Fiilismittarin lyhyt esittely

Aija Hietanen, Savonia-ammattikorkeakoulu
16.4.2021

Savonia-ammattikorkeakoulun lähestymistapa oppimisanalytiikkaan oli oppijalähtöinen. ”Oppimisen omistajuus” ja ”tulla tietoiseksi omasta oppimisestaan” olivat kantavia teemoja hankkeen alusta alkaen. Peruskysymyksenä oli, miten analytiikan keinoin saamme tietoomme opiskelijoiden omia näkemyksiä oppimista edistävistä ja estävistä tekijöistä, osaamisen kehittymisestä ja fiiliksistä oppimisprosessin aikana. Kehittämistyö käynnistyi opiskelijoille suunnatuilla työpajoilla (Opiskelijakokemus oppimisanalytiikan lähtökohtana) ja eteni sen jälkeen fiilismittarin teemojen ja kysymysten kehittämiseen. (Opiskelijalähtöinen fiilismittari oppimisprosessin havainnointiin). Mittarin sisältö siis rakennettiin oppijalähtöisesti, joten oli luonnollista, että myös sovellusohjelman rakentamiseen valjastettiin tietotekniikan opiskelijat.

APOA-fiilismittari opettajan näkökulmasta

Opettaja voi luoda kysymyspankkiin kysymyskategorioita kysymyksineen tai hyödyntää jo valmiina olevia kategorioita. Sama kysely voidaan toteuttaa, vaikka kaikille ammattikorkeakoulun opiskelijoille tai opettaja voi räätälöidä omille ryhmille täysin erilaisen kyselyn. Alla olevassa kuvassa on YAMK21 -ryhmälle poimittu kysymyspankista kolme kategoriaa: Motivaatio, oppimisen tunne/oppimisen ilo ja osaamiseni kehittyminen. Jokainen kategoria voi pitää sisällään eri määrän suljettuja ja avoimia kysymyksiä.

Kysymyspankin kategorioista valittuna kolme kategoriaa: Motivaatio,
oppimisen tunne/ilo ja osaamiseni kehittyminen

Opettaja voi tarkastella opiskelijaryhmän tuloksia tai yksittäisen opiskelijan tuloksia kysymyskohtaisesti.

APOA-fiilismittari opiskelijan näkökulmasta

Opiskelija kirjautuu fiilismittariin Savonian kampustunnuksilla ja saa näkyviinsä hänen ryhmälleen suunnatun kyselyn. Kysely voi olla kertaluontoinen tai opiskelijoita voidaan pyytää vastaamaan kyselyyn tietyin väliajoin, vaikka koko lukukauden aikana.

Opiskelija on vastaamassa Motivaatio -kategorian kysymyksiin.
Opiskelijan ja ryhmän motivaatiokäyrät touko-kesäkuun ajalta.

Opiskelija voi tarkastella omia vastauksiaan ja verrata niitä ryhmän vastausten keskiarvoon kysymyskohtaisesti. Myös avoimet vastaukset ja huomiot tallentuvat sekä opiskelijan että opettajan tarkasteltavaksi. Viereisessä kuvassa opiskelijan käyrä punaisella ja ryhmän keskiarvokäyrä sinisellä. Molemmat ovat nousujohteiset.

Opiskelijan kommentit motivaatio-kysymyksiin viikoilla 8 ja 23 kertovat, että motivaation lähteenä ovat olleet tarpeeksi haasteelliset kurssit ja tunne oppimisesta ja osaamisen kehittymisestä.