Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelman opinnoissa on moniammatillisen hanketyön harjoittelu, jonka aikana opiskelijat työskentelevät erilaisissa moniammatillisissa hankkeissa yhteistyössä työelämän kanssa. Tarkoituksena on tuottaa, jakaa ja hyödyntää sairaanhoitajan asiantuntijuutta.

Nalleneuvolatoimintaa on toteutettu useana vuonna Perheentalon kanssa. Perheentalo-yhteistyö tukee lapsiperheiden arkea ja lisää osallisuuden mahdollisuuksia. Perheentalo toimii verkostomaisesti usean eri toimijan yhteisvoimin. Keskeisinä toimijoina Perheentalo -yhteistyössä ovat Iisalmen Pelastakaa Lapset ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Iisalmen yhdistys ry ja Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys ry.

Lisätietoja Perheentalon toiminnasta.

Ensin neuvolaa markkinointiin

Hanketyön harjoittelu käynnistyi nalleneuvolaa edellisenä lukuvuonna toteuttaneiden opiskelijoiden markkinoitua toimintaansa. Kiinnostuimme hankkeesta ja työskentelystä lasten kanssa.

Aloitimme nalleneuvolatoiminnan maaliskuussa 2018 suunnittelemalla ja markkinoimalla toimintaa. Toiminnan markkinointia varten teimme esitteen, jonka lähetimme yhteistyötahoille. Lisäksi markkinoimme sosiaalisessa mediassa.

Valmistaudumme nalleneuvolakäynteihin askartelemalla neuvolakortit, hankkimalla neuvolassa tarvittavia välineitä, ostamalla laastareita sekä tarroja riittävästi. Aiempien opiskelijoiden tapaan jatkoimme toimintaa kirjastoissa ja Perheentalolla Iisalmessa sekä lisäksi laajensimme toimintaamme päiväkoteihin ja muihin varhaiskasvatuksen yksiköihin. Toimintaa on ollut Iisalmessa, Kiuruvedellä, Varpaisjärvellä sekä Lapinlahdella.

Mitä nalleneuvolassa tapahtuu?

Nalleneuvola on lapsille suunnattua mielekästä toimintaa. Siinä jäljitellään oikeaa lapsen neuvolakäyntiä. Usein neuvolakäynti jännittää lasta. Nalleneuvolan tarkoituksena on tehdä lapsille neuvolatarkastuksen sisältöä tutuksi leikin ja mielikuvituksen avulla. Tärkeää on, että lapselle jää neuvolakäynnistä positiivinen kokemus ja hyvä mieli.

Erika tutkimassa villisikapehmoa nalleneuvolavastaanotolla ryhmäperhepäiväkoti Nuppulassa.

Lapsi tuo neuvolakäynnille mukanaan oman lempipehmolelunsa. Neuvolakäynnillä lelua tutkitaan ja mitataan. Leikin avulla lapsi saa käsiteltyä tunteitaan ja mahdollisia pelkojaan mukavalla tavalla. Vuorovaikutus ja lapsen oman mielenkiinnon mukaan eteneminen on tärkeää neuvolakäynnillä. Lapsi kohdataan omana itsenään. Lasta kunnioitetaan ja lapsen annetaan kertoa itse, miten lelu voi ja onko lelulla ollut jotakin terveyshuolia.

Lapsi saa itse osallistua tutkimusten tekemisiin, esimerkiksi korvien tutkimiseen korvalampulla sekä lelun mittaamiseen mittanauhalla. Lapsi saa neuvolakäynnin loppuvaiheessa päättää, annetaanko pehmolelulle nalleneuvolarokote. Lapsi saa itse halutessaan olla apuna rokotuksen laittamisessa lelulle. Laastarin valitseminen on mukavaa ja lapsi saa itse laittaa rokotuskohtaan laastarin.

Neuvolakorttiin tutkimukset

Nalleneuvolassa jokainen lapsi saa valita pehmolelulleen mieleisen nalleneuvolakortin, johon kirjoitetaan ylös tehdyt tutkimukset. Lopuksi lapsi saa valita tarran neuvolakorttiin ja saa neuvolakortin mukaansa.

Käynnin päätteeksi lapselta kysytään, millainen nalleneuvolakäynti oli hänen mielestään. Lapsen ajatusten keräämisessä käytettiin apuna palautenallea, jonka lapsi kävi laittamassa sille varattuun hymiötauluun. Mikäli nalleneuvolassa oli mukavaa, lapsi kävi laittamassa nallekortin hymynaaman puolelle ja mikäli neuvolassa ei ollut niin mukavaa, niin surullisen naaman puolelle.

Hanna tutkimassa pehmopingviiniä ryhmäperhepäiväkoti Nuppulassa.

Palautenallet ovat toimineet melko hyvin. Pienten lasten kohdalla hymy ja surunaaman ymmärtäminen on hankalaa ja näin ollein pieniltä lapsilta saatu palaute ei aina välttämättä ole ollut todenmukainen. Pienten lasten kohdalla palautteen antamisessa aikuinen on ollut aina apuna.

Suullisesti olemme myöskin kysyneet palautetta esimerkiksi päiväkodeista, joissa olemme vierailleet. Palaute on ollut positiivista ja nalleneuvolatoiminta on koettu hyödyllisenä ja mukavana piristeenä päivään. Myöskin vanhemmat ovat antaneet palautetta, että nalleneuvolatoiminta on hyvä lapsille, joille on jäänyt sairaala/neuvolapelkoa juuri esimerkiksi korvien tutkimisen tai rokotusten vuoksi.

 

Jutun kirjoittivat: Hanna Kiviharju ja Erika Tikkanen, sairaanhoitajaopiskelijat, Sinikka Roth, Perheentalo, Katrina Hyvönen ja Arja-Sisko Kainulainen, hoitotyön lehtorit Savoniasta.

Lähteet:

LAITANEN, Emmi ja VUORINEN, Salla 2018. Nalleneuvola – Lasten ja perheiden terveyden edistäminen toimintamalli. Iisalmi: Savonia ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma. Opinnäytetyö. [Viitattu 3-10-2018] Saatavissa: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/146564/Laitanen_Emmi.pdf;jsessionid=82FDCD465B1558FD4A4A3C48FD665F85?sequence=1

PERHEENTALO s.a. Yhdessä lapsen parhaaksi. [Viitattu 23.10.2018] Saatavana: www.perheentalo.fi

Savonia s.a. Opetussuunnitelmat, Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma, Opintojaksokuvaus [Viitattu 23.10.2018]. Saatavana: http://portal.savonia.fi/amk/fi/opiskelijalle/opetussuunnitelmat?yks=IS&krtid=1021&tab=6&krtid2=55185

 

Villisiat, pingviinit ja nallet vastaanotolla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *