Työkykyjohtamisen pullonkaulat

Onnistunut työkykyjohtaminen edistää työntekijöiden työkykyä ja hyvinvointia. Erityisesti kunta-alalla, joka perinteisesti on hyvin työntekijävaltaista ja ikääntyvää (Kuntatyönantajat 2021) työurien pidentämisen ja työntekijöiden jaksamisesta huolehtimisen tarve on kasvanut viime vuosina. Tämä blogi perustuu sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinto-ohjelmassa tehtyyn