Arvostavan vuorovaikutuksen valmennus

Tunteiden kohtaaminen ja käsittely

Työpaja 5 Tunteiden kohtaaminen ja käsittely työyhteisössä, 1,5h 
Tavoite Osallistujat 
– tunnistavat omia tunteitaan ja sanoittavat niitä 
– rohkaistuvat puhumaan tunteista
– ymmärtävät tunteista puhumisen merkityksen työyhteisössä  
Sisältö Tunteiden check-in eli fiiliskierros 
Viritys: keskustelukortit
Valmennuksen tavoitteen kertaaminen 
Välitehtävän purku  
Päivän aiheen alustus 
Yhteenveto ja kiteytys  
Arvioiva keskustelu koko valmennuspaketista ja kiitokset osallistumisesta
Menetelmät Fiilis-kierros
Aloita valmennus fiilis-kierroksella eli pyydä osallistujia kertomaan juuri tämän hetken tunteesta ja fiiliksistä. Kierros on nopea, eikä ole tarkoitus pysähtyä keskustelemaan kenenkään tunteesta syvällisemmin. Jokainen osallistuja itse päättää, kuinka paljon haluaa selittää tunnettaan ja sen taustoja.   

Viritys: keskustelukortit. Joku ryhmästä vetää keskustelukorttipakasta kysymyksen, johon jokainen vuorollaan vastaa. (Tämän vaiheen voi jättää pois, mikäli tunne-check on vienyt liikaa aikaa)  
 
Työpajan tavoitteiden kertaus 
Tämä on valmennussarjan viimeinen osuus. Joten on hyvä myös kerrata, mitä aiheita on tähän mennessä käyty läpi ja miten tunteiden käsittely ja kohtaaminen liittyvät arvostavaan vuorovaikutukseen (= kun tunnistat omat tunteesi ja opettelet sanoittamaan niitä, on minä-viestien käyttö palautteen antamisessa helpompaa. Lisäksi toisen tunteiden ymmärtäminen ja huomioiminen on osa arvostavaa vuorovaikutusta).

Välitehtävän purku: Keksi omaan työyhteisöönne yksi pelisääntö tukemaan joko palautteen antamista, puheeksi ottamista, aktiivista kuuntelemista tai palautteen vastaanottamista. Jokainen lukee ääneen keksimänsä pelisäännön. Laput kerätään ja niistä voidaan myöhemmin koota työyhteisön vuorovaikutuksen pelisääntöjuliste.
  
Päivän aiheen alustus (diat) Valmentaja käyttää alla olevaa diaesitystä soveltuvin osin. Usein keskustelu on vilkasta ja tilaa on hyvä antaa osallistujille. Myös hiljaiset hetket ovat sallittuja – tunteista puhuminen, niiden tunnistaminen ja sanoittaminen vaatii aikaa ja rauhaa.
Harjoitus Tässä työpajassa ei tarvitse varsinaista harjoitusta. Jos kuitenkin haluaa aktivoida osallistujia, voi esimerkiksi pyytää heitä kertomaan jostakin tunteestaan ja tunnustella sitä dian 10 kysymysten avulla.
Käytettävä materiaali Keskustelukortit, Diat