Arvostavan vuorovaikutuksen valmennus

Rikastava vuorovaikutus

Työpaja 2: Rikastava vuorovaikutus 1,5 h 
Tavoite Osallistuja ymmärtää rikastavan vuorovaikutuksen merkityksen työyhteisössä ja harjaantuu rikastavan vuorovaikutuksen käyttöön. 
Sisältö Viritys
Välitehtävän purku   
Päivän aiheen käsittely  
Harjoittelu ja sen purkaminen  
Yhteenveto ja kiteytys  
Uuden välitehtävän muotoilu 
Menetelmät ja harjoitukset Viritys  
1. Kierros korttien avulla: Yksi osallistuja valitsee pakasta kortin ja lukee sen sisältämän kysymyksen. Lukijan toisella puolella istuva vastaa ensimmäisenä kysymykseen. Kaikki vastaavat vuorotellen kortin kysymykseen. Kortin nostanut vastaa viimeiseksi.    
2. Työpajan vetäjä/t kertaavat edellisellä kerralla asetetut valmennuksen tavoitteet, työtavat ja sitovat tämän työpajan teeman ja tavoitteet niihin. 
 
Välitehtävän purku (Dia 2)  Kootaan osallistujien motto-paperit pöydälle tai fläpille. Jokainen esittelee omansa.  Työpajan vetäjä/t kysyvät, haluavatko osallistujat hyödyntää mottoja jotenkin esim. kokoamalla motot yhteen dialle tai fläpille työyhteisön omaksi arvostavan vuorovaikutuksen motto-tauluksi. Ehdotus: Haastetaan osallistujia toteuttamaan mottoaan tehostetusti valmennuksen aikana. Valmennuksen lopussa voidaan reflektoida, ovatko motot muuttuneet ja kehittyneet.  

Päivän aiheen käsittely Rikastavan vuorovaikutuksen esittely (Dia 3-4)
Pariporina osallistujat ideoivat lisää rikastavan vuorovaikutuksen vuorosanoja. (Dia 5). Yhteiskeskustelu ja vuorosanojen täydentäminen edelleen.

Harjoittelu ja sen purkaminen Ryhmä jaetaan kahteen osaan. Ryhmät käsittelevät samaa aihetta rikastavan vuorovaikutuksen keinoin. Aihe etsitään yhdessä ennen harjoitusta. Pienryhmä aloittaa aiheen käsittelyn rikastavan vuorovaikutuksen avulla. Ryhmän jäsenet esittävät tarkentavia kysymyksiä, jatkavat uudella idealla, ehdotuksella, ajatuksella kuulemaansa ideaa. Keksi uusia ideoita! Keksi/kysy, mitä siitä seuraisikaan! Kerro, mitä sen lisäksi tai jälkeen voisi vielä tehdä! Jatkakaa siihen saakka, kun yhtään ideaa ei enää heru. Valmistautukaa kertomaan, mihin ideaan lopulta päädyitte. (Diat 6-7)

Yhteenveto ja kiteytys Miten voitte viedä rikastavaa vuorovaikutusta työyhteisön toimintaan? Mihin tilanteisiin se sopisi? (Dia 8) 

Uuden välitehtävän muotoilu (Dia 9) Milloin itse käytit rikastavaa vuorovaikutusta? Tarkastele työtilanteita ja työn ulkopuolista elämää.  Laita muistiin tilanne, josta pääset kertomaan seuraavassa työpajassa.  Kiitos työskentelystä! 
Käytettävä materiaali Kortit
Diat 
Välitehtävä Milloin itse käytit rikastavaa vuorovaikutusta? Tarkastele työtilanteita ja työn ulkopuolista elämää. Tuo seuraavalle kerralla mukanasi tarina, jossa kuvaat tilannetta ja sen kulkua.