Unissakävelijäkö? Työikäinen, huomaa univajeesi

Kuinka moni meistä voi rehellisesti sanoa, ettei nipistä koskaan yöunestaan? Luultavasti vain sellaiset henkilöt, jotka tuntevat riittävän unen saamisen merkityksen terveydelle ja hyvinvoinnille, voivat vastata ”Kyllä.” Hyvinvointikoordinaattori -YAMK-opiskelija Sanna Torvinen tarkasteli opinnäytetyössään univajeen vaikutuksia työikäisen psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen terveyteen.

Terveysalan opiskelijoiden kokemuksia asiakkaan osallisuudesta harjoitteluissa

Savonia-ammattikorkeakoulu on mukana HARKKA-hankkeessa, jossa kehitetään harjoittelun ja opiskelijaohjauksen uusia käytänteitä terveysalalle. Yhtenä kehittämiskohteena hankkeessa on asiakkaan/potilaan (jatkossa asiakkaan) osallisuus opiskelijoiden harjoitteluun.  Syksyllä 2020 selvitettiin 15 terveydenhoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijalta haastatteluin heidän kokemuksiaan asiakkaiden osallisuudesta harjoitteluun palautetta antamalla.  Miten asiakas osallistui

Asiakaspalautteen merkitys kätilöopiskelijoiden moduuliharjoittelussa

Savonia-ammattikorkeakoulun neljä kätilöopiskelijaa harjoittelivat syksyllä 2020 Naisten akuuttikeskuksessa tarkkailuosastolla yliopistosairaalassa, jossa pilotoitiin uudenlaista moduuliharjoittelun mallia. Moduuliharjoittelussa opiskelijat työskentelevät itsenäisesti työparina asiakkaiden kanssa ja ohjaaja toimi taustalla. Moduuliharjoittelu-pilotti toteutettiin osana HARKKA-hanketta, jossa kehitetään terveysalalle harjoittelun ja opiskelijaohjaus uusia käytänteitä. Kätilöopiskelijoiden moduuliharjoittelu

Hanketoiminnan esittely: Hevosten plasmapankkitoiminta

Kotimainen Movet Oy tarjoaa eläinten laboratoriotutkimuksia muun muassa eläinlääkäreille, maataloustuottajille ja lemmikkien omistajille. Movet ylläpitää myös elintärkeää hevosten plasmapankkia, ja osana bioanalytiikan opintojani pääsin osallistumaan plasman keräykseen. Movet tarjoaa tutkitusti laadukasta verestä eroteltua plasmaa esimerkiksi varsoille, joilla on vasta-ainepuutos. Vasta-ainepuutokset