Tässä blogissa julkaistaan artikkeleita siitä, miten Savoniassa mielletään korkeakoulun yhteiskuntavastuu. Artikkeleista voit lukea, mitä asioita Savoniassa koetaan siihen kuuluvan, ja miten huolehditaan näiden asioiden kehittämisestä ja vaikuttavuuden todentamisesta.

Blogin toimituskunta:
Mikko Vuoristo
vararehtori
Savonia-ammattikorkeakoulu

Esa Viklund
kehittämispäällikkö
Savonia-ammattikorkeakoulu