Valintakoe, pääsykoe, todistusvalinta, avoimen väylä, valintakurssi. Ovet korkeakouluun voivat avautua hyvin monella tavalla nykyään. Savonia-ammattikorkeakoulussa tänä keväänä yhteishaussa oleviin kaikkiin monimuotototeutuksina opiskeltaviin tutkinto-ohjelmiin opiskelijavalinta tapahtuu valintakurssin kautta. Mutta mikä ihme on valintakurssi?

Valintakurssi koostuu tutkinto-ohjelman opinnoista, jotka suoritetaan verkko-opintoina kevään aikana. Valintakurssille on määritelty tarkka aloitus- ja päättymisaika. Valintakurssin aikana kyseiseen koulutukseen hakeneet opiskelevat itsenäisesti annetun aikataulun ja ohjeiden mukaan. Valintakurssin päättymisen jälkeen opettajat arvioivat ja pisteyttävät suoritukset. Eniten pisteitä saaneet saavat opiskelupaikan kyseisessä koulutuksessa ja aloittavat opintonsa elo-syyskuun vaihteessa.

Savoniassa on kevään yhteishaussa viisi monimuotototeutuksena opiskeltavaa koulutusta:

  • Tradenomi (AMK), liiketoiminta
  • Tradenomi (AMK), wellness-liiketoiminta
  • Sairaanhoitaja (AMK)
  • Agrologi (AMK)
  • Insinööri (AMK), energiatekniikka

Näistä kolmeen koulutukseen (molemmat tradenomikoulutukset ja energiatekniikan insinöörikoulutus) valinta tapahtuu pelkän valintakurssin pisteiden perusteella. Sairaanhoitajan koulutuksessa valintakurssissa parhaiten menestyneet kutsutaan lisäksi ryhmätilanteeseen ja agrologin koulutuksessa haastatteluun, jotka myös pisteytetään ja jotka vaikuttavat opiskelijavalintaan.

Koska opinnot ovat tutkinto-ohjelman opintoja, voi sanoa että hakijat aloittavat opintonsa jo keväällä ja syksyllä jatkavat siitä mihin valintakurssilla jäätiin. Kaikki hakijat eivät kuitenkaan saa opiskelupaikkaa. He saavat opintopisteitä valintakurssin suorituksestaan. Suoritusta he voivat hyödyntää myöhemmin jossakin muussa koulutuksessa hyväksilukemisen kautta. Lisäksi hakijat saavat kokemuksen siitä, mitä opiskelu korkeakoulussa on.

Monimuotototeutuksissa opiskelu on hyvin itsenäistä, aikatauluista on huolehdittava itse ja erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä, -materiaaleja ja -välineitä on osattava käyttää. Opinnoilla monimuotototeutuksessa on aivan samat osaamistavoitteet kuin päivätoteutuksen opinnoilla. Monimuotototeutukseen opiskelemaan hakevilla on yleensä muun koulutuksen ja työn kautta hankittua osaamista, jota hyväksiluetaan ja hyödynnetään opinnoissa. Sen vuoksi opetusmenetelmät eroavat päivätoteutukseen verrattaessa.

Valintakurssista hyötyvät sekä hakijat että korkeakoulu. Hakijat saavat aidon kokemuksen opintojen sisällöstä ja toteutuksesta. He voivat miettiä kurssin aikana, onko koulutus itselle sopiva. Opiskelijavalinnassa korkeakoulut pyrkivät löytämään motivoituneet ja opinnoista hyvin selviävät opiskelijat. Valintakurssi on työläämpi sekä hakijalle että korkeakoululle kuin valintakoe tai todistusvalinta.  On aivan eri asia käydä 2-3 tunnin valintakokeessa tai hakea todistuksen perusteella kuin opiskella useampi viikko intensiivisesti korkeakouluopintoja.

Valintakurssin aikana mitataan hakijan oppimisvalmiuksia, tiedonhakutaitoja ja samalla perehdytään alaan. Aika näyttää, että väheneekö esimerkiksi keskeyttäneiden määrä monimuotototeutuksissa valintakurssin myötä. Ainakin opiskelijoille on annettu realistinen kuva opinnoista jo hakuvaiheessa.

Anne Koskela
Opintoasiainpäällikkö
Savonia-ammattikorkeakoulu

Valintakurssin kautta tutkinto-opiskelijaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *