Hankkeen käynnistyttyä alettiin selvittää tarkoituksenmukaista sähköistä valmista alustaa, joka soveltuu valtakunnallisten arviointimenetelmien hallinnointiin ja järjestämiseen. Vaihtoehtoja jo olemassa olevista alustoista oli muutamia. Päätös Moodlen valinnasta arviointimenetelmien alustaksi tehtiin Moodlen tavoitettavuuden, siitä olevan laajan käyttökokemuksen ja turvallisuuden näkökulmista. Päätökseen vaikutti myös tieto siitä, että valtakunnallisesti ollaan luomassa suomalaisten korkeakoulujen yhteistä oppimisalustaa Moodleen.

Moodlekurssi, jossa sairaanhoitajan ydinosaamisen 180 op valtakunnallinen koe on, tehtiin väliaikaisesti Metropolia-ammattikorkeakoulun palvelimelle. Tämä mahdollisti kysymyspankin täydentämisen sitä mukaa, kun koekysymyksiä valmistui. Juurikurssi siirrettiin myöhemmin DigiCampuksen Moodleen. DigiCampus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke, jossa luodaan muun muassa digitaalinen pilvioppimisympäristö (Moodle) ympärivuotisten opiskelumahdollisuuksien tukemiseksi. Vaikka Moodle ei ole vielä käytössä kaikissa Suomen ammattikorkeakouluissa, DigiCampuksen Moodleen pystyvät kirjautumaan kaikki käyttäjät omilla HAKA-tunnuksillaan.

Sairaanhoitajan ydinosaamisen 180 op valtakunnallisessa kokeessa on sisällöllisesti samanlaiset juurikurssit suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Juurikursseista tehdään kurssikopio jokaisen ammattikorkeakoulun käyttöön yhden lukuvuoden ajaksi. Varsinaisille juurikursseille tehdään tarvittavat muokkaukset ja päivitykset, jolloin niistä tehdyt kurssikopiot ovat siten aina ajantasaiset.

Sairaanhoitajan ydinosaamisen 180 op valtakunnallisen kokeen moodlekurssi sisältää kysymyspankin ja kokeen lisäksi opiskelijoiden ja koetta hallinnoivien opettajien ohjeet. Opettajien ohjeet on osittain videoitu, jotka auttavat säätämään kurssin ja kokeen asetukset oikein. Koe tehdään valvotusti ja koe avataan opiskelijoille vasta koetilanteessa. Koe on myös ajastettu ja tällä hetkellä ajatuksena on, että kokeen suorittamisen maksimiaika on 3 tuntia. Kevään piloteissa saadaan tietoa siitä, miten suunniteltu aika riittää suhteessa kokeeseen valittuihin kysymyksiin. Pilotin tulosten perusteella tehdään tarvittavia muutoksia.

Koekysymykset on kategorisoitu kysymyspankkiin sairaanhoitajan ydinosaamisen alueiden ja kysymystyyppien mukaisesti. Koe arpoo koetta suorittaville jokaisesta kategoriasta saman verran kysymyksiä. Siten kokeeseen arpoutuvat kysymykset ovat osittain erilaisia kokeeseen osallistuvilla opiskelijoilla. Koska koetta tekevien opiskelijoiden määrät ovat hyvin isoja, Moodle tarkistaa ja pisteyttää opiskelijoiden suoritukset automaattisesti. Kun opiskelija on vastannut kaikkiin kysymyksiin, hän näkee ainoastaan saavuttamansa pisteet kokeesta. Opiskelijalla on kokeen jälkeen mahdollisuus saada palautetta osaamisestaan opettajalta.

Hankkeessa pilotoidaan kaksi kertaa Moodlen käytettävyyttä sekä Sairaanhoitajan ydinosaamisen 180 op valtakunnallisen kokeen menetelmällisiä ratkaisuja, kuten kokeen toimivuutta, kokeen sopivaa kestoa ajallisesti ja kokeen vaatimustasoa. Pilotointeihin osallistuvat opiskelijat, opettajat sekä terveydenhuollossa toimivat sairaanhoitajat, asiantuntijat ja johtajat. Pilottien tulosten perusteella alustaa, ohjeita ja koetta kehitetään edelleen ennen kokeen vuoden 2021 alkavaa valtakunnallista käyttöönottoa.

 

Rami Yli-Villamo, hankkeen työpaketti 6 vastuuhenkilö

Lehtori, sairaanhoitajakoulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

 

Lähteet:

DigiCampus. n.d. Luettu 3.5.2019. https://info.digicampus.fi/digicampus/

Tekniset ratkaisut Sairaanhoitajan ydinosaamisen 180 op valtakunnallisen kokeen järjestämisessä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.