Pohjois-Savon alueella käynnissä oleva Teolliset symbioosit hanke ja Sitran #Kiertotalous-hanke järjestivät yhteistyössä kiertotalouden innovaatioleirin Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Leiri oli yksi osa valinnaista, verkossa suoritettavaa Kiertotalouden vaihtuvat opinnot -opintojaksoa.

Innovaatioleirin tavoitteena oli saada monialaiset ja eri vuosikursseilta koostetut kuuden hengen opiskelijaryhmät ideoimaan 24 tunnin aikana uusia hyötykäyttömahdollisuuksia alueen yrityksissä muodostuville materiaalisivuvirroille. Samalla Savonia pilotoi Tampereen ammattikorkeakoulun kehittämää 24h-innovaatioleirimenetelmää (#Kiertotalous -menetelmäopas).

Ennen leiriä opiskelijat tutustuivat verkko-oppimisympäristössä kiertotalouden perusteisiin ja toimintamalleihin, vastuulliseen yritystoimintaan ja resurssitehokkuuden työkaluihin. Leiri aloitettiin “Pohjois-Savon sivuvirroissa on ideaa” -seminaarilla, jossa Resbonsia Quality Solutions yrityksen asiantuntija piti johdantoluennon yritysvastuusta ja kiertotalouden mahdollisuuksista yritystoiminnassa. Kolme Teolliset symbioosit –hankkeessa mukana olevaa yritystä toimi leirillä käsiteltävien aiheiden toimeksiantajina. Yritykset esittelivät seminaarissa heillä syntyvät materiaalisivuvirrat ja haastoivat opiskelijat ideoimaan sivuvirroille uusia käyttökelpoisia hyödyntämismahdollisuuksia. Sivuvirtamateriaaleja olivat sahuutuksen pintalauta, sahan- ja kutterinpuru, sipulin kuori ja sipulimehu sekä suursäkit (polypropeeni). Jokaiselle opiskelijaryhmälle annettiin yksi aihe.

Ryhmä- ja aihejakojen jälkeen ryhmäläiset tutustuivat toisiinsa mm. savolaesen suunnistuksen parissa. Varsinainen ideointityö aloitettiin ryhmäkohtaisissa huoneistoissa (Kylpylähotelli Rauhalahti), joissa tiimit loivat itselleen pelisäännöt ja tiimiroolit. Tämän jälkeen aloitettiin varsinainen sivuvirtoihin kohdistuva innovaatiotyö, joka eteni 24h-innovaatioleirin menetelmäkuvausta soveltaen:

  1. Idearyöppy: 10 ideaa per tiimiläinen
  2. Kaikkien ideoiden ryhmittely ja työstö tiimissä
  3. Jokainen tiimiläinen valitsee yhden idean jatkoon
  4. Ideoiden täsmennys ja täydennys ”Joo ja” –menetelmällä
  5. Valittujen ideoiden arvottaminen ratkaisuvoima ja uutuusarvo matriisin avulla
  6. Parhaan idean arviointi Business Model Canvasilla
  7. Lopputuloksen esittely muille osallistujille ja toimeksiantajille

Osa tiimeistä työskenteli omien ideoidensa parissa yömyöhään. Ideat viilattiin ja esitykset valmisteltiin toisen leiripäivän aamuna. Leirin päätteeksi opiskelijatiimit esittelivät parhaat ideat ensin pitchaamalla, ja sen jälkeen ideoihin syvennyttiin esitysten kautta. Myös yritysten edustajat oli kutsuttu tulosten purkutilaisuuteen. Esitysten jälkeen opiskelijat saivat palautetta ideoistaan ja he äänestivät parasta ideaa. Näistä kaksi eniten ääniä saanutta ryhmää palkittiin leffalipuilla.

Opiskelijoilta saatiin paljon hyvää palautetta kiertotalousaiheisen innovaatioleirin järjestämisestä. Myös toimeksiantajina mukana olleet Teolliset symbioosit –hankkeen yritykset antoivat hyvää palautetta tapahtumasta ja kiitosta opiskelijoiden tekemästä ideointityöstä. Opiskelijoiden ideat olivat sekä rohkeita että innovatiivisia, mutta myös realistisia. Toki saimme myös kehitysehdotuksia siitä, mitä voidaan tehdä ensi kerralla paremmin, mutta sekin palaute otettiin ilolla vastaan, jotta 24h-innovaatioleirin menetelmää voidaan kehittää paremmaksi.

Leirillä opiskelijat tutustuivat muiden alojen opiskelijoihin ja monialaisuus oli kaikin puolin rikkaus, joka mahdollisti laajan ideavirran syntymisen ja osaamisen jakamisen opiskelijoiden välillä. ”Kiertotalous ei ole pelkkää materiaalien kiertoa, vaan myös tiedot ja taidot kiertävät.” (#Kiertotalous-menetelmäopas: virallinen pilotointiversio 2018)

Leirillä yhdistyivät hienosti kolme tärkeää käsitettä: monialaisuus, projektimainen työskentely ja työelämälähtöisyys, jotka kaikki ovat tärkeitä komponentteja kiertotalouden eteenpäin viemisessä.

Kiitos vielä kaikille tapahtumassa mukana olleille yrityksille, Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja henkilökunnalle, hankkeille sekä Kylpylähotelli Rauhalahdelle yhteistyöstä!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terhi Rahkonen
Projektivastaava, Kuopion seutu
Teolliset symbioosit – materiaalikehitys ja malli-Y -analyysi Pohjois-Savo
Savonia-ammattikorkeakoulu

Merja Tolvanen
Yliopettaja, ympäristötekniikka
Teolliset symbioosit – materiaalikehitys ja malli-Y -analyysi Pohjois-Savo
Savonia-ammattikorkeakoulu

Tanja Pentinsaari
Päätoiminen tuntiopettaja, energiatekniikka
#Kiertotalous – uutta yritysyhteistyötä ja pedagogiikkaa kiertotalouden moduuliopintojen edistämiseksi
Savonia-ammattikorkeakoulu

– – – – –

Kiertotalouden Innovation Camp järjestettiin Kylpylähotelli Rauhalahdessa Kuopiossa 1. – 2.11.2018.

Kiertotalouden opetus- ja hankeyhteistyötä Savoniassa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *