Arvostavan vuorovaikutuksen valmennus

Arvostava vuorovaikutus

Arvostavan vuorovaikutuksen valmennus käynnistyy nimensä mukaisesti työpajalla: Arvostava vuorovaikutus.

Työpajan tavoite
Osallistujat heräävät pohtimaan omaa vuorovaikutustaan ja tiimin vuorovaikutusta sekä ymmärtävät, mitä ovat arvostavan vuorovaikutuksen keskeiset tekijät. 

Työpajan kulku
Viritys  
Päivän aiheen käsittely: arvostava vuorovaikutus 
Yhteenveto ja kiteytys 
Välitehtävän muotoilu 

Työpajassa käytettävät menetelmät ja harjoitukset

Viritys 

Jokainen työpaja aloitetaan virittäytymällä valmennukseen. Tähän käytettiin keskustelukortteja eli virityskysymyksiä. Yksi osallistuja valitsee pakasta kortin ja lukee sen sisältämän kysymyksen. Lukijan toisella puolella istuva vastaa ensimmäisenä kysymykseen. Kaikki vastaavat vuorotellen kortin kysymykseen. Kortin nostanut vastaa viimeiseksi.  

Työpajan vetäjä/vetäjät keskustelee työyhteisön kanssa valmennuksen tavoitteista: Miksi tällainen valmennus on tarpeen? Mitä työntekijät odottavat valmennukselta? Millaisia tavoitteita asetamme itsellemme ja työyhteisöllemme?

Päivän aiheen käsittely 

Valmentaja esittelee arvostavan kohtaamisen portaat lyhyesti, dia 2

Pari- tai kolmikkopohdinta: Millaista on käyttäytyminen näillä portailla? Kertokaa käytännön esimerkkejä. Kukin pari tai kolmikko saa yhden tai kaksi porrasta tarkasteltavaksi. Työpajan vetäjä kokoaa asiat pareilta yhteiskeskustelun aikana (dia 3) ja nostaa esille keskeisiä arvostavan vuorovaikutuksen elementtejä.

Pari- tai kolmikkopohdinta: Mitä arvostava vuorovaikutus tarkoittaa teidän työyhteisössänne? Työpajan vetäjä kokoaa asiat mind mappiin pareilta yhteiskeskustelun aikana ja nostaa esille keskeisiä arvostavan vuorovaikutuksen elementtejä.

Minäviestintä arvostavan vuorovaikutuksen osana – työpajan vetäjän keskusteleva luento, diat 4-5. Esimerkkien tunnistamista osallistujien aikaisemmista puheenvuoroista. Esimerkkien pyytämistä osallistujilta. 

Kehon kieli ja ääni arvostavan vuorovaikutuksen osina – valmentajan keskusteleva luento, dia 6 

Pariharjoitus: Kokeilkaa sanattoman viestinnän keinoja (SOFTEN) vuorotellen ja tunnustelkaa niiden vaikutuksia. Tehkää harjoitus vuorotellen ilman sanoja. Yhteiskeskustelu: Miten sanaton viestintä vaikutti äskeisessä kohtaamisessa? Mitä havaintoja teitte? 

Yhteenveto ja kiteytys 

Parikeskustelu: Mihin ajatuksiin tämä työpaja on sinut johdattanut? Mikä jää pohdituttamaan sinua? Minkä opin otat tästä työpajasta mukaasi?

Yhteiskeskustelu 

Välitehtävä 

Mikä on motto, punainen lanka, jota pyrit noudattamaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. (Työpajan vetäjän esimerkkejä: ”Muista aina kiittää.” ”Katson toista silmiin aina kun vain voin.”). Työpajan vetäjä pyytää osallistujia tuomaan seuraavaan tapaamiseen oman mottonsa paperille kirjoitettuna. Näistä motoista rakennetaan työyhteisön oma arvostavan vuorovaikutuksen motto-taulu, joka voidaan sijoittaa vaikka kahvihuoneen seinälle.