Savonia-ammattikorkeakoulun blogiympäristön käyttö edellyttää tälle palvelulle tarkoitettujen käyttöehtojen noudattamista. Jos jollakin blogilla havaitaan ehdoista poikkeavaa sisältöä tai toimintaa, niin ne poistetaan, koko blogi poistetaan tai käyttäjän käyttöoikeus evätään. Lisäksi jokainen käyttäjä vastaa blogista oman kampus-käyttäjätunnuksen velvoittamana.

Blogin käyttöehtojen avulla ei ole tarkoitus rajoittaa käyttäjien toimintaa, ehdot noudattelevat yleisiä blogiin tai verkkojulkaisuun liittyviä sääntöjä. Nämä käyttöehdot sitovat jokaista blogin perustajaa ja käyttäjää. Alla olevat blogin käyttöehdot ovat vastaavia, mitä suomalaisissa blogeissa tyypillisesti on (Vuodatus, Blogger).

 1. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan tässä mainittuja käyttöehtoja. Blogi-palvelun käyttö on sallittua vain, mikäli käyttäjä sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja.
 2. Blogin käyttö on ilmaista niiden palveluiden osalta, mitä Savonian blogi-ympäristö sisältää.
 3. Ulkopuolisten lisäosien tuonti ja käyttö on kiellettyä. Jos jotain lisäosaa tarvitset käyttää blogissasi, niin ole siitä yhteydessä blogin pääkäyttäjään (sd@savonia.fi). Jos kyseinen lisäosa on turvallisesti käytettävissä, toimii käytettävässä palvelinversiossa luotettavasti ja on sisällöltään tarpeellinen, niin pääkäyttäjä asentaa kyseisen lisäosan käytettäväksi.
 4. Pidätämme oikeuden poistaa käyttäjätunnuksen, estää tai rajoittaa blogi-palvelun käytön keneltä tahansa, mistä tahansa syystä, milloin vain ilman ennakkovaroitusta. Pidätämme lisäksi oikeuden poistaa tai muokata mitä tahansa blogeista löytyvää sisältöä mistä tahansa syystä, milloin vain ilman ennakkovaroitusta. Näihin toiminpiteisiin ryhdytään, jos blogi-palvelun käyttö ei noudata ehtoja.
 5. Käyttäjä takaa, että kaikki hänen blogiinsa toimittamat tiedot ovat ajantasaisia ja oikeita.
 6. Blogi-palvelu tarjotaan sellaisenaan, ilman takeita minkään sen osan toimivuudesta tai jatkuvuudesta. Blogi-palvelun käyttö pyritään pitämään mahdollisimman jouhevana.
 7. Blogi-palvelua kehitetään jatkuvasti, joten mikä tahansa sen toiminnallisuus tai toiminnallisuuden muoto voi muuttua, poistua tai tulla julkaistuksi ilman ennakkovaroitusta. Isommista muutoksista pyritään kertomaan hyvissä ajoin.
 8. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua pahaan, ilkeään, laittomaan tai mihinkään toimintaan, jolla pyritään vahingoittamaan, loukkaamaan tai aiheuttamaan harmia jollekulle kolmannelle osapuolelle, kaverille, tutulle, blogi-palvelulle, mille tai kenelle tahansa. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan hyviä käytöstapoja sekä olla kiusaamatta tai häiritsemättä palvelun muita käyttäjiä.
 9. Spämmääminen ei ole sallittua. Spämmäämisellä tarkoitetaan toistuvan ja aggressiivisen mainosmaisen sisällön tuottamista palveluun ilman hyötysisältöä ja todellista vuorovaikutusta yhteisön kanssa. Blogi-palvelun on tarkoitettu oppimisen ja opetuksen välineeksi.
 10. Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätunnukseensa liittyvästä toiminnasta ja sisällöstä. Palvelun käyttäjän tulee pitää käyttäjätunnus ja salasana vain omana tietonaa. Käyttäjätunnus on myös käyttäjän henkilökohtainen tunnus muihinkin järjestelmiin, joten käyttäjätunnuksen käytössä on noudatettava erityistä tarkkaavaisuutta
 11. Käyttäjän tulee ymmärtää, että kaikesta blogista löytyvästä sisällöstä kantaa vastuun se henkilö/yritys/yhteisö, jolta kyseinen sisältö on lähtöisin.
 12. Käyttäjällä on tekijänoikeudet blogiinsa luomaansa tai lisäämäänsä materiaaliin.
 13. Käyttäjä vastaa itse lisäämästään sisällöstä ja ymmärtää, että tekijänoikeudella tai immateriaalioikeudella suojatun sisällön lisääminen blogiinsa ei ole sallittua. Käyttäjä ymmärtää, että kaikki blogista löytyvä sisältö voi olla suojattu tekijänoikeus- tai vastaavalla lailla eikä kopioi sisältöä ilman lupaa omaan käyttöönsä. Ylläpito pidättää oikeuden ottaa tarvittaessa  haltuun sellaiset tunnukset, jotka ovat jonkun tahon tai henkilön tavaramerkkejä tai vastaavia. Tekijänoikeuteen liittyviin asioihin voi tutustua esim. osoitteessa http://www.tekijanoikeus.fi/.
 14. Käyttäjä sitoutuu ettei lisää kirjoituksiinsa sopimatonta materiaalia, esimerkiksi pornografiaa, rasistista, herjaavaa tai vastaavaa materiaalia. Loppukädessä ylläpito päättää mikä on sopimatonta palveluun ja varaa kohdan 4 mukaisesti oikeuden poistaa mitä tahansa materiaalia ilman ennakkovaroitusta.
 15. Palvelussa ei ole luvallista julkaista muiden ihmisten henkilökohtaisia ja luottamuksellisia tietoja. Älä esimerkiksi julkaise muiden henkilöiden luottokorttinumeroita, henkilötunnuksia, salaisia puhelinnumeroita, ajokorttien numeroita, potilastietoja ja sairaustietoja. Muista myös, että useimmissa tapauksissa tietoja, jotka ovat jo saatavilla muualla internetissä tai julkisissa asiakirjoissa, ei pidetä yksityisenä tai luottamuksellisina käytännöissämme.
 16. Toisena henkilönä esiintyminen on ehdottomasti kiellettyä. Lukijoita ei saa johtaa harhaan tai hämmentää heitä esiintymällä toisena henkilönä tai esiintymällä yrityksen edustajana, jos et ole sellainen.
 17. Palveluun ei saa luoda blogeja, jotka tartuttavat viruksia, luovat ponnahdusikkunoita, yrittävät asentaa ohjelmistoja ilman lukijan suostumusta tai muuten vaikuttavat lukijoihin haitallisen koodin avulla.
 18. Blogi-palvelu voi sisältää käyttäjien jakamia tiedostoja tai esimerkiksi muille www-sivuille vieviä linkkejä, joiden sisältöön palveluntarjoajalla ei ole hallintaa. Siirtyessään tai käyttäessään tällaista sisältöä käyttäjä hyväksyy, ettei palveluntarjoaja ole vastuussa ko. sisältöjen toiminnasta tai saavutettavuudesta.
 19. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, että jos jotain ikävää tapahtuu palvelusta johtuen, sen käytöstä tai sen toimimattomuudesta, niin Savonia ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista tai muista vahingoista tai menetyksistä. Käyttäjä hyväksyy käyttävänsä palvelua omalla riskillään.
 20. Törkeä tai jatkuva käyttöehtojen rikkominen saattaa johtaa tunnuksen pysyvään poistamiseen ilman ennakkovaroitusta. Jos poistettu tunnus luodaan uudelleen ja toiminta jatkuu, voi ylläpito estää käyttäjän pääsyn sivustolle
 21. Mainosblogien ylläpitäminen on kielletty. Blogisi ainoa tarkoitus ei saa olla vain pyrkimys parantamaan toisen sivuston hakukonelöydettävyyttä tai vain ja ainoastaan luoda linkkejä toiseen tai toisiin sivustoihin. Jos sinulla on epäilyksiä, onko blogisi sivustolle sopiva, ota yhteys palvelun pääkäyttäjään (sd@savonia.fi).
 22. Palvelun käyttöehtoihin ja kiistatapauksiin sovelletaan Suomen lakia ja kiistat käsitellään Suomessa. Jos mikä tahansa käyttöehtojen pykälä todetaan Suomen lain silmissä virheelliseksi tai laittomaksi, kyseinen pykälä poistetaan käyttöehdoista ilman vaikutusta käyttöehtojen muihin pykäliin, jotka pysyvät pätevinä.
 23. Käyttäjä tiedostaa, että käyttöehtoja voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta. Muutosten tekemisen jälkeen uusi päivätty versio käyttöehdoista on nähtävissä tällä sivulla. Muuttuneet käyttöehdot sitovat käyttäjiä, jotka jatkavat palvelun käyttöä käyttöehtojen muuttamisen jälkeen.
 24. Käyttäjä voi milloin tahansa irtisanotua näistä käyttöehdoista ja sulkea käyttäjätilinsä ilmoittamalla tästä palveluntarjoajalle. Lähetä blogi-palvelun käytön lopettamisestasi ilmoitus Service Deskiin (sd@savonia.fi).
 25. Palvelun käyttäjänä voit aina kysyä käyttöehtoihin ja käyttöön liittyvissä asioissa (sd@savonia.fi).