Nykyisin huomaan yhä enemmän lehtijuttuja ja some-postauksia, jotka liittyvät ihmisten johtamiseen ja jaetun johtajuuden eri muotoihin. Mielestäni onkin jo korkea aika kohdistaa ensin huomio työntekijään, hänen kykyihinsä ja toiveisiinsa ja vasta sen jälkeen euroihin. Erityisesti sosiaali- ja terveysalalla työvoiman saatavuus alkaa olla yhä suurempi haaste, väestön ikärakenteen muutoksista johtuen työvoiman tarve on kasvava. Toisaalta myös sairauspoissaolojen määrä on noussut suureksi, mm. hoitajilla, lähihoitajilla ja laitoshuoltajilla se on keskimäärin 24,9 päivää vuodessa (Työterveyslaitos 10.5.2019). Eräänä syynä suuriin sairauspoissaolomääriin on Työterveyslaitoksen mukaan se, että sosiaali- ja terveysalan työntekijöillä on paljon töitä ja vähän työn hallintaa eli vaikuttamismahdollisuuksia omaan työhönsä.

Tilanne ei kuitenkaan ole toivoton. On havaittu, että työntekijöiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen satsaamalla saadaan kuin sivutuotteena myös organisaation tuottavuus parantumaan (Hakola L. 2016). Lightfulness Työssä on valmennuskokonaisuus, jossa merkityskeskeisyys ja henkinen hyvinvointi tuodaan osaksi työn arkea ja koko työyhteisön hyvinvoinnin tueksi.

Ihmisen henkinen olemus ja sydäntietoisuus yhdistettynä rationaaliseen ajatteluun ohjaa koko työyhteisön menestyksekkääseen toimintaan.

Lightfulness Työssä -valmennuskokonaisuus on kehitetty Business Finland Oy:n tukema.

Lightfulness –valmennusmatkaTM keskittyy vahvistamaan yhteyttä yksilön fyysisen ja henkisen olemuksen välillä. Siinä tuetaan esimiesten, henkilöstön ja siten myös asiakkaiden kasvua kohti ainutlaatuista kukoistusta. Valmennuksessa kehitytään vuorovaikutustaidoissa ja yksilön tuntemuksessa, joka vahvistaa työyhteisön tasapainon ja rauhan tilaa.

Jokainen osallistuja saa mahdollisuuden tutustua sisäiseen viisauteensa ja omiin henkilökohtaisiin lahjoihinsa oivaltaen samalla oman merkityksensä työyhteisön osana.

Valmennusmatka on kolmen tapaamisen kokonaisuus, jossa lähdetään liikkeelle itsestä, jatketaan matkaa tiimin/työyhteisön merkitykseen ja menestykseen ja lopulta päädytään asiakkaaseen.

Sosiaalipsykologi, Lightfulness Coaching –konseptin (https://www.lightfulnesscoaching.fi/) perustaja Leena Maria Markkasen mukaan useimmiten organisaatiot keskittyvät toiminnassaan tavoite- tai ratkaisukeskeisyyteen. Hän toteaa, että Lightfulness Työssä –valmennuskokonaisuuden ydin muodostuu kehittämästämme merkityskeskeisestä työskentelyotteesta, jossa luodaan uutta, kevyempää ja tarkoituksenmukaisempaa työelämää ohjaten siten yrityksiä kohti menestyvää liiketoimintaa. Kun yksilö löytää merkityksen tekemälleen työlle, hän tavoittaa ainutlaatuisen elämänvoimansa merkittävänä osana työyhteisöä lisäten näin koko organisaation hyvinvointia.

Olen itse kouluttautunut Lightfulness Coach Masteriksi, joka tarkoittaa sitä, että olen käynyt läpi koko matkan sisäisyyteeni ja kohdannut omat ajatus- ja toimintamallini, pelkoni ja epävarmuudentunteeni. Tämä omakohtainen matka mahdollistaa syvällisen ymmärryksen valmennettavien yksilöiden ja työyhteisöjen matkasta.

 

Päivi Tikkanen
Erityisasiantuntija, ft, TtT, Lightfulness Coach Master
Savonia-ammattikorkeakoulu

 

Tietoa tästä koulutuksesta löydät http://taydennys.savonia.fi/images/pdf/Lightfulness.pdf  ja minulta voi kysyä lisää!

 

Hakola L. Toim. Tee tästä nyt tolkkua! Tolkunteko suomalaisissa yrityksissä. VTT TECHNOLOGY 269, 2016.
Työterveyslaitos. https://www.ttl.fi/sairauspoissaolojen-maara-kasvussa-kunta-alalla/ 10.5.2019

Henkinen hyvinvointi ja merkityskeskeisyys menestyvää työyhteisöä tukemassa

2 thoughts on “Henkinen hyvinvointi ja merkityskeskeisyys menestyvää työyhteisöä tukemassa

 • August 26, 2019 at 8:52 am
  Permalink

  Erinomaista! 🙏 Koen, että olemme vasta alussa siinä, mitkä ovat meidän todelliset voimavarat ja mahdollisuutemme kehittyä paitsi yksilöinä, mutta myös työ/yhteisöinä.

  Kokemuskulmamme mukaan – analyyttisemman ja objektiivisemman ”näkökulman” sijaan – olemme myös niiden uskomustemme ja henkilökohtaisten kokemustemme pohjalta arvioitujen ”mahdottomuuksien” ohjaamia, joiden rakenteesta emme ole vielä tietoisia. Jungin sanoin: ”Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate.” Matka itseen paljastaa näkymättömät lasikatot ja raja-aidat

  Samalla paljastamme itsellemme oman historiamme lisäksi kaiken sen, mitä sanomattomina periaatteina, pakotteina ja painoina olemme ottaneet kantaaksemme elämässämme muilta; kulttuurista, suvusta, mediasta (esim. pelotteet) jne.

  Tiedostamisesta on seurauksena itsenäisen ajattelun kirkkaus, olemisen keveys ja toiminnan luonnollinen voima. Sitä voi kutsua myös luovuusvoimaksi, joka harvoin jos koskaan pääsee esille osaoptimoinnin ja tehojen lisäämisen dynamiikassa – vaikka väliaikaisia ja lyhyen tähtäimen tuloksia sillä saavutetaankin.

  Kysymys kuuluu, kummankaltaisia tuloksia haluaa olla osaltaan tuottamassa tai niitä johtamassa?

  Uusi kokemus itsestä ja mahdollisuuksistamme on kirjaimellisesti ”Deus Ex Machina” -hetki, jolloin näennäisen mahdottomuuden keskellä sisäsyntyinen ja vaivaton merkityksellisyys auraa tiensä läpi niiden esteiden, joiden ajattelimme vielä hetki sitten olevan vaikeuksien kautta voitettavissa.

  Reply
  • August 28, 2019 at 4:54 am
   Permalink

   Kiitos upeasta kommentistasi Jaan-Erik! Luovuusvoimaa työelämä juuri tarvitseekin 🙂

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *