hyvät työyhteisötaidot mahdollistavat sujuvan työnteon ja työilmapiirin. Työyhteisötaitoihin liittyy asioita, joihin

Opinnäytetyön esittely: Savuttomat vauvat -kampanja

Tupakoinnin haitoista tiedetään ja kerrotaan, mutta kuinka entistä paremmin tukea tulevaa äitiä savuttomuuteen? Hämeenlinnassa Savuttomat vauvat -kampanja tukee neuvolan asiakkaita savuttomuuteen. Hyvinvointikoordinaattori-YAMK-opiskelija, terveydenhoitaja Nina Komulainen tarkasteli opinnäytetyössään terveydenhoitajien kokemuksia tästä kampanjasta. Tupakoinnin terveysriskit ovat moniulotteiset kattaen koko kaaren aina sikiöajasta

Opinnäytetyön esittely: Ultraäänivarjoaine SonoVuen käyttökohteet ja haittavaikutukset

Röntgenhoitajaopiskelija Taavi Mäkiharju toteutti opinnätetyönsä kuvailevaa kirjallisuuskatsausta käyttäen, ja työn tarkoituksena oli nimensä mukaisesti tuottaa tietoa ultraäänitutkimusten yhteydessä käytettävän ultraäänivarjoaineen haittavaikutuksista ja käyttökohteista. Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä röntgenhoitajaopiskelijoiden tietoutta ultraäänivarjoaine SonoVuen haittavaikutuksista ja käyttökohteista. Ultraääni on hyvin yleinen kuvausmenetelmä ja

Tehokasta isotooppihoitoa levinneeseen eturauhassyöpään – 177Lutetium-PSMA-hoito on antanut lupaavia hoitotuloksia levinneen eturauhassyövän hoidossa vähin haittavaikutuksin

Röntgenhoitajaopiskelijat Aino Huupponen, Iida Heino ja Olivia Oijusluoma selvittivät opinnäytetyössään, mitä 177Lu-PSMA-hoito on metastaattisen kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Savonia-ammattikorkeakoulu röntgenhoitajan tutkinto-ohjelma. Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Savonian röntgenhoitajaopiskelijoille tuotettiin tutkimuksen tulosten pohjalta sähköinen posteri oppimateriaaliksi. Vuonna 2018 Suomessa eturauhassyöpään

Perhekeskuksen kohtaamispaikka palvelumuotoillen Lapinlahdelle

Lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikalle Lapinlahdella on tarvetta. Tiina Kainulaisen YAMK-opinnäytetyössä toteutettuun tutkimuskyselyyn koskien kohtaamispaikan toimintaa ja tiloja vastasi 55 kuntalaista. Kainulainen työskentelee Lapinlahdella terveydenhoitajana. Henkilökohtaisissa asiakaskohtaamisissa oli tullut esille, että erityisesti lapsiperheet kokevat, että Lapinlahdella ei ole riittävästi palveluita

Unissakävelijäkö? Työikäinen, huomaa univajeesi

Kuinka moni meistä voi rehellisesti sanoa, ettei nipistä koskaan yöunestaan? Luultavasti vain sellaiset henkilöt, jotka tuntevat riittävän unen saamisen merkityksen terveydelle ja hyvinvoinnille, voivat vastata ”Kyllä.” Hyvinvointikoordinaattori -YAMK-opiskelija Sanna Torvinen tarkasteli opinnäytetyössään univajeen vaikutuksia työikäisen psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen terveyteen.

Röntgenhoitajien perehdytyksen kehittäminen sähköisen Intro-perehdytysohjelmiston avulla keskussairaalan Kuvantamisessa

Tässä artikkelissa selvitetään sähköisen perehdytysohjelmiston tuomia etuja uuden tai pitkään poissa olleen röntgenhoitajan perehdytyksessä. Artikkeli pohjautuu YAMK-kehittämistyöhön, jossa tuotettiin sähköisen perehdytysohjelmiston malli ja toteutettiin sen käyttöönotto. Perehdytyksen kehittämisen tavoitteena oli potilasturvallisen työskentelyn varmistaminen, röntgenhoitajien ammattiosaamisen kehittäminen sekä yleisperehdytysprosessin laadun parantaminen.