‘’Onko teillä hajuakaan, kuinka vaarallinen aine on fluori?’’ – Miksi fluoria vastustetaan?

Suuhygienistiopiskelijat Aino Juusola ja Anni Kaiharju tutkivat opinnäytetyössään fluorin käyttöön liittyviä käsityksiä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että fluorin käyttöön suhtaudutaan monella eri tavalla, ja käsitykset voivat olla hyvin negatiivisestikin värittyneitä.

Fluoritabletteihin yhdistetään monenlaisia käsityksiä. Kuva: Wikimedia Commons

Fluori on alkuaine, jota lisätään erilaisiin suun hoitotuotteisiin esimerkiksi hammastahnoihin. Fluorilla on todettu ennaltaehkäisevä vaikutus karioitumisen eli hampaan reikiintymisen kannalta. Se vaikuttaa hampaan pinnalla kemiallisesti pysäyttäen alkavan kariesvaurion. Vaikka fluorilla on tutkitusti terveyttä edistävä vaikutus, on sosiaalisessa mediassa
noussut esiin keskusteluja fluorin vaarallisuudesta ja sen tarpeellisuutta on kyseenalaistettu. Savonia-ammattikorkeakoulussa tehtiin opinnäytetyönä katsaus internetin keskustelupalstoille, jonka tarkoituksena oli selvittää, miksi fluorituotteita ei haluttu käyttää suun omahoidossa.

Katsauksessa tuli esille viisi käsitystä fluorista, joilla ihmiset perustelivat päätöstään olla käyttämättä fluorituotteita suun omahoidossa. Vastaukset käsityksiin pohjautuvat useisiin kansainvälisiin tutkimuksiin.

 

  1. Fluorin uskottiin kertyvän keskushermostoon ja aivoihin aiheuttaen muun muassa oppimisvaikeuksia ja lisäävän muistisairauksien riskiä.

Vastaus käsitykseen: Sloveniassa tehdyn katsauksen mukaan hampaiden hoidossa käytetyn fluorin ei ole tutkitusti osoitettu aiheuttavan ongelmia keskushermoston tai aivojen toiminnalle. Fluoria suositellaan paikalliseen käyttöön, jolloin systeemiseen verenkiertoon ja tätä kautta aivoihin ja muualle elimistöön pääsee hyvin vähän fluoria.

  1. Fluorin hyötyjä suun terveydelle epäiltiin ja fluorin uskottiin olevan vahingollista hampaille.

Vastaus käsitykseen: Kun fluorituotteita käytetään suun omahoidossa suositusten mukaisesti, fluori ei aiheuta haittaa hampaille, vaan suojaa hampaita reikiintymiseltä. Fluorilla on kuitenkin todettu yli suositusten saatuna haittavaikutuksia. Lapsen kehittyvään hampaistoon voi kehittyä kiillehäiriötä eli fluoroosia, joka esiintyy hammaskiilteen vaaleana tai ruskeana laikkuisuutena. Fluoroosi voi kehittyä hampaistoon, jos lapsi altistuu pitkäaikaisesti fluorille yli fluorin saantisuositusten. Fluoroosin riskiä lisää, jos talousvetenä käytettävässä pohjavedessä on runsaasti fluoria. 

  1. Fluorin myrkyllisyys ihmiselle ja ympäristölle oli keskustelupalstoilla esiintynyt huolenaihe

Vastaus käsitykseen: Fluoria itsessään alkuaineena käytetään teollisuudessa raaka-aineena ja muiden tuotteiden jalostamiseen, mutta hampaiden hoidossa käytettävä fluori ei ole puhdasta fluoria vaan yhdiste. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi hammastahnoissa käytetyt natriumfluoridi ja tinafluoridi ovat täysin turvallisia tuotteita, jotka eivät vahingoita ympäristöä. 

Jos nauttii huomattavasti yli suositusten fluorituotteita, myrkytystilan muodostuminen on mahdollista. Helsingin ylipistossa tehdyn tutkimuksen mukaan fluorimyrkytys on mahdollinen, jos nauttii fluoria 5 mg painokiloa kohden. Esimerkiksi 20 kg painavalle lapselle myrkyllinen määrä fluoria on noin 300-400 fluoritablettia, joiden vahvuus on 0,25 mg. Fluorimyrkytyksen yleisimmät oireet ovat pahoinvointi ja mahakipu. 

  1. Aineenvaihdunnan ja hormonitoiminnan häiriöiden suurentunut riski fluorin vaikutuksesta nousivat esiin kirjoituksissa

Vastaus käsitykseen: Tieteellisesti ei ole pystytty osoittamaan fluorituotteilla olevan yhteyttä aineenvaihdunnan tai hormonitoiminnan häiriöihin. Alkuaineena fluori on hyvin reaktiivinen muiden aineiden kanssa, mutta ihmisen elimistössä fluorin reaktiivisuus näkyy vain hampaan kariesvaurion korjaantumisessa fluorin ansiosta.

  1. Hyvät kokemukset fluorittomista suun hoitotuotteista olivat myös yksi syy fluorituotteiden käyttämättömyydelle

Vastaus käsitykseen: Fluorittomien tuotteiden käyttökokemukset vaihtelevat paljon. Hampaiden reikiintymisen aiheuttaa bakteeri, joka esiintyy niiden ihmisten suussa, jotka ovat saaneet tartuntana kyseisen bakteerin lapsena. Suussa on myös muita karieksen syntyyn vaikuttavia bakteereita. Jokaisella aikuisella on suussaan enemmän tai vähemmän näitä bakteereja, jolloin fluorihammastahnan käytön tärkeys korostuu.

Tieteellisesti ei ole pystytty osoittamaan, että fluorilla olisi paikallisesti käytettynä tai ruuansulatuskanavan kautta otettuna muuta vaikutusta elimistölle kuin hampaiden reikiintymisen ehkäisy fluorin käyttösuosituksia noudattaessa. Pelko fluorin aiheuttamista vaurioista elimistössä ja sen toiminnassa on siis aiheeton, kun käyttää fluorituotteita suositusten mukaisesti.

Käypä hoito -suositukseen on koottu fluorihammastahnan käyttösuositukset ikäryhmittäin.

Alle 3-vuotiaat: 1000-1100 ppm (parts per million) fluoria sisältävää hammastahnaa sipaisu kerran päivässä
3 – 6-vuotiaat: 1000-1100 ppm fluoria sisältävää hammastahnaa kahdesti päivässä lapsen pikkusormen pään kokoinen nokare.
Yli 6-vuotiaat: 1450 ppm fluoria sisältävää hammastahnaa kahdesti päivässä 0,5–2 cm:n kokoinen nokare.

Fluorilla on tärkeä asema reikiintymisen ennaltaehkäisyssä. Hampaiden harjaaminen kahdesti päivässä fluorihammastahnalla edistää suun ja hampaiden terveyttä merkittävästi. Merkitys korostuu varsinkin lapsilla, kun hampaat ovat puhkeamassa, sillä fluori vahvistaa kehittyvää hammaskiillettä kestävämmäksi. Suomalaiset lapset harjaavat yhtä laiskemmin hampaitaan. Myös epäsäännölliset ruokailutottumukset, napostelun ja makeiden juomien lisääntyminen aiheuttavat suurentuneen riskin reikiintymiselle. Fluorihammastahnan käyttö ja säännölliset ruokailutottumukset ovat avainasemassa hampaiden reikiintymisen ennaltaehkäisyssä. Jos jokin fluorihammastahnassa tai muissa fluorituotteissa mietityttää, on hyvä kysyä neuvoa suun terveydenhuollon ammattilaisilta.

Aino Juusola, suuhygienistiopiskelija, Savonia-ammattikorkeakoulu
Anni Kaiharju, suuhygienistiopiskelija, Savonia-ammattikorkeakoulu
Ohjaava opettaja Kaarina Sirviö, yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu

 

Tuoreen opinnäytetyön esittely – Improvisaatiolla helpotusta esiintymisjännitykseen

Esiintymistä jännittää suurin osa opiskelijoista, ja koska opiskeluihin kuuluu paljon suullista esiintymistä ja esittämistä, voi jännittämisestä aiheutua suurikin opiskelijan elämää kuormittava tekijä. TT15K-ryhmän opiskelijoidenLiisa Antikaisen ja Siiri Huuskosen vastavalmistunut opinnäytetyö käsittelee improvisaation vaikutusta esiintymisjännityksen vähentämiseen ja hallitsemiseen.

”Kaikki lähti siitä liikkeelle, kun opinnäytetyön aloitusseminaarissa sain idean päähäni haluavani tehdä opinnäytteeni aiheesta, joka oikeasti kiinnostaisi minua. Kävin heti seminaarin päätteeksi kertomassa opettajalle, että minua kiinnostaisi yhdistää osaamistani luovalta puolelta ja tutkia esiintymisjännitystä. Opettaja näytti vihreää valoa, kunhan löytäisin aiheelle tilaajan sekä jonkun, jonka kanssa tehdä opinnäytetyö. Saman tien kyselyä päälle, ja kumppanikseni tähän tutkimusmatkalle lähti Siiri Huuskonen ja tilaajaksi saimme Savonian ja Talentreen Tahtotilana-yhteistyöhankkeen.

Päädyimme tutkimaan aihetta, mitä vaikutuksia improvisaatiolla on esiintymisjännitykseen. Pidimme syksyllä 2017 ”Varmuutta esiintymiseen” -kurssin, johon osallistui vapaaehtoisia opiskelijoita eri Savonian kampuksilta. Kurssikertoja oli viisi ja jokaisella tunnilla oli oma teemansa improvisaation eri aihealueista. Käsittelimme kerroilla improvisaation perusasioita, kuten iloista mokaamista, tarjousten hyväksyntää sekä tyrmäystä ja statusharjoituksia. Viimeisellä kerralla teimme myös rennolla asenteella pienen esiintymisharjoituksen.

Mitä improvisaatio on? (klikkaa kuvaa) Kuva Siiri Huuskonen.

Mitä improvisaatio sitten on? Usealle sanasta improvisaatio tulevat mieleen Putous ja Vedetään hatusta -tyyliset tv-sarjat. Ne ovat myös improvisaatiota, mutta väittäisin, että ihan meistä jokainen osaa improvisoida ja onkin improvisoinut elämässään. Se on vain se hetki, kun valmiiksi ajateltu käsikirjoitus menee pipariksi ja täytyy alkaa tyhjästä päästä nyhtämään ideoita, miten tilanne jatkuisi eteenpäin. Improvisaation pääperiaatteita ovat tarjous, hyväksyntä ja tyrmääminen, jotka ovat ihan perusasioita vuorovaikutuksessa. Tarjotaan ideoita sanoin tai elein, ja toinen osapuoli joko hyväksyy tai tyrmää sen. Tyrmääminen on se tylsä vaihtoehto, koska asiat eivät silloin etene, ja asian tarjonneelle tulee hölmö olo ja ajatus siitä, miksi edes ehdottikaan mitään. Hyväksyntään voi lisätä niin sanotun ”joo ja” -menetelmän eli hyväksyy toisen esittämän tarjouksen ja lisää oman ideansa siihen lisäksi. Tällöin saadaan aikaiseksi toimintaa ja tekeminen muodostuu yhteiseksi. Esiintymisjännittäjille jo se, että uskaltaa edes tarjota ehdotusta, voi muodostua haastavaksi asiaksi. Kaikkein tärkeintä ohjaamisessa onkin luoda hyväksyvä ilmapiiri, ja eipä hyväksyvä ilmapiiri pahitteeksi olisi muuallakaan elämässä. Improvisaatioon kuuluu termi ”iloinen mokaaminen”, jolla tarkoitetaan sitä, ettei moka kaada maailmaa vaan otetaan moka ilolla vastaan.  Ja jos on oikein näppärä, mokaa voi käyttää hyödyksi esiintyessä. Loppujen lopuksihan yleisö ei tiedä, mitä esiintyjän kuuluisi siinä tilanteessa ”oikeasti” tehdä.

Aiheena tämä on ollut aivan äärimäisen mielenkiintoinen, ja saimme paljon eväitä reppuun. Opinnäytetyön tekoprosessi taas on ollut välillä kivikkoinen mutta palkitseva tie. Kivikkoisuus on lähinnä tullut siitä, ettemme olleet eläissämme tehneet tutkimusta ja jälkiviisaana keksisi vaikka kuinka paljon parannettavaa. Olemme kuitenkin oppineet paljon uusia asioita ja kehittyneet osaamisessamme. Opimme mm. markkinointia, kuinka suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan interventio, saimme uutta tietoa teoriasta ja yhdistimme sitä käytäntöön. Myös ohjaustaidot kehittyivät ja saimme ammatillisesti paljon uusia keinoja hyödynnettäväksi ja saimme tietoa, mikä toimii käytännössä ja mikä ei. Sain vain lisää puhtia siihen, että luovien toimintojen ja hoitotyön yhdistäminen kannattaa, sekä juuri niitä arvokkaita eväitä reppuun, miten jatkossa kannattaa suunnitella esimerkiksi Improvisaatiokursseja. Siiri koki saavansa hyviä harjoitteita, joita voi tulevaisuudessa työssään soveltaa. Kiitämme molemmat kurssille osallistujia meille arvokkaasta oppimiskokemuksesta.

Avoimessa palautteessa saimme useammalta osallistujalta palautteen ”hauska kurssi”. Saimme palautteessa myös vastauksia, jossa vastaajista suurin osa koki kurssista olleen jotain hyötyä jännitykseen, mutta toki myös saatiin vastauksia, joissa koettiin, ettei kurssista ollut hyötyä. Teimme kurssin alussa ja lopussa SPIN-FIN-mittarilla kyselyn, jonka tuloksien muutosprosentteja vertailimme, sekä havainnoimme kurssilaisten kehonkieltä teoriasta saadun tiedon mukaan jännityksen ulkoisista oireista. Lopuksi voi siis pohtia, onko improvisaatiosta sitten apua esiintymisjännitykseen. Mielestämme on. Vai kuinka moni teistä kuvailisi jännittämisen hauskaksi? Saamamme tulokset jäivät epäluotettaviksi SPIN-FIN-mittarin osalta, mutta havainnot tukivat arviotamme siitä, että apua on ollut ainakin siinä hetkessä. Lisää aiheesta voi lukea opinnäytetyöstämme, joka on Theseuksessa nimellä Improvisaation keinoin apua opiskelijoiden esiintymisjännitykseen. Pilotti-interventiotutkimus Savonia-AMK:n opiskelijoille. Tsemppiä oppareiden tekoon ja esiintymiseen!”

Liisa Antikainen
TT15K

Liisa Antikaisen ja Siiri Huuskosen opinnäytetyö Improvisaation keinoin apua opiskelijoiden esiintymisjännitykseen: Pilotti-interventiotutkimus Savonia-AMK:n opiskelijoille:
http://www.theseus.fi/handle/10024/154548

 

Simulaatiot kielenopiskelua ryydittämässä – suomen kielen opiskelu yhdistettiin lääkehoidon opintoihin

Konstit on monet, sanoi akka kun kissalla pöytää pyyhki, ja niin ajateltiin myös syksyllä aloittaneen englanninkielisen Nursing-ryhmän suomen kielen oppimisen suhteen. Ryhmässä kokeiltiin kielenopiskelun alkuvaiheessa, miten opinnoissa voisi yhdistyä kahden vaativan aiheen opiskelu: lääkehoidon ja suomen kielen.

Iloinen Nursing-ryhmä Eeva-Riitan kanssa

Syksyllä Savoniassa aloitti opiskelunsa ensimmäinen englanninkielinen Bachelor’s Degree Programme of Nursing -sairaanhoitajaryhmä, TNE18SP. Ryhmä on hyvin kansainvälinen, ja opiskelijoita on mm. Romaniasta, Etelä-Koreasta, Japanista, Nigeriasta, Marokosta, Syyriasta ja Englannista. Opiskelijoiden suomen kielen osaaminen on myös värikästä, alkeisten A1.1-tasosta erittäin edistyneeseen C1-tasoon. Kielenopetuksen suunnittelu on ollut haastavaa juuri tasoerojen takia, ja tämän vuoksi opetusta on eriytetty eli opiskelijoille on annettu oman osaamistasonsa mukaisia tehtäviä.

Ryhmä opiskelee englannin kielellä, mutta harjoittelunsa he tekevät suomenkielisissä harjoittelupaikoissa, joten myös suomen kieltä on tarpeen opiskella. Nursing-ryhmällä on tällä hetkellä meneillään Survival Finnish -kurssi, jolla nimensä mukaisesti on opiskeltu Suomessa toimimisen ja integroitumisen kannalta olennaisia asioita: ajanmääreitä, numeroita, olla-verbin taivutusta ja persoonapronomineja. Samalla aikaa ryhmällä on kuitenkin meneillään muita ammattiaineiden kursseja, joiden termistö pitäisi opetella ja osata myös suomeksi.

Päätimme lyödä NURLÄPE1 Basics of Pharmacological Treatment -lääkehoidon kurssia opettavan Eeva-Riitta Ylisen kanssa viisaat päämme yhteen ja yhdistää lääkehoidon oppimisen suomen kielen oppimiseen. Eeva-Riitta oli jakanut jo aiemmin kokoamansa lääkehoidon sanaston ryhmälle, ja tuon sanalistan kanssa ryhdyimme Survival Finnish -kurssilla muotoilemaan pienryhmien valitsemien sanojen ympärille pieniä simulaatioita. Pienryhmät oli jaettu jo aikaisemmin niin, että jokaisessa ryhmässä oli sekä edistyneempiä että alkeistason osaajia, näin vertaisoppiminen tuli tehokkaaseen käyttöön.

”Opin, että kielen opiskelu voi olla myös hauskaa,
eikä vain pelkästään kieliopin opettelua!”

Simulaatioiden kestoksi oli määritelty 5–10 minuuttia, jotta tehtävästä ei tulisi liian vaikea, jolloin motivaatio ja into oppimiseen helposti vähenisi. Opiskelijoiden simulaatiot olivat hyvin erilaisista tilanteista: yksi ryhmä käsitteli työyhteisön ja lääkeriippuvaisen ja sairaalasta lääkkeitä varastelevan sairaanhoitajan ongelmaa, toinen ryhmä yritti selvittää moniammatillisen ryhmän kesken, mikä vatsakipuista potilasta vaivaa. Kolmas ryhmä hoiti moniammatillisesti hammaskipuista potilasta ja neljäs lääkitsi kuumeilevaa ja pahoinvoivaa potilasta. Kaikki tilanteet oli suunniteltu huolellisesti niin, että lääkehoidon sanastoa käytettiin runsaasti. Ryhmät onnistuivat upeasti!

Simulaatioharjoitukset menivät niin hienosti, että päätimme Eeva-Riitan kanssa ehdottomasti jatkaa yhteistyötämme tällaisten harjoitusten muodossa. Myös opiskelijoilta tulleen palautteen mukaan simulaatiot olivat erittäin tehokas tapa oppia suomen kieltä. Palautteissa nousi esiin mm. se, kuinka rohkeus käyttää kieltä kasvoi harjoituksen ansiosta ja itseluottamus kasvoi: tulen ymmärretyksi, vaikka en puhu täydellistä suomea. Eräs opiskelija kommentoi, että hän huomasi harjoituksen aikana, kuinka tärkeää on osoittaa empatiaa potilaalle. Toinen kertoi simulaatioiden lähentäneen ryhmää ja kohottaneen ryhmähenkeä: ”Ryhmä ja opettajat ovat meille kuin perhettä.”

Anne Karuaho
suomen kielen ja viestinnän lehtori

Eeva-Riitta Ylinen
lehtori, sairaanhoitajan tutkinto-ohjelmavastaava

 

Koulutussuunnittelijan arkea – Anni-Kaisa Partanen

Anni-Kaisa Partanen

On hyvä nostaa esiin tärkeitä taustavaikuttajia, jotka ovat suuressa osassa työ- ja opiskelupäivämme sujumisessa. Yksi olennainen taustavaikuttaja on Savonian terveysalan koulutussuunnittelija Anni-Kaisa Partanen, jonka päätyötä on viikoittain vaihtuvien lukujärjestyksien laatiminen Terveysala Kuopion yksiköille ja tähän liittyvän opetuksen toteutumisen suunnittelu.

 Anni-Kaisa Partanen aloitti työt Savoniassa vuonna 2009. Kotoisin Anni-Kaisa on Lieksasta, jossa hän kävi peruskoulut ja lukio-opinnot. Vuonna 2004 Partanen muutti Kuopioon opiskelemaan Savonia-ammattikorkeakouluun liiketaloutta suuntautumisvaihtoehtonaan terveys ja talous. Tradenomiksi valmistumisen jälkeen Anni-Kaisa työskenteli asiakasneuvojana Kuopion Energialla ja asiakaspalvelusihteerinä Itä-Suomen ympäristölupavirastossa.

Lukujärjestys määrittää pitkälti opettajien ja opiskelijoiden arkea, ja tätä arjen suunnittelua Anni-Kaisa Partanen tekee päätyönään. Savoniassa vietettyjen vuosien aikana työssä käytettävät ohjelmistot ovat ehtineet muuttua moneen kertaan, mutta ydintyö, lukkareiden teko, on pysynyt samana. Lukujärjestysten tekemisestä Anni-Kaisa sanoo sen olevan monen tekijän yhteensovittamista ja vaativan yhteistyötä useiden ihmisten kanssa. Ennen kuin Anni-Kaisa aloittaa varsinaisen lukujärjestyksen teon, ovat koulutusohjelmat, tiimit ja työjärjestyssuunnittelijat laatineet opintojaksojen toteutussuunnitelmat Excel-taulukkoon. Tällöin myös katsotaan, ettei minkään ryhmän viikoista tule kohtuuttoman pitkiä ja raskaita.

Tässä vaiheessa astuu Anni-Kaisa kuvaan. Anni-Kaisa tarkistaa luodut toteutukset, täsmentää tilatietoja ja käy läpi opettajien viikkotuntikuormat. Jos jotkut tilat näyttävät ylivaratuilta, varaa Anni-Kaisa kurssin käyttöön toiset tilat. Taustatietojen tarkastuksen jälkeen alkaa tuntien sijoittelu lukujärjestykseen ryhmä kerrallaan.

Opetustuntien lisäksi Microkadun kampuksen tiloja täyttävät koulutustilaisuudet. Yksi suuri osa Anni-Kaisan työtä on tilavarausten tekeminen sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Suurin osa tehdyistä tilavarauksista liittyy täydennyskoulutuksiin, koska Savonia on varsin ahkera kouluttaja. Savonian koulutustarjonnassa on yksittäisiä ja pitkäkestoisia koulutuspäiviä, erikoistumiskoulutuksia ja työvoimapoliittista koulutusta. Koulutukset järjestetään Savonian omissa tiloissa ja osaan tunteja tarvitaan erikoistiloja.

” Koulutussuunnittelijan työssä
tarvitaan
tarkkuutta,
kärsivällisyyttä ja hyviä yhteistyötaitoja.”

Koulutussuunnittelijan työssä tarvitaan tarkkuutta, kärsivällisyyttä ja hyviä yhteistyötaitoja. Työhön tuovat haasteensa tilat: Microkadun kampuksen tilojen rajallinen määrä ja meneillään oleva kampuksen laajentuminen. Työjärjestyssuunnittelu on tasapainoilua, jossa pyritään toimivaan etenemisaikatauluun ja tehokkaaseen tilojen käyttöasteeseen, kuvailee Anni-Kaisa.

”Olen viihtynyt Savoniassa, työ on ajan saatossa monipuolistunut ja vastuuta on tullut lisää. Työtä kuormittavat muutokset, esimerkiksi yksittäiseen opintojaksoon tehtävä opettajavaihdos pyöräyttää pahimmassa tapauksessa usean eri ryhmän lukujärjestyssuunnitelmat uusiksi. Lisäksi tilojen rajallisuus ja erikoistilojen ruuhkaviikot aiheuttavat päänvaivaa. Jokaiselle opetukselle on löydettävä tuntipaikkansa siihen soveltuvassa luokkatilassa, mutta onneksi yhteisössämme on monitaitajia, jotka pystyvät viemään tuntinsa läpi paikassa kuin paikassa.”

Anni-Kaisa Partanen, koulutussuunnittelija
Anne Karuaho
Sirkka Malila

 

 

Jannen tie bioanalyytikoksi – tuore ammattilainen kertoo

Janne Pitkänen on TB15S-ryhmässä opiskellut, syksyllä 2018 Savoniasta valmistunut bioanalyytikko. Hänen tiensä kulki pienten mutkien kautta lapsuutensa haaveammattiin, ”jonkin sortin tutkijan” työhön, kuten Janne itse ilmaisee.

”Pienenä minusta piti tulla paleontologi. Kummallisten sattumien ja ylä-asteen lukuinnottomuuden kautta päädyin kuitenkin opiskelemaan ammattikouluun, enkä lukion kautta yliopistoon. Näin kävi, vaikka sielultani olisinkin jonkun sortin tutkija ja äärimmäisen utelias ja tiedonhaluinen. Sosiaali-ja terveysala kiinnosti minua jo yläasteella, mutta päädyin mutkien kautta kuitenkin opiskelemaan itselleni lähihoitajan ammatin vasta normaalia vanhemmalla iällä. Useamman vuoden psykiatrian osastolla lähihoitajana työskentelyn jälkeen totesin, että jotain on tehtävä tilanteessa, jossa määräaikaisia sopimuksia oli alkanut kertyä vino pino. Pysyvyys työsuhteessa olisi tässä vaiheessa ihan kivaa, ettei tarvitsisi aina olla jännittämässä, että onkos sitä ensi vuonna enää töissä ja jos on niin missä.

Itselleni koulutusvalinnan perustelin sillä, että tuleva työ olisi sosiaali- ja terveysalaa ja sisältäisi todennäköisimmin päivätyötä yhdessä vuorossa mieluummin kuin kolmivuorotyötä. Vaihtoehdoiksi jäivät käytännössä bioanalytiikan tai röntgenhoitajan koulutukset, joista ensimmäiseen satuin pääsemään.

Opiskelu vaati minulta ehkä vähän enemmän kuin lukiopohjaisilta luokkakavereilta, kun lähtökohdat yleisiin luonnontieteellisiin aineisiin olivat peruskoulusta. Kemiaahan bioanalytiikan koulutusohjelmassa on ainakin runsaasti. Toisaalta lähihoitajan koulutuksesta oli omat hyötynsä monessakin mielessä varsinkin hoitotyön harjoitusten osalta.

Opiskeluni olivat hieman normaalista poikkeavat, valmistuin ensinnäkin puolta vuotta etuajassa, ja kouluni aikana olin neljä kuukautta Afrikan mantereella vaihto-opiskelijana. Kävin Suomessa perusopintoihin kuuluvista harjoitteluista ainoastaan kaksi. Tämä luonnollisesti pienensi työllistymismahdollisuuksiani, kun kontakteja tuleviin työpaikkoihin ei ollut paljoa. Opiskelun loppuajasta kuitenkin kävi siinä mielessä tuuri, että eräs haluamani vapaavalintainen kurssi ei toteutunut pienen osallistujamäärän takia. Samaan aikaan radiofarmasian yksikössä tarvittiin harjoittelijaa. Pääsin siis tekemään tuon puuttuvan kurssin poikkeuksellisesti harjoitteluna, ja kaiken lisäksi harvinaiseen ja poikkeukselliseen paikkaan.

Janne työasussaan

Tätä nykyä olen töissä pienessä moniammatillisessa työyhteisössä radiofarmasian yksikössä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Olen yksikön ainoa bioanalyytikko. Yksikössä valmistetaan hiukkaskiihdyttimellä radioisotooppeja kuvantamiskäyttöön. Suurin osa työstä on radiolääkevalmistusta ja laadunvalvontaa. Radiolääkevalmistus tapahtuu puhdastilassa. Työ on erittäin itsenäistä ja poikkeaa huomattavasti kaikesta muusta bioanalyytikon työstä moneltakin osaa. Työssä tarvittava tietotaito on laaja, aina fysiikan ilmiöiden teoreettisesta ymmärryksestä mikrobiologian käytännön töihin.

Ehkä minusta tuli loppujen lopuksi sittenkin jonkin sortin tieteentekijä.”

 

Janne Pitkänen, Sirkka Malila ja Anne Karuaho