Korkeakouluissa on jo pitkään puhuttu aluevaikuttavuudesta ja koulutusorganisaatioiden merkityksestä alueen elinvoimalle. Nyt lisää nostetta aiheelle on tullut ministeriön ja hallituksen suunnalta, kun ammattikorkeakoulujen tavoitteiden yhteydessä vaikuttavuutta tuodaan entistä voimakkaammin esille. Vaikuttavuudesta on tulossa myös laatutekijä, tulevissa korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinneissa toiminnan laadukkuutta arvioidaan vaikuttavuuden kautta. Savonian vision 2020 mukaan olemme Suomen vaikuttavin ammattikorkeakoulu. Mitä se tarkoittaa ja miten sitä mitataan?

Lähdimme jo strategiatyön yhteydessä pohtimaan, mitä vaikuttavuus on ja miten sitä voidaan mitata. Jokainenhan haluaa sanoa toimintansa olevan vaikuttavaa, mutta asian todentamiseen ei ole vakiintunutta mittaristoa, mallia tai toimintatapaa. Alun ideapalavereiden jälkeen olimme voimakkaasti sitä mieltä, että itse toiminta tai suorite on hyvin harvoin vaikuttavaa, vaan vaikuttavuus syntyy vasta toiminnan tuloksena syntyneen vaikutuksen seurauksena. Jos olemme esimerkiksi mukana kehittämässä alueen yritykselle parempaa energiatehokkuutta, se ei ole varsinaisesti vaikuttavuutta, vaan vaikuttavuutta on kestävyys ja vastuullisuus jota muutos tuo mukanaan.

Tämän pohdinnan jälkeen palaset alkoivat loksahtamaan kohdilleen. Tunnistimme asioiden syy-seuraus-suhteita ja pääsimme yhä konkreettisemmin vaikuttavuuteen kiinni. Selväksi tuli myös se, että vaikuttavuuden mittaaminen ja esittäminen ei tapahdu pelkillä numeroilla, vaan iso osa vaikuttavuutta on osallistumista, tekoja, tapahtumia ja tarinoita. Päädyimmekin jakamaan vaikuttavuuden viitekehyksen neljään osaan:

Uusi tieto

”Uusi tieto ei synny itsestään, eikä se myöskään synny tyhjiössä. Meillä Savoniassa uskotaan, että tiedolla on aitoa vaikutusta vasta sitten, kun se saa aikaan muutoksen.”

Uusi osaaminen

”Osaaminen muuttuu vaikutukseksi siinä vaiheessa, kun sitä päästään hyödyntämään työelämän aidossa tilanteessa. Meillä Savoniassa panostetaan osaamisen korkeaan tasoon, ja ennen kaikkea sen hyödyllisyyteen työelämälle.”

Uudet ratkaisut

”Ammattikorkeakouluilla on keskeinen rooli uusien ratkaisujen luomisessa sekä yritysten kilpailukyvyn uudistamisessa suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. Kasvatamme yrittäjähenkisiä osaajia, koordinoimme uutta luovia hankkeita ja olemme tukemassa alueen yritysten kasvua. Olemme aidosti mukana rakentamassa tulevaisuutta yhdessä kumppaneidemme kanssa.”

Vuorovaikutus

”Me Savoniassa uskomme siihen, että mikään tieto, osaaminen tai ratkaisu ei muuta maailmaa yksinään. Tarvitaan aitoa yhteistyötä työelämän ja korkeakoulun välillä, jolla luodaan pohja muutokselle ja kasvulle. Se on meidän toimintamme pohja.”

Edellä mainittujen asioiden todentaminen ei selvästikään tapahdu pelkillä numeroilla. Kun kävimme keskustelua eri alojen opettajien sekä tutkimus- ja kehittämishenkilöstön kanssa, aloimme saamaan toinen toisiaan upeampia esimerkkejä opiskelijoiden ja asiantuntijoidemme tekemisestä. Nämä olivat eittämättä vaikuttavia, vaikka strategiatyön yhteydessä emme osanneet sellaisia odottaakaan.  Esimerkkinä voisi mainita vaikkapa Finland Ice Marathonin ensiavun suunnittelu ja toteutus, tapahtumassa jossa oli 12 000 kävijää ympäri maailmaa. Hieno kokemus terveysalan opiskelijoillemme ja näkyvä panostus yhteen alueemme kärkitapahtumaan. Toisena esimekkinä Aisti – A Cultural Kiss -tapahtuman järjestäminen kampuksellamme. Kansainvälisten opiskelijoiden ansiosta sadat ihmiset eri kulttuureista kohtasivat ja myös alueen yrityksiä oli mukana. Tällaista tekemistä ei ole tarkoituksenmukaista mitata numeroilla, vaikka kiistatta voidaan sanoa, että niillä on vaikutusta yhteiskuntaamme.

Luonnollisesti arvioimme toimintamme vaikuttavuutta myös mittareilla, kun numeroilla arviointi on helppoa ja mielekästä. Tällaisia ovat mm. valmistuneiden määrä, opinnäytetöiden määrä, työllistymiseen liittyvät tiedot sekä TKI- ja liiketoiminnan hankkeet ja projektit. Yhdessä nämä kaikki muodostavat kokonaisuuden, jonka uskomme kertovan Savonian vaikuttavuudesta aidolla ja ihmiskeskeisellä tavalla.

Jos haluat tutustua meidän tapaamme arvioida ja esittää toimintamme vaikuttavuutta, käy katsomassa sivustoa vaikuttavuus.savonia.fi. Kaikki kommentit ja kokemukset ovat tervetulleita vaikkapa somen kautta #vaikuttavin2020

Petteri Alanko
Viestintäpäällikkö
Savonia-ammattikorkeakoulu

 

Vaikuttavuuden mittaaminen – onko se edes mahdollista?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *