Työkykyjohtamisen pullonkaulat

Onnistunut työkykyjohtaminen edistää työntekijöiden työkykyä ja hyvinvointia. Erityisesti kunta-alalla, joka perinteisesti on hyvin työntekijävaltaista ja ikääntyvää (Kuntatyönantajat 2021) työurien pidentämisen ja työntekijöiden jaksamisesta huolehtimisen tarve on kasvanut viime vuosina. Tämä blogi perustuu sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinto-ohjelmassa tehtyyn

Kalkkeeripaperista sähköisiin todistuksiin – kurkistus opiskelijapalvelujen historiaan

Kesän aikana Savoniassa tullaan siirtymään sähköisiin tutkintotodistuksiin. Valintakokeet ovat olleet sähköiset parin vuoden ajan. Hakeminen korkeakouluun on tapahtunut sähköisesti jo kohta 20 vuotta. Savonian opiskelijapalveluissa on hyvin pysytty kehityksessä mukana ja aina pidetty mielessä se tärkein: opiskelija ja hänen asiansa.