Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuus, pysyvä positiivinen muutos, syntyy ennen kaikkea käyttöönotettujen ja hyödynnettyjen uusien ratkaisujen kautta. Kuitenkin myös uusi tieto, uusi osaaminen ja vuorovaikutus itsessään saattavat johtaa hyödyllisiin lopputuloksiin. Vaikuttavuuden todentaminen ja mittaaminen on haasteellista pitkien viiveiden ja moninaisten syy-seuraussuhteiden takia. Vaikuttavuuden syntymekanismit ovat monipolviset ja jokainen tapaus on yksilöllinen.

Meidän kannalta olennaisinta on, että voimme olla mukana vaikuttamassa positiivisesti yhteistyökumppaneidemme toimintaan.

Savaksen kanssa vammaisten oikeuksia turvaamassa

Nyt haluamme nostaa esiin esimerkkejä erilaisista vaikuttavuuden syntytarinoista, joissa yhteistyökumppanimme kertovat miten olemme onnistuneet luomaan vaikuttavuutta heidän toimintaansa. Esimerkiksi Savaksen kanssa tekemässämme yhteistyössä voimakkaasti muuttuva toimintaympäristö edellytti heidän strategian päivittämistä vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin. Yhteiskunnallisena yrityksenä Savas edistää palveluillaan erityisryhmien kokonaisvaltaista hyvinvointia ja he haluavat kehittämis- ja innovaatiotoimintansa sekä palvelumuotoilun kautta kehittää palvelujaan ja työkäytäntöjään. Tavoitteena on pystyä mahdollistamaan erityisryhmille joustavia yksilöllisen elämän vaihtoehtoja ja tukea heidän osallistumistaan yhteiskunnallisiin toimintoihin, kertoo Savon Vammaisasuntosäätiön toimitusjohtaja Tomi Kaasinen.

Savonia-ammattikorkeakoulu fasilitoi Savaksen strategiaprosessin liiketoimintapalveluna. Strategian työstämiseen osallistui kolmesataa ihmistä, mukana oli mm. henkilöstöä, läheisiä, sidosryhmiä, esimiehet, johtoryhmä ja hallitus. Yli tuhat aloitetta tuotettiin ja niitä työstettiin työpajoissa ja läheisilloissa. Käyttämäämme Into-työkaluun kertyi jopa 4500 arviointia. Näiden pohjalta työstettiin yhteinen näkemys Savaksen tulevaisuuden suuntaviivoiksi.

Osallisuus-käsite nostettiin uutena arvona ja läpileikkaavana teemana strategiaan. Kyse on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen universaalista arvosta. Arvo muuttaa pohjoismaalaisen kehitysvammatyön filosofiaa diagnooseihin perustuvista palveluista yksilön auttamiseen. Näin vammainen toimintarajoitteestaan huolimatta pystyy käyttämään yhteiskunnan palvelutarjontaa.

Taustalla YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:ssa 193 osallistunutta maata hyväksyivät 2015 kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030). Ne sisältävät yhteensä 17 tavoitetta ja 169 alatavoitetta, jotka on määrä toteuttaa vuoteen 2030 mennessä. Toteuttamisesta vastaavat kaikki maat, kehittyneet ja kehittyvät. Yksityinen sektori osallistuu myös aktiivisesti liiketoiminnalla ja rahoituksella. Suomi on sitoutunut Agenda 2030 omalla ohjelmalla. Agenda 2030 hakee ratkaisuja suuriin globaaleihin ongelmiin. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat arvovalintoja. On oikein toimia niiden mukaisesti. Pohjois-Savossa sijaitsevalla osaamisella on paljon annettavaa tavoitteiden toteuttamiseen. Savonia tukee omalta osaltaan kestävän kehityksen tavoitteita ottamalla ne huomioon tulevassa strategiassaan ja kohdentamalla käytännön ponnisteluita niiden saavuttamiseksi.

Esimerkiksi Savaksen työ kohdentui alatavoitteisiin 3.4 ”henkisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen” ja 10.2 ”osallistumista vammasta riippumatta”.

Ammattikorkeakoulujen lakisääteisenä tehtävänä on antaa työelämän kehittämisen vaatimuksiin perustuvaa korkeakouluopetusta sekä harjoittaa työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa sekä kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Savaksen esimerkki edistää jatkuvan oppimista, työelämää ja aluetaloutta.

Savonia julkaisee tästä eteenpäin viikoittain vaikuttavimman tapauksen. Ole kuulolla ja seuraa erilaisia vaikuttavuustarinoitamme osoitteessa vaikuttavuus.savonia.fi

Miika Kajanus
TKI-asiamies
Savonia-ammattikorkeakoulu

Mikko Vuoristo
Vararehtori
Savonia-ammattikorkeakoulu

Petteri Alanko
Viestintäpäällikkö
Savonia-ammattikorkeakoulu

 

Viikon vaikuttavimmat

Leave a Reply

Your email address will not be published.