Arvostavan vuorovaikutuksen valmennus

Palautteen antaminen

Työpajan esittelyvideo tulee tähän joulukuun 2022 aikana

TavoiteOsallistuja
– Kehittyy palautteen antamisessa
– Ymmärtää palautteen merkityksen hyvän ja kehittävän vuorovaikutuksen kannalta
– Motivoituu harjoittelemaan palautteen antamista työtovereille
SisältöViritys  
Välitehtävän purku  
Päivän aiheen käsittely: palautteen antaminen / puheeksi ottaminen  
Harjoittelu ja sen purkaminen  
Yhteenveto ja kiteytys  
Uuden välitehtävän muotoiluMenetelmät ja harjoitukset
Viritys
1. Kierros korttien avulla: Yksi osallistuja valitsee pakasta kortin ja lukee sen sisältämän kysymyksen. Lukijan toisella puolella istuva vastaa ensimmäisenä kysymykseen. Kaikki vastaavat vuorotellen kortin kysymykseen. Kortin nostanut vastaa viimeiseksi.
2. Työpajan vetäjä/t kertaavat edellisten kertojen teemat ja valmennuksen tavoitteen sekä sitovat tämän työpajan teeman ja tavoitteet niihin.  

Välitehtävän purku Kuullaan edellisellä kerralla välitehtäväksi annetut tarinat osallistujilta: Milloin itse käytit rikastavaa vuorovaikutusta? Tarkastele työtilanteita ja työn ulkopuolista elämää. Tuo mukanasi tarina, jossa kuvaat tilannetta ja sen kulkua.  

Päivän aiheen käsittely Työpajan vetäjä esittelee palauteteeman kokonaisuuden (diat)  
Kierros kaikilta: Millainen olen palautteen antajana? Joko suullisesti tai niin, että osallistujat kirjoittavat jokainen lapulle. Laput kootaan ja ryhmitellään pöydälle. Keskustellaan, millaisia palautteen antajia työyhteisöstä löytyy.

Pariporina: Millä tavalla annettua palautetta on mahdollista kuulla ja ottaa vastaan? Keskustelun tulokset kootaan yhteiskeskustelussa, johon liitetään palautteen antamista koskevaa tiedollista materiaalia. Työpajan vetäjä kirjaa parien tuottamaa materiaalia PowerPointiin.  Diat (9-11) rakentavan palautteen antamisesta toiveen muodossa (aikaisemmilta kerroilta arvostava vuorovaikutus ja minäviestintä sisältyvät tähän)  

Harjoittelu ja sen purkaminen
Parityöskentely: Menet asiakkaan luokse ja havaitset, että Hilkassa ei ole kirjauksia haavan hoidosta ja hoidon arvioinnista viime päiviltä. Tarkistat haavan ja huomaat sen menneen huonompaan päin. Olet epävarma, onko sitä hoidettu. Asiakaskaan ei osaa kertoa, onko hän saanut hoitoa. Menet toimistolle ja selvität toimiston Hilkasta, ketkä ovat käyneet tällä asiakkaalla edellisinä päivinä.
Miettikää, mikä olisi paras tapa ja tilanne ottaa asia puheeksi? Suunnitelkaa sanoitus tarkasti erityisesti silloin, kun otat asian puheeksi suoraan yksittäisen asiakkaalla käyneen työkaverin kanssa.
•Kirjoittakaa lause paperille!  

Kuullaan ensin vastaukset kysymykseen 1 ja keskustellaan niistä. Valmentajat kokoavat paperit pareilta ja lukevat lauseet vuorotellen. Parit täydentävät ja perustelevat valintojaan.

Yhteenveto ja kiteytys Miten kiteytätte tämän työpajan antia?
 
Uuden välitehtävän muotoilu  
Käytettävä materiaaliKortit
Diat
Paperit ja kynät
VälitehtäväMyönteisen palautteen antaminen työtovereille ja esihenkilölle.
Ohjeista näin: Ota paperilappu ja mieti, mitä haluat kullekin työkaverille sanoa hänen vahvuuksistaan, osaamisestaan, työpanoksestaan, asenteestaan,…. Voit antaa lapun suoraan hänelle tai sujauttaa taitetun paperin toisen taskuun tai reppuun tai pukukaapin oveen. Anna palaute nimelläsi! Kaikki antavat palautetta kaikille, ihan kaikille! Myös esihenkilöille. Ja esihenkilöt tietysti työntekijöille. Tuo kaksi palautelappua seuraavaan työpajaan. Valmistaudu lukemaan ne toisille.