Koulutuksen kenttä on kovassa muutoksessa. Yhtä aikaa on menossa lukiouudistus, toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi sekä korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen. Savoniassa seuraamme toisen asteen koulutuksen muutoksia ja teemme harkittuja ratkaisuja opiskelijavalinnassamme. Haluamme jatkossakin saada motivoituneita ja riittävät opiskeluvalmiudet omaavia opiskelijoita sekä lukioista että ammattiopistoista.

Savonia blogi esteettömyys

Ammatillisista tutkinnoista ei varmaankaan koskaan tule tasaveroinen ylioppilastutkinnon kanssa opiskelijavalinnoissa. Eikä niistä pidäkään tulla. Erilaisilla koulutuksilla on omat tarkoituksensa ja painopisteensä. Muilla keinoilla täytyy huolehtia siitä, että sekä ammatillisen koulutuksen suorittaneet että ylioppilaat saavat tasapuolisen mahdollisuuden jatkaa opintojaan korkeakoulussa. Sen vuoksi ammattikorkeakouluissa suunnitellaan kaikkien alojen yhteistä valintakoetta, jolla ei niinkään mitata minkään tietyn alan osaamista, vaan enemmän yleisiä valmiuksia korkeakoulutukseen. Kun on perusvalmiudet, loput voi oppia koulutuksen aikana. Yhteisen kokeen avulla voidaan arvioida erilaisella koulutustaustalla olevia hakijoita yhteisesti. Tämä yhteinen valintakoe on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanketta, jossa Savoniakin on mukana.

Kannustamme opiskelijoita opiskelemaan tavoitteellisesti sekä lukioissa että ammattiopistoissa. Todistusvalinnan kautta voimme palkita heitä, jotka ovat toisella asteella tehneet töitä koulumenestyksensä eteen. Toisaalta haluamme myös taata ns. toisen mahdollisuuden. Jatkossakin tulemme Savoniassa valitsemaan opiskelijoita muullakin tavalla kuin pelkän todistuksen perusteella. Toisen asteen tutkintotodistus voi olla pääsylippu korkeakoulutukseen, mutta este se ei ole koskaan opiskelijavalinnalle.

Kevään 2018 yhteishaussa kokeilemme Savoniassa monimuotokoulutuksissamme valintakurssia valintatapana. Valintakurssilla opiskelu tapahtuu itsenäisesti digitaalisella oppimisalustalla keväällä. Opiskelulle on määritelty aloitus- ja lopetuspäivät, jonka aikana vaadittavat tehtävät täytyy tehdä. Monimuotokoulutuksiin tyypillisesti hakeutuvat henkilöt, joilla on jo jonkin verran työkokemusta ja ehkä hieman pidemmän aikaa aiemmista opinnoista.  Valintakurssilla he pääsevät heti kokeilemaan, mitä opiskelu korkeakoulussa on. Valintakurssi on opetussuunnitelmaan perustuvaa opiskelua, joka arvioidaan. Parhaiten kurssilla menestyneet saavat opiskelupaikan. Monimuotototeutuksessa opiskelijan oma ajanhallinta ja itseohjautuvuus korostuvat, sillä lähiopetusta on hyvin vähän. Valintakurssi antaa käsityksen siitä, mitä opinnot vaativat ja sisältävät. Valintakurssilla saa tuntuman, että onko se itselle sopiva vaihtoehto.

Teemme harkittuja muutoksia opiskelijavalinnassamme. Seuraamme tarkoin opiskelijoidemme opintojen etenemistä ja heidän työllistymistään opintojen jälkeen.  Kulttuurialalla valitsemme jatkossakin kaikki opiskelijat valintakokeen perusteella. Sosiaali- ja terveysalalla kokeilemme eri vaihtoehtoja ja seuraamme niiden tuloksia. Ensi keväänä Iisalmen sairaanhoitajakoulutuksessa (monimuotototeutus) on valintatapana valintakurssi ja sen lisänä ryhmähaastattelu. Bioanalytiikassa osa opiskelijoista valitaan pelkän yo-todistuksen perusteella, ilman soveltuvuuskoetta. Nämä ovat merkittäviä muutoksia kohtuulliseen pitkään sosiaali- ja terveysalalla valinneeseen valintapaan, jossa soveltuvuuskoe on ollut keskeisessä roolissa.

 

Anne Koskela
Opintoasiainpäällikkö
Savonia-ammattikorkeakoulu

Tutkintotodistus voi olla pääsylippu, mutta ei koskaan este koulutukseen pääsemiselle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *