[suomeksi] / [In English]

Savonia-ammattikorkeakoulun palvelimella oleva blogi soveltuu koulutuskäyttöön ja TKI-toimintaa kuvaavaan julkaisemiseen. Jollekin blogi voi olla päiväkirja, yhteistyön tekoon liittyvä väline, osaamiseen ja markkinointiin liittyvä väline, oman opetusalan sisällön tuottamisen väline, hankkeen toimintaan liittyvä julkaisukanava jne. Käyttökohteita ovat kaikki ne tilanteet, joissa blogi yleensäkin soveltuu käytettäväksi ja toisaalta toiminnan on oltava Savonia-ammattikorkeakouluun liittyvää. Tarkemmat käyttöehdot on kuvattu Blogin käytön säännöissä.

Blogin avulla saavuttaa helposti suuren lukijakunnan, osa lukijoista voi laittaa artikkeleihin liittyviä kommentteja. Kommentoinnin avulla voidaan saada lisätietoja ja lisänäkökulmia toimintaan liittyen, miksei myös kontakteja.

Tämä blogipalvelu on Savonia-ammattikorkeakoulun verkossa. Tämä tarkoittaa sitä, että blogin perustajalla tulee olla Savonian kampuskäyttäjätunnus. Sama käyttäjä voi perustaa useita blogeja. Savonian käyttäjätunnus on voimassa niin kauan kuin on opiskelijana tai on työsuhteessa. Tämän jälkeen tunnus lakkaa toimimasta ja blogin tietojen muokkaaminen ei ole enää mahdollista.

Savonia-ammattikorkeakoulussa käytetään aktiivisesti PLE-ajattelun mukaista oppimista. Tässä käyttäjä luo oman ympäristönsä johonkin sosiaalisen median palveluun. Jos palvelu on Savonian verkon ulkopuolella, niin silloin käyttäjän tulee luoda oma tunnus yleensä pilvipalvelussa olevaan ympäristöön. Käyttöehdot näissä palveluissa vaihtelevat palvelun tarjoavan organisaation määritysten mukaisesta. Savonian blogiin ei tarvitse luoda erillistä tunnusta, vaan täällä toimitaan Savonian kampus-tunnuksilla.

Muutamia linkkejä PLE:tiin liittyen

TKI-toiminta_02_jpg

What is Savonia’s blog service suitable for?

A blog on the server of Savonia University of Applied Sciences is suitable for educational use and for publishing describing RDI activities. For some, a blog can be a diary, a tool of cooperation, a tool related to competence and marketing, a tool for producing content in the personal teaching area, a publishing channel related to project activities etc. A blog can be used in all kinds of situations where a blog, in general, is usable; on the other hand, the activities must be related to Savonia University of Applied Sciences. More detailed terms and conditions are described in the Rules Governing the Use of the Blog Service.

With a blog, you can easily reach a wide readership, and some of the readers may submit comments on your articles. The comments provide additional information and new perspectives on the activities, perhaps also new contacts.

This blog service is available on Savonia’s intranet. This means that a person who wishes to create a blog must have a campus user ID granted by Savonia. One user may create several blogs. Savonia’s user ID remains valid as long as the user remains a student or is employed. After this, the user ID cannot be used any longer, and it is not possible to edit the information contained in the blog.

Learning based on the PLE (Personal Learning Environment) mindset is actively used at Savonia University of Applied Sciences. A user creates his or her own environment in a service within the social media. If this service is outside Savonia’s network, the user needs to create his or her own user ID, usually in an environment within cloud computing services. Terms and conditions of use vary according to the specifications of the organisation providing the service. It is not necessary to create a separate user ID for Savonia’s blog; Savonia’s campus user IDs can be used for this purpose too.

Some links related to the PLE