Maatalouden verotus on esitelty verkkoluennoilla harjoitustehtävien avulla. Tutustu ensiksi ohjeisiin: Maatalouden verotus vaihe-vaiheelta. Laadi harjoitustehtävä ja sen jälkeen katso ratkaisu verkkoluennolta. Harjoittele, kunnes osaat!

Aluksi verkkoluennoilla esitellään verotusta yleisesti. Yleisohjeet auttavat hahmottamaan kokonaisuutta.

Veroharjoitukset on saatavissa Maatilayrittäminen Moodlesta, johon saat tunnukset ilmoittautumalla Avoimen amkin tai CampusOnlinen kautta opintojaksolle.

Maatalouden verotusosiossa veroratkaisuja tehdään oletuksella, että verovelkaa ei synny ja verovuosien tulos pysyy jokseenkin samana, joten esimerkiksi tasausvaraus voidaan purkaa investointiin esitetyllä tavalla.  Kehittyvällä ja voimakkaasti investoivalla tilalla tämä ei päde vaan silloin täytyy erityisesti perehtyä verosuunnitteluun pitkällä aikavälillä.

Katso lisäksi verkkoluennot aiheista arvonlisäverotus, metsäverotus ja maatilan verosuunnittelu.

Sivua on viimeksi päivitetty 10.2.2024

Verotus (51 min)

Maatalouden verotus 2024

01 Maatalouden verotus, johdanto (7 min)

02 Verotuksen merkitys maatilalla (6 min)

03 Miten maatalousyrittäjää verotetaan (5 min)

04 Maatalousyrittäjän tuloverotus (6 min)

05 Maatilalla voi olla monta tulolähdettä (7 min)

06 Maatalouden veroilmoitus eli 2-lomake (5 min)

07 Vastauksia verokysymyksiin (18 min)

Maatalouden verotus 2024 (verovuosi 2023)

08 Maatalousyrittäjän verotettavat tulot ja vähennyskelpoiset menot (11 min)

09 Poistot (6 min)

10 Poistoprosentit (4 min)

11 Poistoprosentit, erityistapauksia (10 min)

12 Korotetut konepoistot (4 min)

13 Investointi vai kertavähennys (3 min)

14 Investointi vai kertavähennys, erityistapauksia (8 min)

15 Suora tuloutus vai epäsuora tuloutus (7 min)

16 Tasausvaraus (8 min)

17 Tasausvarauksen tekeminen ja käyttäminen eli purkaminen (13 min)

18 Pääomatulo-osuuden optimointi (8 min)

19 Nettovarallisuus (8 min)

20 Pääomatulo-osuus Maatilaosakeyhtiössä (1 min)

21 Käyttöönottamattomat koneet ja rakennukset (6 min)

22 Jakoerät (5 min)

23 Arvionvaraiset erät (4 min)

24 Yritystulon jako puolisoiden kesken (5 min)

25 Tappio ja sen vähentäminen maatalouden verotuksessa (6 min)

Esimerkit, ratkaisut ja ohjeet vaiheittain

Maatalouden verotus vaiheittain (6 min)

Maatalouden veroharjoitusten tekeminen vaihe-vaiheelta (5 min)

Tositeaineistoon tutustuminen ja esikäsittely (11 min)

Vaihe 01, Tulot ja menot (4 min)

Vaihe 02, Poistot (5 min)

Vaihe 02, Poistot, 2a ratkaisu (11 min)

Vaihe 02, Poistot, 2a lomakeohjeet (12 min)

Vaihe 03, Investointi vai kertavähennys, harjoitustehtävän ratkaisu (39 min)

Vaihe 03, Investointi vai kertavähennys, 3a ratkaisu (5 min)

Vaihe 04, Suora tuloutus vai epäsuora tuloutus, harjoitustehtävän ratkaisu (8 min)

Vaihe 04, Epäsuora tuloutus, 4a ratkaisu (4 min)

Vaihe 04, Epäsuora tuloutus, 4a lomakeohjeet (19 min)

Vaihe 05, Tasausvarauksen tekeminen, 5a ratkaisu (5 min)

Vaihe 05, Tasausvarauksen tekeminen, lomakeohjeet (4 min)

Vaihe 05, Tasausvarauksen tekeminen, lisäohjeita (6 min)

Vaihe 05, Tasausvarauksen tekeminen, 5b ratkaisu (11 min)

Vaihe 06, Tasausvarauksen käyttö, 6a ratkaisu (10 min)

Vaihe 07, Pääomatulo-osuuden optimointi, 07a ratkaisu (6 min)

Vaihe 07, Nettovarallisuus, 07a ratkaisu (7 min)

Vaihe 07, Nettovarallisuus, 5a ratkaisu (7 min)

Vaihe 07, Nettovarallisuus, 10b ratkaisu (2 min)

Vaihe 08, Jakoerät, 8a ratkaisu (4 min)

Vaihe 08, Jakoerät, 9a ratkaisu (2 min)

Vaihe 09, Käyttöönottamattomat koneet ja rakennukset, 9a ratkaisu (9 min)

Vaihe 10, Arvionvaraiset erät, 10a ratkaisu (3 min)

Vaihe 11, Yritystulon jako puolisoiden kesken, 11a ratkaisu (6 min)

Vaihe 11, Yritystulon jako puolisoiden kesken, 11b ratkaisu (3 min)

Vaihe 12, Edellisten verovuosien tappioiden vähentäminen, 12a ratkaisu (5 min)

Vaihe 12, Edellisten verovuosien tappioiden vähentäminen, 12b ratkaisu (1 min)

Veroharjoitus 13 ratkaisu (6 min)

Veroharjoitus 14 ratkaisu (4 min)

Veroharjoitus 15 ratkaisu (3 min)

Veroharjoitus 16 ratkaisu (2 min)

Veroharjoitus 17 ratkaisu (3 min)

Veroharjoitus 18 ratkaisu (2 min)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *