Koululaisen hyvinvointia tukemassa monialaisesti

’Koulu lapsen hyvinvointiympäristönä’ -MOOC opintojakso lanseerattu digicampuksessa Viime vuosina koululaisten hyvinvointiin on kiinnitetty huomiota erityisen paljon. Koululaisten moninaiset oppimisen ja kasvun tuen tarpeet  ovat korostaneet monialaisen yhteistyön ja tuen merkitystä. (Suomen akatemia 2010.) Koulun henkilöstöllä sekä muilla ammattilaisilla on paljon