Työkykyjohtamisen pullonkaulat

Onnistunut työkykyjohtaminen edistää työntekijöiden työkykyä ja hyvinvointia. Erityisesti kunta-alalla, joka perinteisesti on hyvin työntekijävaltaista ja ikääntyvää (Kuntatyönantajat 2021) työurien pidentämisen ja työntekijöiden jaksamisesta huolehtimisen tarve on kasvanut viime vuosina. Tämä blogi perustuu sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinto-ohjelmassa tehtyyn

Kalkkeeripaperista sähköisiin todistuksiin – kurkistus opiskelijapalvelujen historiaan

Kesän aikana Savoniassa tullaan siirtymään sähköisiin tutkintotodistuksiin. Valintakokeet ovat olleet sähköiset parin vuoden ajan. Hakeminen korkeakouluun on tapahtunut sähköisesti jo kohta 20 vuotta. Savonian opiskelijapalveluissa on hyvin pysytty kehityksessä mukana ja aina pidetty mielessä se tärkein: opiskelija ja hänen asiansa. 

Koululaisen hyvinvointia tukemassa monialaisesti

’Koulu lapsen hyvinvointiympäristönä’ -MOOC opintojakso lanseerattu digicampuksessa Viime vuosina koululaisten hyvinvointiin on kiinnitetty huomiota erityisen paljon. Koululaisten moninaiset oppimisen ja kasvun tuen tarpeet  ovat korostaneet monialaisen yhteistyön ja tuen merkitystä. (Suomen akatemia 2010.) Koulun henkilöstöllä sekä muilla ammattilaisilla on paljon

Kuntokartoitus, opiskelukuntokartoitus, elämän kuntokartoitus

Asuntoon tehdään kuntokartoitus usein silloin, kun asunnon myynti tulee ajankohtaiseksi tai halutaan muuten tietää asunnon sen hetkinen kunto. Kuntokartoituksessa tutkitaan asunto läpikotaisin mittaamalla, havainnoimalla, haastattelemalla ja selvittämällä rakennuksen historiaa sekä rakennusajan rakennusmääräyksiä. Koska olen ennen sosiaalialalle siirtymistä työskennellyt myös insinöörinä,

Viikon vaikuttavimmat

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuus, pysyvä positiivinen muutos, syntyy ennen kaikkea käyttöönotettujen ja hyödynnettyjen uusien ratkaisujen kautta. Kuitenkin myös uusi tieto, uusi osaaminen ja vuorovaikutus itsessään saattavat johtaa hyödyllisiin lopputuloksiin. Vaikuttavuuden todentaminen ja mittaaminen on haasteellista pitkien viiveiden ja moninaisten

Arvostavat aamukahvit – startti monimuotoisuuden edistämiselle Savoniassa

Savonia-amk toimii esimerkkinä monille nuorille, työelämän edustajille ja muille sidosryhmille. Niinpä olikin luontevaa, että Savonia osallistui syksyllä omalla joukkueellaan Ely-keskusten Kotona Suomessa -hankkeen Arvostavat aamukahvit -tilaisuuksiin. Aamukahveilla haluttiin tuoda esiin työyhteisöt monimuotoisuuden edistäjinä. Ideana oli keittää pannullinen kahvia ja kokoontua

Yhteisenä rintamana tulevalle vuosikymmenelle

Korkeakoulutuksen ympäristö muuttuu koko ajan, joten ammattikorkeakoulukentän menestyminen edellyttää uudenlaista aloitteellisuutta. Toiminnassamme emme voi tyytyä reagoimaan muiden esityksiin, vaan ammattikorkeakoulujen on näytettävä konkreettisesti miten pystymme tukemaan yritysten kasvua ja yhteiskuntamme hyvinvointia. Meidän on kyettävä tarjoamaan ratkaisuja yhteiskunnan ja työelämän ongelmiin,