Tietoa blogista

Tervetuoa lukemaan Ajatuksia arkkitehtuurista –blogia. Blogi käsittelee aiheita, jotka väljästi liittyvät ympäristöömme ja ihmisen kulttuuriin. Aiheina voi siten olla melkein mitä tahansa koulutuksesta musiikkiin, ihmisen arkikokemuksista filosofisiin pohdintoihin, raa’asta rakentamisesta kuvataiteisiin. Blogikirjoituksissa aiheita käsitellään aina kuitenkin arkkitehtuurin näkökulmasta.

Blogin toimituskunta:

Janne Repo
Yliopetttaja
Savonia-ammattikorkeakoulu

Petteri Alanko
Viestintäpäällikkö
Savonia-ammattikorkeakoulu