Katetuottomenetelmän mukainen taloussuunnitelma (Talsu) on esitelty tällä sivulla luentotallenteissa: Tausta ja tarkoitus, esimerkkejä ja harjoitustehtävän ohjeita.

Tutustu ensiksi yleisohjeisiin harjoitustehtävässä etenemisestä ja etene vaiheittain.

Luentotallenteissa voi esiintyä vanhoja hintatietoja, mutta esitetyt periaatteet ovat kuitenkin edelleen toimivia! Tarkista ajantasaiset ohjeet Moodlesta: Mallilaskelmat, esimerkit ja ohjeet sekä Hintatietoja.

Sivua on viimeksi päivitetty 19.12.2023

Katetuottomenetelmän mukainen taloussuunnitelma

00 Katetuottomenetelmän mukainen taloussuunnitelma eli Talsu (10 min)

01 Talsun laskelmapohjan ohjeet (6 min)

02 Talsun aloitusohjeet (3 min)

Talsun vaiheet

03 Talsu tehdään neljässä vaiheessa (5 min)

Ensimmäinen vaihe

04 Ensimmäisen vaiheen esittely (15 min)

Lähtötiedot

05 Tuotantotiedot (kaavat), sivu 4 (34 min)

06 Työnkäyttö (kaavat), sivu 4 (11 min)

07 Tuet (kaavat), sivu 4 (9 min)

08 Miten toimin, kun Työnkäyttö ja Tuet tietoja ei saatavissa (1 min)

09 Tuotantotietojen tarkentavia ohjeita, sivu 4 (7 min)

10 Työnkäyttö ja tuet tarkentavia ohjeita, sivu 4 (3 min)

Rehun käyttö

11 Rehun käyttö kotieläintuotannossa, sivu 5 (7 min)

12 Rehun käytön tarkentavia ohjeita, sivu 5 (18 min)

13 Miten toimin, kun rehun käyttötietoja ei saatavissa (4 min)

14 Naudan energiantarvelaskurin käyttöohjeet (12 min)

15 Energiatarpeen määrittäminen muille eläinlajeille (5 min)

Rehun tuotannon ja käytön vastaavuus

16 Rehun tuotannon ja käytön vertailu, sivu 6 (2 min)

17 Rehun tuotannon ja käytön vastaavuus (7 min)

18 Rehun tuotannon ja käytön vastaavuus, esimerkki (3 min)

19 Rehun tuotannon ja käytön vastaavuus, linkit (8 min)

20 Lannan tuotannon ja käytön vastaavuus, sivu 6 (5 min)

21 Lannan tuotannon ja käytön vastaavuus, kaavat (5 min)

22 Tuotantopanosten ja tuotannon vastaavuus vaihtoehdossa, sivu 6 (6 min)

23 Tuotantopanosten ja tuotannon vastaavuus vaihtoehdossa, esimerkki (9 min)

Toinen vaihe

24 Toisen vaiheen esittely (2 min)

Hintatiedot

25 Hintatiedot, sivu 7 (12 min)

26 Hintatiedot, esimerkki (4 min)

27 Rehujen hinnat, esimerkki (7 min)

Maatalouden rakennukset, perusparannukset, koneet ja laitteet

28 Maatalouden rakennukset, perusparannukset, koneet ja laitteet, sivut 8 ja 9 (17 min)

29 Maatalouden rakennusten nykyarvo, jäännösarvo ja kiinteät kustannukset, kaavat (16 min)

30 Salaojien jälleenhankinta-arvo, nykyarvo ja kiinteät kustannukset, kaavat (3 min)

31 Koneiden ja laitteiden nykyarvo, jäännösarvo ja kiinteät kustannukset, kaavat (8 min)

32 Koneiden ja laitteiden arvon määrittäminen (9 min)

Kasvinviljelyn katetuottolaskelmat

33 Katetuottolaskelmat, sivu 10 (15 min)

34 Katetuottolaskelmat, kaavat ja linkit (9 min)

35 Liikepääoman määrä, kaava (3 min)

36 Työnmenekki katuottolaskelmissa (3 min)

37 Karjanlanta katetuottolaskelmassa (2 min)

38 Peltoviljelyn urakointikustannus (2 min)

39 Traktorityön hinta (2 min)

Kotieläintuotannon katetuottolaskelmat

40 Kotieläintuotannon katetuottolaskelmat, sivu 11 (13 min)

41 Kotieläintuotannon katetuottolaskelmat, esimerkki (3 min)

42 Poistolehmän liha, esimerkki (2 min)

43 Työaika kotieläintuotannossa (6 min)

44 Uudistuskustannus (3 min)

45 Eläinpääoma (3 min)

46 Eläinpääoma, kaava (4 min)

47 Emolehmä, Uuhi, Sika ym. uudistus (2 min)

48 Liikepääoman määrä kotieläintuotannossa (2 min)

49 Katetuotto A ja B (1 min)

Kolmas vaihe

50 Kolmannen vaiheen esittely (5 min)

Ostopanokset

51 Ostopanosten vertailu kirjanpitoon, sivu 12 (4 min)

52 Ostopanosten vertailu kirjanpitoon, kaavat ja linkit (3 min)

53 Ostopanosten vertailu kirjanpitoon, esimerkki (3 min)

54 Investoinnit ja kunnossapito, sivu 12 (6 min)

55 Investoinnit ja kunnossapito, kaavat ja linkit (6 min)

56 Investoinnit ja kunnossapito, esimerkki (2 min)

Koko tilan kateyhteenveto

57 Koko tilan kateyhteenveto, sivu 13 (13 min)

58 Koko tilan kateyhteenveto, kaavat ja linkit (7 min)

Vaihtoehdon esittely

59 Vaihtoehdon esittely, sivu 14 (9 min)

Tuotantosuuntavaihtoehdon valinta

60 Tuotantosuuntavaihtoehdon valinta, sivu 15 (7 min)

Yhteenveto laskelmista tunnuslukujen määrittämiseksi

61 Yhteenveto laskelmista tunnuslukujen määrittämiseksi, sivu 16 (3 min)

62 Tuotot ja liikevaihto (5 min)

63 Maatalouden pääoma (9 min)

64 Pellon ja tontin arvo (4 min)

65 Työkustannukset (5 min)

66 Poistot ja kunnossapito (3 min)

67 Muuttuvat kustannukset (2 min)

68 Yleiskustannus, sivu 16 (8 min)

69 Yleiskustannus, kaavat (5 min)

70 Kalkitus yleiskustannuksissa vai muuttuvissa kustannuksissa (2 min)

Maatilan talouden tunnusluvut

71 Maatilan talouden tunnusluvut, sivu 17 (12 min)

72 Tuotot, tuet, pääomat, työ, poistot, tuotantokustannus (9 min)

73 Laskelmat valmiiksi ennen analysointia (2 min)

Tunnuslukujen analysointi

74 Tulosten analysointi, sivu 17 (6 min)

75 Tulosten analysointi, esimerkki (4 min)

Taustatiedot taloussuunnitelmaan

76 Taustatiedot taloussuunnitelmaan, sivu 3 (7 min)

Johtopäätökset

77 Johtopäätökset, sivu 18 (8 min)

78 Pitääkö tulos paikkansa, esimerkki (2 min)

79 Johtopäätökset, esimerkki (7 min)

Tuloksien vertailu

80 Tuloksien vertailu, sivu 19 (2 min)

81 Luken Taloustohtorin käyttö vertailussa (10 min)

Yhteenveto

82 Yhteenveto Talsusta (26 min)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *