Sosiaalialalla johtotehtävissä Venäjällä työskennelleestä Svetlanasta (nimi muutettu) tuli Suomessa pitkäaikaistyötön. Hän osasi hakea tutkintonsa rinnastamista Opetushallitukselta, mutta ei tiennyt, mitä tehdä päätöksellä.

Suomessa on paljon maahanmuuttajia työtä vailla. Jotkut ovat korkeasti koulutettuja omassa maassaan, mutta Suomessa tutkintoa ei välttämättä tunnusteta. Suomalainen työelämä on niin tutkinto-orientoitunutta, että melkein työhön kuin työhön vaaditaan soveltuva suomalainen tutkinto tai pätevyys. Miten nämä henkilöt voivat löytää väylän tutkintoon ja osaamistaan vastaavaan työhön?

Työkkärikään ei ymmärtänyt Opetushallituksen vaatimuksia, mutta ohjeisti Svetlanan Savonia-ammattikorkeakoulun maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen, Mavasuomeen. Mavasuomen aikana hän oppi, millä tavalla suomalaisessa korkeakoulussa opiskellaan. Savoniassa oli lisäksi tarjolla vaaditut täydentävät kurssit, ja vuodessa ne oli suoritettu.

Savonian suomen kielen kursseille ja valmentavaan koulutukseen voi osallistua verkossa vaikka kotoa tai kirjastosta.

Korkeakoulut järjestävät näitä maahanmuuttajille suunnattuja korkeakouluopintoihin valmentavia opintoja. Opintojen tavoitteena on antaa maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille riittävät valmiudet hakeutua ja menestyä korkeakouluopinnoissa. Savonia-ammattikorkeakoulun järjestämät valmentavat opinnot sisältävät kirjallisen ja suullisen suomen kielen kehittämisen lisäksi työelämään tutustumista, korkeakouluopiskeluun valmistautumista sekä korkeakouluopintoihin hakemiseen ohjausta.

Svetlana pääsi Mavasuomen työkokeiluun toivomaansa paikkaan oman paikkakuntansa päiväkotiin. Päiväkodin johtaja oli erittäin tyytyväinen, että työyhteisön monikulttuurisuusosaaminen lisääntyi.

Erilaisessa kulttuurissa ja vieraan kielen koukeroissa nämä maahanmuuttaneet tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta. Tukea tarvitaan korkeakouluopiskeluissa ja työelämässä tarvittavan suomen kielen osaamisen vahvistamiseen sekä oman urapolun löytämiseen.

Valmentavassa koulutuksessa opiskelevat selkeästi hyötyvät tutustumisesta konkreettisesti suomalaiseen korkeakoulujärjestelmään aidoissa oppimisympäristöissä. Opinnot toteutuivat tänä vuonna Savoniassa ensimmäistä kertaa kokonaan verkkovälitteisesti. Tutuksi tulivat Moodle, Zoom,O365, Opintopolku-sivusto ja monet muut hyödylliset sovellukset ja sivustot.

Ja viimeksi, kun kuulimme Svetlanasta, saimme vuolaat kiitokset: olihan hän saanut vakituisen työpaikan! Mavasuomesta hän sai tiedon, missä ja miten täydentää tutkintonsa suomalaisille työmarkkinoille kelpoiseksi.

Mavasuomen opiskelijat ovat motivoituneita saamaan töitä ja lähtevät rohkeasti tavoittelemaan omaa unelmaansa ja tulevaisuuden suuntaa. Toivottavasti korkeakouluilla ja suomalaisella työelämällä löytyy valmiutta ottaa tämä potentiaali vastaan.

 

Kukka-Maaria Raatikainen, suomen kielen ja viestinnän lehtori
Sanna Savela, kielten lehtori
Arja Hiltunen, opintoneuvoja
Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuva: Sarita Hyvönen

– – – – –

Katso suomen kielen kurssit ja valmentava koulutus maahanmuuttajalle >>

Maahanmuuttajan polku elämässä eteenpäin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *