Tervetuloa lukemaan opasta liittyen 3-6 kuukauden ikäisten vasikoiden ulkoiluun. Oppaassa keskitytään erityisesti niihin terveyteen ja kasvuun liittyviin seikkoihin, joiden takia vasikoita kannattaisi ulkoiluttaa.

Opas on suunniteltu luettavaksi erityisesti niille tilallisille, jotka suunnittelevat vasikoiden ulkoilun aloittamista, mutta kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita lukemaan opasta. Opas sisältää vinkkejä ja huomioon otettavia asioita vasikoiden ulkoiluun liittyen.

Opas on tehty lopputuotoksena opinnäytetyölle, ja siihen on sisällytetty myös tilallisten kokemuksia vasikoiden ulkoilusta.

Opinnäytetyön nimi: Vasikoiden ulkoilun mahdollisuudet

Tekijä: Iina Lähdesmäki

Oppilaitos: Savonia-ammattikorkeakoulu

Toimeksiantaja: Jaloittelu ja laidunnus karjatiloilla (JALAKA)-hanke

Vuosi: 2020

 

Kuvien kopiointi sivuilta on ehdottomasti kielletty.