Arvostavan vuorovaikutuksen valmennus

Palautteen vastaanottaminen ja kuuntelu

Työpajan esittelyvideo tulee tähän joulukuussa 2022

Työpaja 4 Palautteen vastaanottaminen ja kuunteleminen, 1,5h 
Tavoite Osallistuja
– ymmärtää palautteen merkityksen hyvän ja kehittävän vuorovaikutuksen kannalta 
– kehittyy palautteen vastaanottamisessa 
– motivoituu harjoittelemaan aktiivisen kuuntelun taitoja  
Sisältö Välitehtävän purku   
Päivän aiheen alustus: palautteen vastaanottaminen ja kuuntelu
Harjoittelu ja sen purkaminen 
Harjoitus palautteen vastaanottamisesta 
Jatkoharjoitus palautteen antamisesta  
Yhteenveto ja kiteytys  Välitehtävän muotoilu 
Menetelmät ja harjoitukset Viritys   
Tässä työpajassa viritys tapahtuu suoraan välitehtävän purkamisella. Ei siis käytetä keskustelukorttia.  

Välitehtävän purku  
Osallistujat lukevat ääneen valitsemansa kaksi työkaverilta saamaansa palautetta. Keskustellaan tehtävän tuottamista kokemuksista. Jos osallistujalla ei ole mukana palautteita tai hän ei ole saanut niitä, hän muistelee palautteita tai hakee palautteet. Valmentajat valmistautuvat siihen, että joku ei ole saanut yhtään palautetta. Kysytään ao. henkilöltä, miltä tuntuu, ettei ole saanut palautteita. Kysytään toisilta, miltä sinusta tuntuisi, jos et olisi saanut palautteita.  

Päivän aiheen alustus:
Kuunteleminen ja palautteen vastaanottaminen. Kierros kaikilta: Millainen olet kuuntelijana? Mahdollisia täydentäviä kysymyksiä: Mitä on helppoa kuulla ja kuunnella? Mitä on vaikeaa kuulla ja kuunnella? Alustus aktiivisesta kuuntelusta, diat. Parikeskustelu: Missä työtilanteissa sinun on tärkeää ottaa aktiivinen kuuntelu käyttöön? Valmentaja kirjaa parien tuottamat asiat dialle. 
 
Harjoittelu ja sen purkaminen 
Harjoitus palautteen vastaanottamisesta Käykää parina kaksi palautekeskustelua. Sopikaa, kumpi on ensin palautteenantaja ja kumpi vastaanottaja. Palautteenantaja sanoo alla olevan lauseen. Vastaanottaja kuuntelee palautteen ja ottaa aktiivisen kuuntelun ja palautteen vastaanottamisen työkaluja käyttöön. Jatkakaa keskustelua. 
1.“Sinä et ota työssäsi asiakkaiden tarpeita huomioon.”  Vaihtakaa rooleja ja käykää toinen keskustelu.  
2.“Miksi sulta aina jää nää hommat kesken?” 
Tunnustelkaa tuntemuksianne kummankin keskustelun ajalta ja sen jälkeen. Mitä muita aktiivisen kuuntelun ja palautteen vastaanottamisen keinoja näissä tilanteissa voisi käyttää?  Yhteiskeskustelussa työpajan vetäjä/t kokoavat osallistujien kokemuksia ja ehdotuksia ja tuottavat osallistujien kanssa lisää vaihtoehtoja.   

Jatkoharjoitus palautteen antamisesta  Työpajan vetäjä alustaa harjoituksen dialla palautteen antamisesta.  
Miten nämä palautteet voisi ilmaista rakentavalla tavalla?  
1.“Sinä et ota työssäsi asiakkaiden tarpeita huomioon.” 
2.“Miksi sulta aina jää nää hommat kesken?”  
 
Millainen kokemus palautteesta syntyy, kun se sanotaan rakentavasti?  Yhteiskeskustelussa työpajan vetäjät kokoavat osallistujien kokemuksia ja ehdotuksia ja tuottavat osallistujien kanssa lisää vaihtoehtoja.   

Yhteenveto ja kiteytys Yhteiskeskustelu: Kiteyttäkää, mitä tänään on opittu.  

Välitehtävän muotoilu 
Käytettävä materiaali Työntekijöiden saamat palautelaput (2 kpl/työntekijä)
Diat harjoitusten tehtävänannoista 
Välitehtävä Keksi omaan työyhteisöönne yksi pelisääntö tukemaan joko palautteen antamista, puheeksi ottamista, aktiivista kuuntelemista tai palautteen vastaanottamista. Minkä käytännön oppiminen tai vahvistaminen olisi tärkeää teidän työyhteisössänne juuri nyt? Kirjoita pelisääntö paperille ja tuo se seuraavaan työpajaan