Verkkopalvelujen saavutettavuuden parantaminen koskee kaikkia julkisen sektorin toimijoita, niin myös Savoniaa. Meidän pitää jatkossa tuottaa verkko- ja mobiilipalvelumme saavutettavasti.

Pyrimme siihen, että www-sivut ja myös meidän oma sisäinen intranet saadaan saavutettaviksi, toteaa viestintäpäällikkö Petteri Alanko. Tosin on todettava, että meillä on niin paljon sisältöjä, että kaikkia vanhoja sisältöjä ei pystytä muuttamaan, mutta teemme parhaamme.

Taustalla ovat laki ja direktiivi

Verkkosivustojen saavutettavaksi tekemiseen on aikaa ensi syksyyn saakka. Mobiilisovellusten on oltava saavutettavia vuoden 2021 keväällä.

Voimaan jo tullut saavutettavuusdirektiivi ja kansallinen laki digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta todellakin velvoittavat organisaatioita. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuutta.

 

Omia ja yhteisiä sisältöjä tarkastellaan

Osaan Savonian sisällöistä voimme itse vaikuttaa suoraan. Sitten on palveluita, joissa teemme yhteistyötä toisten organisaatioiden kanssa. Tuotamme materiaalia esimerkiksi valtakunnalliseen Opintopolkuun.

Sivustoilta pitää esimerkiksi pystyä hakemaan tietoa Enter-komennolla: kaikki tällaiset tekniset ratkaisut pitää varmistaa, kuvailee Alanko.

Toisaalta meidän pitää myös varmistaa kognitiivinen saavutettavuus eli se, että lukija ymmärtää, mitä tekstissä sanotaan, lisää Savonian selkokielen ja -viestinnän opettaja Soilimaria Korhonen.

Mihin kaikkeen saavutettavuusvaatimus ulottuu?

Sivuston saavutettavuuden poikkeavuuksista kerrotaan jatkossa Savonian saavutettavuusselosteessa. Suorissa video- ja äänilähetyksessä ei tarvita tekstitystä, mutta esimerkiksi rehtorin pitämästä videoidusta puheesta tehdään tekstitetty versio 14 vuorokauden sisällä, jos se jää tallenteeksi verkkosivuille.

Laki ei koske ulkopuolisen sisältöä, eli esimerkiksi opiskelijoiden jakamat somesisällöt eivät kuulu tähän. Toisaalta jos Savonia-amk jakaa edelleen esimerkiksi opiskelijan tekemän videon, se tulee tekstittää eli tehdä saavutettavaksi viimeistään jakovaiheessa.

Olemme suunnitelleet myös sähköistä kampuskarttaa helpottamaan tilojen löytymistä. Jos emme saa sitä saavutettavaksi, teemme päätöksen kuitenkin tietoisesti, kuvailee Alanko mahdollisia poikkeavuuksia.

Videoiden tekstitys kuuluu vaatimuksiin

Direktiivi sanelee, että organisaatioiden Youtube-videot pitäisi tekstittää. Vaikka YouTubessa on oma videoiden tekstitysmahdollisuus, toistaiseksi tähän ei ole markkinoilla helposti toimivaa automaattista työkalua, joka pystyisi hoitamaan homman selkeästi suomeksi. Sellainen lienee jo kehitteillä, ja kaikki mahdollisuudet automatisoida näitä toimintoja otetaan tarkasteluun.

Pitää muistaa, että esimerkiksi somesisältöjen saavutettavuutta voi parantaa jo nyt välineiden omilla työkaluilla: esimerkiksi Twitterissä voidaan lisätä kuvaan teksti taustatietoihin, huomauttaa Soilimaria Korhonen. Silloin henkilö, joka ei näe kuvaa, näkee silti ehkä tärkeänkin siihen liittyvän informaation.

Entäpä Savonian englanninkieliset www-sivut? – Kun suomenkielinen sisältömme on kognitiivisesti ja teknisesti saavutettavissa aletaan vasta kääntää englanniksi ja katsoa englanninkielisiä materiaaleja, aavistelee Soilimaria Korhonen.

Henkilöstö tarvitsee koulutusta

Työryhmä keskusteli lokakuun alussa myös opetussisältöjen saavutettavuudesta. Selvää on, että yhteisiin ohjeisiin on tulossa muutoksia. Koulutustakin opetushenkilökunnalle on luvassa, sillä vaatimukset pitää ottaa huomioon työssä, esimerkiksi tehdä vaatimusten mukainen Word- tai PDF-tiedosto, lisätä kuville vaihtoehtoinen teksti ja kirjoittaa saavutettavaa kieltä. Pienin askelin kohti selkeämpää viestintää!

Sanktioista ei vielä tiedetä, mutta Savonian saavutettavuustyöryhmässä on vankka halu varmistaa, että kaikki saavat viestimme perille vaivattomasti. Tämä on vastuumme kantamista viestintämme selkeydestä.

 

Kirjoittaja
Kukka-Maaria Raatikainen
Suomen kielen ja viestinnän lehtori ja koordinaattori
Saavutettavuus-työryhmän jäsen
Savonia-ammattikorkeakoulu

 

Lue lisää:

saavutettavuusvaatimukset.fi

Valtiovarainministeriö: Saavutettavuus
https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi

Finlex: Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306

Poutapilvi: Saavutettavuusdirektiivi.fi
https://saavutettavuusdirektiivi.fi/

Savonian blogipostaus:

Mitä julkisen sektorin tiedontuottajan pitää tietää saavutettavuusdirektiivistä?
https://blogi.savonia.fi/yhteiskuntavastuutakantamassa/2019/04/12/mita-julkisen-sektorin-tiedontuottajan-pitaa-tietaa-saavutettavuusdirektiivista/

Saavutettavuuteen täytyy panostaa

Leave a Reply

Your email address will not be published.